hits

Nå tar Stortinget 105 dager ferie

Nå har Stortinget styrt nok for en stund. Neste møte er i slutten av september. (Foto: Morten Brakestad,Stortinget/montasje Nettavisen).


Ikke rart at det er kamp om å komme på Stortinget: Nå tar nasjonalforsamlingen 105 dagers sommerferie.

«Vårsesjonen ble avsluttet 17. juni. Neste møte avholdes 30. september. Den høytidelige åpning av det 161. storting finner sted 3. oktober», står det på Stortingets hjemmeside.

Det siste politikerne gjør før de tar en velfortjent sommerferie er halvårsoppsummeringer med pressen. 

 

 

Men stortingsferien varer ikke evig. Allerede i slutten av august braker det løs med komitéreiser, flere av dem til utlandet:

  • Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal med tolv personer en uke til USA fra lørdag 27. august.
  • Når de er hjemme, drar Energi- og miljøkomiteen med 16 deltakere til Skottland.
  • Så er det Utenrikskomiteens tur - 17 deltakere skal på en ni dagers tur til Chile og Colombia.
  • Næringskomiteen med 15 personer drar en uke til San Francisco.
  • Og Kommunalkomiteen drar en snau uke til Minneapolis.

«Taperne» er Arbeids- og sosialkomiteen som bare får to dager i Østfold.

Det er forskjell på folk!

Men slikt går også litt på omgang - alle komiteen får stort sett en lengre reise i løpet av fire års-syklusen. Normalt reiser komiteene for mellom 0,4 og 2,0 millioner kroner i året, rundt regnet.

Her kan du se faktaene: Komitereiser utenlands

Nå er det ondsinnet å hevde at de 169 politikerne tar seg fri de 16 ukene som Stortinget i plenum er fra hverandre.

De har sikkert et og annet å ta seg til - blant annet å lese dokumenter, utredninger og ha kontakt med velgere og lokalmiljøet. 

Men det sentrale spørsmålet er hvor mange flere saker som kunne fått grundig behandling om Stortinget gjennomgikk en reform, utvidet perioden de var samlet, og gikk over til mer elektronisk saksbehandling og hjemmekontor. Svært mange norske bedrifter og arbeidstakere har en tilværelse med ukependling og reisevirksomhet, uten utvidet ferie.

Stortingets årsrapport for 2015 viser at nasjonalforsamlingen har årlige driftskostnader på rundt 850 millioner kroner, og nærmer seg 500 årsverk.

Lønnen til stortingsrepresentantene justeres hvert år, og ble nylig økt fra 885.000 til 907.000 kroner i året.

Her kan du se tallene: Lønnsutviklingen over tid

I snitt holder Stortinget rundt 500 timer med møter i året, og behandler rundt 350 saker.

Men selv når det er sesjon, er det ikke alltid så mange i salen. Da Nettavisen nylig fulgte den omdiskuterte asylinnstrammingen, var stortingssalen nesten tom.

Les saken: Hallo, er det her et er asyldebatt?

For å få arbeidet til å gå rundt, bevilger Stortinget støtte til hver partigruppe. Tilskuddet per representant er 727.000 kroner. Så får partigruppen et grunntilskudd på 4,4 millioner kroner, pluss et såkalt opposisjonstilskudd på 2,8 millioner kroner til partiene som ikke er i regjering.

Det er altså et stort maskineri som tar styringspause i 16 uker. Den lange ferien var forståelig i gamle dager, da politikerne var sjeldent hjemme og besøkte familien. Nå ukependler de til Oslo, og mange er hjemme oftere enn det.

Dessuten har kommunikasjonene blitt bedre i Norge enn da eidsvollsmennene dro med hest og kjerre for å opprette Riksforsamlingen.

Av dagens representanter bor 80 innenfor et par timers kjøreavstand til Oslo, og har mulighet til å se familien nesten daglig. 

Men de er enige om å beholde stortingsferien til Dovre faller.

Hva mener du? Er det velfortjent at Stortinget tar 105 dagers sommerferie, eller burde de klart seg med mindre stortingsferie?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar