hits

Ap til valg på høyere skatter

AUF-leder Mani Hussaini vil heve skattene og vil at Arbeiderpartiet skal gå til valg i 2017 på skatteøkninger. (Foto: Kristoffer Klunk).

Arbeiderpartiet bør gå til valg på høyere formueskatt, gjeninnføre arveavgiften og øke eiendomsskatten, mener AUF-leder Mani Hussaini.

Økte skatter skal altså være slagordet som skal vinne stortingsvalget i 2017 og gjøre Jonas Gahr Støre til ny statsminister etter Erna Solberg.

Det er bare å ønske lykke til.

Men Hussaini har solid støtte fra mange på venstresiden. Dagsavisen skriver på lederplass i dag at forslaget er fremsynt, og både i SV og i Rødt vil skatteskjerpelser være gangbar mynt.

- Det er vanskelig å se for seg hvordan velferdsstaten skal kunne rustes og bygges ut i årene som kommer dersom ikke skattene økes fra det altfor lave nivået Høyre og Frp nå har lagt seg på, skriver Dagsavisen.

Avisen glemmer at staten og kommunene ikke lever av prosentsatsene, men av skattekronene.

For skatteinngangen bare øker og øker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Som grafikken viser er det store sesongvariasjoner, men den røde stiplede linjen viser trenden - og den betyr stadig flere milliarder kroner i skatt - også under Høyre og Fremskrittspartiet.

Ser vi på fylkene, så er skatteinngangen i juni i år vesentlig høyere enn juni i fjor for alle fylker unntatt Møre og Romsdal. 

Tabellen viser skatteregnskapet ved utgangen av juni i millioner kroner. De tre siste kolonnene viser prosentvekst fra samme periode året før. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).


Totalt økte altså skatteinngangen med 7,8 prosent i fjor, og 3,5 prosent i år.  

  • 2013: 353,1 milliarder
  • 2014: 360,7 milliarder
  • 2015: 366,9 milliarder
  • J2016: 376,9 milliarder

Fra i fjor til å år har altså skatteinngangen økt med 10 milliarder kroner, og det på tross av kutt i formueskatten og arveavgiften. Poenget er at det viktigste for skatteinngangen er farten og veksten i norsk økonomi. Og det sentrale politiske spørsmålet er om den øker eller synker når man øker skattene, slik AUF foreslår.

Nå hører det med til bildet at statens inntekter fra oljevirksomheten er vesentlig lavere, men de inntektene svinger i takt med oljeprisen og må holdes utenom. Det er blant annet derfor vi har Oljefondet som en buffer og handlingsregelen som styring på pengebruken fra år til år.

AUF-lederen er ikke redd for å tape valget ved å foreslå høyere skatter: - Mange strateger hevder det å gå til valg på økte skatter, betyr at man taper. men fjorårets kommunevalg viste det motsatte. I Oslo, Bergen og Tromsø vant Apå selv om vi gikk til valg på eiendomsskatt, sier han.

Det er et ærlig standpunkt, selv om det er nokså åpenbart at de rødgrønne vant knepent i Oslo mer på tross av eiendomsskatten, enn på grunn av den.

Men forslagene til AUF-lederen følger et mønster fra kommunevalget, nemlig at disse skatteskjerpelsene ikke treffer Arbeiderpartiets kjernevelgere. Det gjorde heller ikke eiendomsskatten i Oslo. Spørsmålet er hvor populære de er for store velgermasser som er i sentrum, og som beveger seg mellom Høyre og Arbeiderpartiet.

Eiendomsskatten i Oslo rammer bydelene med færrest Ap-velgere.

Det gode med forslaget til AUF-lederen er at det får frem ideologiske forskjeller mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk, og gir velgerne alternativer. Ønsker du høyere offentlig forbruk finansiert med økt skatt, så vil Mani Hussainis forslag gi deg et klart valg.

Hva mener du? Bør Arbeiderpartiet vedta et partiprogram og gå til valg på høyere skatter ved stortingsvalget i 2017?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar