hits

Økte skatter gir ikke flere boliger

SV-politiker Snorre Valen vil ha høyere skatt på eiendom, og lavere på inntekt. Men det er vanskelig å se at det vil ha noe å si for folks boutgifter. (Foto: Marius Nyheim Kristoffersen).

 

Når politikere bruker gode hensikter til å «sukre» forslag om økt skatt, er det viktig å følge med.

Venstre-leder Trine Skei Grande og finansminister Siv Jensen (Frp) har vært på studietur i Canada for å studere grønne skatter. Spørsmålet er om Norge kan gjøre det dyrere å forurense, og billigere å ta hensyn til miljøet.

SV-politiker Snorre Valen vil sette ned skattene på lønnsarbeid i bytte mot økte skatter på eiendom.

Begge deler er fornuftige tanker, men det store spørsmålet er om det skjer uten at man samtidig skrur til skatteskruen for folk flest.

Det er testen når politikere foreslår skatteomlegginger.

For å ta grønne skatter først: Gitt at skatteprovenyet blir likt, er det åpenbart en god tanke å straffe de som gir blaffen i miljøet, og belønne dem som tar gode, grønne valg. Slike økonomiske belønninger vil trolig påvirke folks adferd.

Derimot er det litt vanskeligere å følge logikken i SV-politiker Snorre Valens resonnement. Han vil kjøle ned boligmarkedet ved å innføre eiendomsskatt og fjerne eller kutte i rentefradraget.

Les saken: SV-Valen slår alarm etter boligpris-eksplosjonen: - «Den norske drømmen» knuses

Det er vanskelig å se at eiendomsskatt og kutt i rentefradraget vil bety noe som helst for bokostnadene for folk.

Det grunnleggende problemet er at det er for få boliger der folk vil bo. Når det er flere kjøpere enn tilgjengelige boliger, stiger prisene. Samtidig virker de rekordlave rentene kraftig inn. Rentenivået gjør at bokostnadene ikke har økt, selv om boligprisene har skutt i været.

Hvordan vil så Valens forslag virke?

  • Eiendomsskatt vil gjøre det dyrere å eie en bolig. Det kan stagge prisveksten (fordi kjøperne vil få litt dårligere råd), men det gjør ingenting med bokostnadene. Det boligkjøperne sparer på kjøpet, må de betale til staten eller kommunen i skatt. Og de er like langt.
  • Å redusere rentefradraget vil gjøre det dyrere å ta opp lån, men virke omtrent på samme måten. Det boligkjøperne sparer på et mulig prisfall, vil de måtte betale i form av høyere skatt.
  • Å fjerne rentefradraget vil gjøre boliginvesteringer mindre attraktivt i forhold til andre investeringer. Men det kan også bety mindre investeringsvilje for nye boliger, slik at effekten blir færre boliger enn ellers.

Sånn sett har vi jo akkurat sett at Oslos beslutning om å innføre eiendomsskatt ikke har hatt noen avkjølende effekt på boligprisene i byen. Boligprisene i Oslo øker vesentlig mer enn resten av landet, til tross for Oslos beslutning om å innføre eiendomsskatt.

Skal man gjøre noe med boligprisene i storbyene, må balansen i boligmarkedet forbedres. Enten ved å snu flyttestrømmen eller ved å bygge vesentlig flere boliger. Nå er det faktisk en viss bedring i nybygg.

Les også: Rekordsterk boligbygging

SV-Valen bedyrer at han ikke ønsker skatteskjerpelser: - Jeg snakker ikke om at vi skal betale mer skatt enn i dag, men at mer av skattebyrden flyttes fra inntekt til eiendom, sier han til VG.

Det beste poenget er den urimelige skatteforskjellen på å eie og leie. 

Bankene krever fast ansettelse for å gi boliglån, og det gjør at folk i midlertidige stillinger ikke har noe annet valg enn å leie. Og da får de som kjent ikke fem øre i skattefradrag. Det er urimelig, og en mulig vei å gå er å la leietakere trekke fra en del av boutgiftene på selvangivelsen - eksempelvis den delen av leien som tilsvarer rentekostnadene. 

Et annet alternativ er sosial boligbygging eller at Husbanken bidrar med 2. prioritetslån til unge som ikke har egenkapital eller fast stilling.

Økte skatter løser verken miljøproblemer eller mangel på boliger.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar