hits

«Flere flyktninger øker terrorfaren»

Flagg på halv stang i Nice: Et stort flertall av europeerne frykter at flyktningestrømmen øker sannsynligheten for terrorisme. (Foto: Gunnar Stavrum)

Et klart flertall i åtte store EU-land frykter at flyktningestrømmen øker terrorfaren, viser en ny rapport.

I Tyskland svarer 61 prosent at «flyktninger vil øke sannsynligheten av terrorisme i vårt land», ifølge en rapport fra Pew Research.

Det er viktig å merke seg at dette ikke betyr at folk flest mener at det er flyktningene som utgjør terrorfaren. En like nærliggende tolkning er at det er spenningene som følger av innvandringen som øker terrorfaren.

 

Infographic: Survey: Europeans Fear Refugees Will Heighten Terror Threat | Statista
Langt over halvparten av befolkningen i de ti EU-landene mener at terrorfaren øker med flere flyktninger. (Grafikk: Statista).


You will find more statistics at Statista

Rapporten ble offentliggjort rett før massedrapene i Nice, og PewResearch er et annerkjent og uavhengig forskningssenter som er spesialister på forskjeller på holdninger mellom land og grupper.

Det er interessante forskjeller mellom landene på ulike spørsmål om flyktninger, men akkurat når det gjelder terrorfaren er det klar overvekt blant dem som mener at den øker med flyktningtilstrømningen. Snittet i de 10 landene PewResearch har undersøkt er at 59 prosent mener det.

Derimot er meningene mye mer delte på et spørsmål om flyktninger er en byrde for landet fordi de tar arbeider og får trygdeytelser.

Der er befolkningen i de 10 landene delt på midten. Mest negative til flyktninger er befolkningen i Ungarn, Polen og Hellas - mens bare drøyt 30 prosent av svenskene og tyskerne mener det samme.

Du kan lese hele rapporten her: Europeere frykter en bølge av flyktninger betyr mer terrorisme, færre jobber

Men alt er ikke negativt for holdninger til flyktninger. Det er eksempelvis et klart mindretall som mener at flyktninger har mer skyld for kriminalitet enn andre grupper. Det mener kun 30 prosent av befolkningen.

Holdninger til muslimer er også et spørsmål som skiller. To av tre i Ungarn, Italia, Polen og Hellas misliker muslimer, ifølge undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen viser at holdninger til muslimer varierer sterkt i de europeiske landene. Mest negative er ungarerne, mens britene er mest positive.

- I alle landene som er undersøkt, er det dominerende synspunktet at muslimer ønsker å avvike fra resten av samfunnet heller enn å adoptere nasjonens væremåte, skriver PewResearch.

- På nesten alle spørsmålene som er analysert i denne rapporten, så er er folk på den ideologiske høyresiden mer bekymret for flyktninger, og har mer negative hodninger til minoritieter og mindre entusiasme for et multikulturelt samfunn, skriver PewResearch.

Hvis man snur spørsmålene, så er oppfatningen at det viktigste folk kan gjøre for å bli integrert er å snakke det lokale språket godt. Å ta del i nasjonale tradisjoner og kultur er også viktig, mener flertallet. Derimot er det ikke så viktig å være kristen eller å være født i landet.

Undersøkelsen ble gjennomført i mai, og altså før Brexit og terroraksjene på flyplassen i Istanbul og i Nice. Den omfatter 11.494 respondenter, og omfatter land som står for over 80 prosent av befolkningen i EU.

Konklusjonen er at EU-borgerne trolig med rette frykter at innvandring kan skape konflikter som øker sannsynligheten for terrorisme. Men det er også betegnende at konfliktnivået vil synke hvis flyktningene og andre lærer seg språket og tar del i nasjonale skikker og tradisjoner. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar