hits

Spår massiv innvandring

Sylvi Listhaug
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug må ha åpen dør for en kraftig innvandring fra Asia og Afrika, dersom Statistisk sentralbyrås analyser treffer. Foto: Torbjørn Tandberg.

 

Norge vil få færre innvandrere fra rike land, men stadig flere fra ikke-vestlige land. 

Hvis Statistisk sentralbyrå treffer på sitt hovedalternativ, vil 1/3 av innbyggerne i Norge i 2060 enten være innvandrer eller barn av to innvandrerforeldre.

I hovedalternativet vil Norge ha mer enn en million ikke-vestlige innvandrere (landgruppe 3) om rundt 25 år.

Landgruppe 1 er vestlige land, landgruppe 2 er Øst-Europa, og landgruppe 3 er resten av verden (Afrika, Asia, resten av Øst-Europa - altså ikke-vestlige land).


Dette er hovedtrendene Statistisk sentralbyrå tror på:

  • Mindre innvandring fra rike land.
  • Asyltilstrømning gir kortvarig økning.
  • Den store veksten kommer fra Afrika.

Prognosene er usikre, så SSB har både et lavt, middels og høyt alternativ. Spesielt usikkert er anslaget for hvor mange innvandrere Norge vil få fra Asia, Afrika og Sør-Amerika (såkalt landgruppe 3):

- I høyalternativet er den årlige innvandringen fra landgruppe 3 i 2060 på vel 70.000, mer enn dobbelt så mye som i 2015, skriver  seniorforskerne Ådne Cappelen, Terje Skjerpen og Marianne Tønnessen.

Les analysen her: Befolkningsfremskrivinger 2016-2100: Inn- og utvandring

Kort fortalt mener forskerne at innvandringen fra rike land vil synke fordi Norge ikke lenger vil ha en like oljedrevet - og fristende - økonomi.

 

 

Innvandringen fra fattige land vil stige av mange grunner:

  • Mange av asylsøkerne som kom i fjor vil få opphold.
  • Det gjør at vi kan forvente økt familieinnvandring fremover.
  • Høy innvandring er selvforsterkende på grunn av nettverkseffekten.

I normalalternativet tror Statistisk sentralbyrå at antallet innvandrere vil øke fra 700.000 i dag, til 1,4 millioner på midten av 2040-tallet, og til 1,7 millioner i 2060.

Også innvandrerbefolkningen vil bli eldre og eldre.

I alternativet med høy innvandring viser anslagene at det i 2060 vil være mer enn 2,4 millioner innvandrere, pluss rundt 800.000 barn med to innvandrerforeldre i Norge - altså en innvandrerbefolkning på rundt 3,2 millioner mennesker.

Fremskrivningen fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge, i høyalternativet, ha mer enn 50 prosent av befolkningen i gruppen som enten er innvandrer selv, eller som har to innvandrerforeldre.

Statistisk sentralbyrå er tidligere kritisert for å ha undervurdert innvandringen i sine fremskrivninger.

Nå har de skrudd opp tallene: - På lang sikt ligger de nye framskriviningen en del høyere enn det som ble presentert for to år siden, skriver forskerne denne gang.

Fremskrivingen til Statististisk sentralbyrå tar ikke høyde for politiske endringer, men det er relevant for debatten at familiegjenforening - der de foreslåtte innstrammingene fra regjeringen og statsråd Sylvi Listhaug ble nedstemt i Stortinget - bidrar til den høye innvandringen fremover.

Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre sørget for at flere av forslagene om innstramminger falt i Stortinget - blant annet krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening.

- Aps familiegjenforeningsforslag vil innebære en større innvandring til Norge enn regjeringens forslag, sa Sylvi Listhaug.

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen mener at regjeringens forslag for å begrense asyltilstrømningen ikke ville hatt effekt.

Arbeiderpartiet avviser at de vingler: - Regjeringen har ikke sannsynliggjort at deres forslag om mer midlertidighet vil ha effekt og får derfor ikke vår støtte, sa Aps innvandringspolitiske talskvinne, Helga Pedersen (bildet).

Les sak: Listhaug fikk hard medfart i Stortinget

SSB mener at innstrammingene i kjølvannet av de 30.000 asylsøkerne som kom til Norge i fjor «tyder på at det finnes et øvre politisk sak for hvor høy innvandringen til Norge kan bli før det settes i verk tiltak».

- I høyalterantivet kommer den årlige innvandringen opp i 190.000 i slutten av dette århundret, noe som idag fremstår som lite realistisk, mener SSBs seniorforskere.

Hva mener du? Tror du Statistisk sentralbyrå får rett i sine spådommer om at Norge vil få færre innvandrere fra rike land, og flere ikke-vestlige innvandrere?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar