hits

Nytt stornederlag for skattepolitiet

kommentarer
kommentarer
Kommentarer
Etter 11 års etterforskning ble forretningsmannen Berge Gerdt Larsen frikjent for anklager om skattesvik. (Foto: marit Hommedal, NTB scanpix).

For andre gang på kort tid går Skatteetaten og politiet på et stort nederlag i en prestisjesak.

For tre år siden ble Berge Gerdt Larsen dømt til fem års fengsel, felt for å ha skjult 645 millioner kroner i utlandet via stråmenn. I tillegg mente politiet at han tappet Larsen Oil & Gas for 20,5 millioner kroner ved å selge aksjer til underpris. Men disse tiltaltepunktene ble altså avvist av retten.

I disse tre årene har Larsen hatt fengselsdommen hengende over hodet, og det kan ha kostet ham styreledervervet i oljeselskapet DNO. Samtidig har åpenbart 11 års etterforskning tæret på etter at alt startet med en razzia i hjemmet hans i 2006.

Etter omtrent like lang etterforskning gikk Økokrim på et tilsvarende nederlag i den store Transocean-saken. Der gikk anklagene mot Økokrim blant annet på at de forsøkte å innføre ny juss gjennom prestisjesaken, og nederlaget ble tilsvarende. I juli 2014 ble riggselskapet og tre skatterådgivere frikjent på alle punkter for det som er norgeshistoriens største skattesak.

 

 

Det var ikke Økokrim som førte saken mot Berge Gerdt Larsen, men også denne saken hviler på skatteanklager fra Skatteetaten. I Gerdt Larsens tilfelle ble saksbehandlingen gjort av Skatt Vest og Hordaland politidistrikt.

Spørsmålene ved politiets og skatteetatens kompetanse blir ikke mindre av den grunn. Kritikerne vil peke på at det ikke bare gjelder det øverste kompetanseorganet - Økokrim - men også andre ledende miljøer i politi og påtalemyndighet.

Nå vil trolig Berge Gerdt Larsen fremme et erstatningskrav mot både politiet og skatteetaten.

Les saken: Gerdt Larsen forbereder søksmål

Saken mot Berge Gerdt Larsen kan bli anket, men det var et flertall på seks av syv dommere i Gulating lagmannsrett som frikjente forretningsmannen på alle punkter. 

Transocean-saken er rettskraftig etter at Økokrim først anket på noen punkter, men så bestemte seg for å legge saken død.

Etter slike frifinnelser kommer utsagn om at politi og påtalemyndighet har for dårlige ressurser, og at det er derfor de taper mot rike forretningsfolk med toppskodde jurister. Men det er en avsporing. En dyktig jurist kan hjelpe deg i å få rett hvis du har rett, men ikke i å lage ny juss.

Lærdommen ligger i forskjellen på skattejuss og kriminalitet. Transocean-saken hadde skattemessige sider i milliardklassen, men det store nederlaget kom da Økokrim ville dømme skatterådgiverne for medvirkning til skattekriminalitet. Det er en vanskelig gråsone siden det er fullt lovlig for skattyterne å tilpasse seg skattereglene så godt de kan for å spare skatt.

En annen lærdom er tidsbruken. Uansett utfall er det horribelt at det tar 11 år fra en sak starter, til det foreligger dom. 

Hva mener du? Er det mangel på kompetanse eller overivrighet som gjør at Økokrim, Hordaland politikammer og skatteetaten nå har gått på to store nederlag?

comments powered by Disqus