hits

Norge presses av priskrig på olje

Finansminister Siv Jensen arbeider med nytt statsbudsjett samtidig som oljeprisen har falt sterkt i sommer. (Foto: Rune Kongsro).

 

Økonomisk krigføring mellom Saudi-Arabia og Iran har satt Norge i en skikkelig skvis.

Etter noen måneder med prisoppgang på olje, går det nå feil vei sett med norske øyne.

Oljeprisen er nå på 43,3 dollar per fat, eller 370 kroner. Det er langt lavere enn hva regjeringen har regnet med og konsekvensene er svært negative for norsk økonomi.

Ingen tall betyr mer for norsk økonomi enn oljeprisen. Olje og gass er vår viktigste eksportvare, bransjen betyr arbeidsplasser langs hele kysten og oljeprisen er alfa omega for statens finanser og for politikernes muligheter til å bygge veier, drive sykehus og dempe virkninger av arbeidsledigheten.

Ti kroner lavere oljepris betyr på årsbasis 4,5 milliarder kroner mindre i kontantstrøm for staten. Sett mot en slik målestokk blir de fleste diskusjonene på Stortinget om poster på statsbudsjettet for småtteri å regne. 

Den nye trenden startet for temmelig nøyaktig to år siden. Inntil da vaket oljeprisen rundt 100 dollar fatet, og med en dollarkurs som svingte rundt seks kroner, fikk Norge i runde tall cirka 600 kroner per fat råolje fra Nordsjøen.

Årets statsbudsjett ble vedtatt i fjor høst, og da trodde politikerne at oljeprisen ville ligge rundt 440 kroner fatet i år. Nå ligger den altså 70 kroner lavere, og den er på vei nedover akkurat nå.

Nå ligger oljeprisen 70 kronere lavere enn det Finansdepartementet trodde i fjor høst. Ti kroner lavere oljepris, betyr 4,5 milliarder kroner mindre kontantstrøm for staten per år. (Kilde: Nasjonalbudsjettet).

 

I januar i år var nordsjøoljen under 30 dollar fatet noen få uker, men så begynte den heldigvis å klatre igjen. I markedet er det pekt på to viktige årsaker: Saudi-Arabia og Russland tok initiativ for å redusere produksjonen, og mange av de amerikanske skiferoljeprodusentene ble ulønnsomme og presset ut av markedet.

På forsommeren var oljeprisen godt over 50 dollar fatet, og mange trodde at vi hadde sett det verste. Men de siste ukene har kurven pekt nedover og nærmer seg raskt 40 dollar fatet - det laveste på fire måneder.

En av grunnene til prisfallet er Irans ambisjoner om å komme opp på gammelt, godt produksjonsnivå - i direkte konflikt med den politiske motstanderen Saudi-Arabia. Og dermed er priskrigen i gang.

- Kampen om markedsandeler mellom dem (Saudi-Arabia) og Iran er tilbake i stort monn, sier John Kilduff i Again Capital til Bloomberg.

Nå har Saudi-Arabia dumpet prisen på olje til Asia og gitt beskjed om at de vil selge for 1,10 dollar under markedsprisen.

- Det er en utfordring jeg er sikker på at iranerne vil matche, mener oljeanalytikeren som Bloomberg har intervjuet.

Ifølge Bloomberg har Iran økt sin oljeproduksjon med 25 prosent til nå i år, med en målsetning om å komme opp på fire millioner fat råolje om dagen ved slutten av året. Landet er nå tilbake som OPECs tredje største oljeprodusent, og det er lite som tyder på at Iran lar seg presse til å bli en mindre produsent enn før de internasjonale restriksjonene ble lagt på landet.

Forfatteren (og økonomen) Henrik Langeland ble i dag spurt av Dagens Næringsliv hvor han tror oljeprisen vil ligge fremover, og han svarte: - Du kunne like gjerne spurt Snåsamannen.

Det er et godt svar, og det illustrerer uansett hvor lite Norge kan gjøre med svingningene vi nå opplever. Hverken Iran eller Saudi-Arabia er tjent med en oljepris som faller under 40 dollar fatet, men ingen av dem vil heller godta å kutte ensidig i egen produksjon. Dermed får vi en situasjon hvor de vil utfordre hverandre på pris og se hvem som holder ut lengst.

Den store fordelen for Norge er handlingsregelen og at vi har spart godt over 7.000 milliarder kroner i Statens pensjonsfond utland. Norge setter overskuddet på årets oljeproduksjon inn i Oljefondet, så bruker vi av fondets avkastning til statsbudsjettet. Det gjør at vi tåler oppgang og nedgang i oljeprisen uten at vi må kutte vesentlig i statlige kostnader på kort sikt.

På lenger sikt er det meget dårlige nyheter for Norge (og for klimaet) om oljeprisen fortsetter å synke. 

Hva tror du? Vil priskrigen mellom Saudi-Arabia og Iran gå over, eller vil de to gigantene fortsette en langvarig priskrig på råolje?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar