hits

Høyre godtok urettferdig støtte

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er kritisk til at Arbeiderpartiet deler ut pengestøtte ut fra hvor du bor. Men nå viser det seg at han har velsignet to slike ordninger. (Foto: Kunnskapsdepartementet).


Arbeiderpartiet er ikke alene om å dele ut pengestøtte til folk kun basert på hvor de bor. Når viser det seg at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) selv har velsignet slike ordninger.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er kritisk til Oslo-byrådets beslutning om å sponse noen foreldre med gratis eller billige barnehage- eller aktivitetsskoleplasser, kun basert på hvilken bydel de bor i.

Les bloggen: Adressen avgjør om du får penger

Opplegget innebærer at en familie i en bydel kan ha millioninntekt og likevel få penger, mens en lavlønnet familie i en annen bydel ikke får fem øre.

Dette fikk kunnskapsministeren til å si at «Oslo Ap gikk til valg på å gjøre noe med den delte byen. Nå skaper de en mer delt by. Ap forsterker forskjellene».

Det rødgrønne byrådet i Oslo fortjener kritikk for forskjellsbehandling kun basert på adresse, men kritikken slår tilbake på kunnskapsministeren selv. Faktum er nemlig at han har godkjent slike ordninger både i Høyre-styrte Stavanger og i rødgrønne Oslo.

Staten har invitert Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim til en forsøksordning med gratis deltidsplass i skolefritidsordning. Det borgerlige flertallet på Stortinget vil bruke inntil 80 millioner kroner på ordningen:

«Flertallet viser til at forsøk med gratis plass i skolefritidsordning/aktivitetsskole har vært vellykket, og at det er grunnlag for å utvide ordningen til å omfatte flere skoler i flere byer. Flertallet er enige om at dette bør gjelde Drammen, Stavanger, Trondheim og Oslo», heter det i invitasjonsbrevet fra Utdanningsdirektoratet, som har fått oppdravet fra Røe Isaksens departement.

I brevet ber man kommunene teste modeller hvor SFO er gratis for alle, eller behovsprøvd (altså at de foreldrene med dårligst økonomi får hjelp, og ikke alle). Men det åpner også for at det bare er utvalgte skoler som er med - og det innebærer jo pengestøtte ut fra familiens adresse, og ikke deres økonomiske situasjon».

Utfallet er at pengene går til to skoler i Oslo, tre i Trondheim - og at man altså bruker 40 millioner kroner til gratis aktivitetsskole for alle barna på disse utvalgte skolene - mens naboene ikke får noe. 

I Drammen skal man ha valgte en modell for behovsprøving, mens Stavanger har en ordning som skal treffe minoritetsspråklige.

Nå kan det innvendes at dette er en testordning der man får kartlagt hva som virker best - gratis SFO for alle på en skole, en modell øremerket for foreldre med svak økonomi eller en modell som kun treffer minoritetsspråklige.

Men en ting bør både kunnskapsministeren og byrådet i Oslo ha i bakhodet, og det er at bruk av offentlige penger må oppleves som rettferdig.

En støtte kun etter adresse er rett og slett urettferdig.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar