hits

«Ap-berget» mot innvandring

AUF-leder Mani Hussaini og Ap-leder Jonas Gahr Støre, som her er fotografert på Utøya, må ta stlling til radikale forslag og stemninger på partiets nettside dittforslag.no (Foto: Arbeiderpartiet).

 

Mens Arbeiderparti-ledelsen kritiseres for å være vage om innvandring, er grasroten knallhard.

I arbeidet med å lage nytt partiprogram har Arbeiderpartiet invitert sin sympatisører til å sende inn forslag og stemme over dem på nettsiden dittforslag.no.

Stemmetallene på Arbeiderparti-siden er interessant lesning:

  • Over 85 prosent av dem som har stemt, synes følgende forslag er viktig eller nytenkende: «Kriminaliser forkynnelse av vers i Koranen som bryter med norsk lov, og still imamer til ansvar».
  • Et like klart flertall mener følgende er viktig og nytenkende: «Ikke slipp inn altfor mange flytkninger slik at vi ender opp som Sverige».

Arbeiderpartiets nettside har sperrer mot å stemme flere ganger på samme forslag fra samme nettleser, men den er lett å manipulere. I tillegg er det bare folk som er innom nettsiden som kan stemme. Følgelig er det ikke sikkert at stemmeresultatet er representativt for Arbeiderpartiets velgere.

De som har stempt på Arbeiderpartiets forslagsside, er svært kritiske til innvandring. (Kilde: Dittforslag.no).

Men hvis man bare går inn på nettsiden, er stemningen som går igjen svært kritisk til innvandring.

  • Arbeiderpartiet må ta et oppgjør med islams tankegods i norsk kultur.
  • Foreldre må slutte å forherlige hjemlandet og nedsnakke Norge.
  • Arbeiderpartiet bør gå inn for å fjerne støtten til Islamsk Råd.
  • Et klart flertall vil ha folkeavstemning om innvandring til Norge.

Blant andre forslag partiledelsen neppe vil anbefale er å gå inn for lukkede asylmottak, støtte Sylvi Listhaug, stoppe islamiseringen av Norge og trekke Norge ut av Schengen-samarbeidet.

Les alle forslagene her: Integrering, innvandring og asyl

Uansett hva partiet vil landet på, så er det påfallende at det nesten ikke er støttende forslag til innvandring og integrasjon på Arbeiderpartiets forslagsside. Selv om innvandringskritikere har mobilisert, så er det fritt frem å stille forslag.

Uansett hvor bokstavelig partiledelsen vil tolke forslagslisten, så er det ingen tvil om at store velgergrupper også i Arbeiderpartiet er kritisk til innvandring, norsk asylpolitikk og holdninger til islam. Og det blir en utfordring for partiet å skru det sammen til et partiprogram som både er klart og tydelig, og som trekker stemmer.

Sånn sett vil i det minste de politiske motstanderne fryde seg over stemmegivingen fra «Ap-berget». 

Hva mener du? Er dette representantivt for hva Arbeiderpartiets velgere mener, eller er nettsiden manipulert av innvandringskritikere?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar