hits

Krokodilletårer for flytrafikken

Flytrafikken er en av de største kildene for utslipp av klimagasser. og det har vokst eksplosivt de siste årene. (Foto: Andreas Lind, Avinor).

 

Nordmenn bør fly mindre hvis vi skal slippe ut mindre klimagasser. Hvorfor blir det da ramaskrik hvis flytrafikken går ned?

Avinor ønsker å bygge ut en tredje rullebane på Gardermoen innen 2030, men milliardprosjektet kan gå i vasken på grunn av den nye flyplassavgiften.

Hva så? Er ikke nettopp hensikten med flyavgiften å få ned reiseaktiviteten?

Les saken: Passsasjeravgift truer utbyggingsvisjon på Gardermoen

De aller fleste klimaforskere og et nesten enstemmig storting mener at menneskeskapte utslipp bidrar til klimaforandringer, og at det vil gi svært negative følger hvis gjennomsnittstemperaturen i verden stiger med et par grader. 

 

 

Derfor ønsker både norske og internasjonale ledere et såkalt grønt skifte. For transportsektoren er planen å halvere klimagassutslippene innen 2030.

Man lever i drømmeland hvis man ikke skjønner at en slik halvering også vil merkes innen transport.

  • Nullvekst i privatbilisme.
  • Mer kollektiv, mer sykkel.
  • Mer tog, mindre fly.

Les mer: Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Problemet er at alt annet taler for fortsatt sterk vekst i flytransporten, spesielt utenlands. Nye flytyper åpner for lavkostruter direkte fra mindre markeder som Stavanger, Bergen og Trondheim til østkysten av Nord-Amerika.

Dette kommer på toppen den sterke veksten vi allerede har. Fra 2010 til 2014 økte flytrafikken i Norge med 25 prosent.

Dessuten legger Avinor til grunn at den norske befolkningen vil øke fra drøyt fem millioner mennesker i år, til rundt 7,5 millioner i 2100.

Avinor tror på 50 prosent vekst i befolkningen i dette århundret. (Kilde: SSB/Avinor).

Helt ærlig: Er det noen som tror at en slik befolkningsvekst - kombinert med flere billige utenlandsruter - vil gi mindre flytrafikk?

Det tror ikke Avinor, som venter en vekst på 84 prosent frem mot 2050 (eller 1,7 prosent per år).

Konsekvensen er enkel: - Dersom luftfarten ikke makter å løse klimautfordringene, vil bransjen kunne få restriksjoner, skriver Avinor i sin perspektivmelding. 

Drømmen er å få ned utslippene per flytur, ved at flyene blir «gjerrigere» og går på biojetfuel.

Avinor spår 84 prosents flytrafikkvekst frem mot 2050. (Kilde: Avinors perspektvimelding).
  • Hvis luftfarten skal ha samme utslipp som i dag, må flyene samtidig halvere sine klimagassutslipp frem mot 2050. 
  • hvis også flybransjen skal bidra til å halvere norske klimagassutslipp, må utslippene fra hvert fly ned med 75 prosent.

Dream on!

- Luftfartsbransjen i Norge erkjenner sektorens miljøutfordringer og mener at det er uakseptabelt med en utvikling der utslippene øker i takt med trafikkveksten, skriver Avinor.

Ikke mye spor av en målsettting om halverte klimagassutslipp, der altså. 

Flytrafikken slipper ut 2,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år. (Kilde: Avinors perspektivmelding).

I rettferdighetens navn: Biojetfluel kan redusere klimagassutslippene med 60-85 prosent. Mer effektiv bruk av luftrommet og høyere andel kollektivtransport til flyplassene vil også bidra positivt.

Biojetfuel kan redusere utslippene med 60-85 prosent. Men det er langt igjen før alle norske fly går på det miljøvennlige drivstoffet. (Foto: Oslo Airport).

Men man skal ha full klaff på alt for å klare å holde klimagassutslippene på dagens nivå hvis flypassasjerveksten fortsetter. Så det betyr at andre sektorer må levere de kuttene flytrafikken ikke klarer.

Avinor vil bruke titalls milliarder kroner på planlagte utvidelser på Gardermoen (nytt sentralbygg, to nye pirer, en tredje rullebane og en ny Terminal 3).

Den totale prislappen er ukjent, men Avinor vil trenge rundt fem milliarder kroner i året i investeringer. Dette skal betales av flyplassavgifter og overskuddet fra tax free-handel, parkering og restaurantene på flyplassene.

Avinor vil bruke rundt fem milliarder kroner i året for å øke flyplass-kapasiteten i Norge. (Kilde: Perspektivanalyse mot 2050).

- Kapasitetsutvidelsene er bedriftsøkonomisk lønnsomme, og vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster for næringslivet og for samfunnet for øvrig, mener Avinor.

Norge skal altså investere 50 milliarder i tiåret for å øke flyplasskapasiteten. Avinor mener at det økonomiske regnskapet går i pluss.

Kanskje det - men miljøregnskapet går definitivt ikke i pluss.

Historisk har utslippene fra flytransporten økt eksplosivt de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå (se grafikken for utslipp av klimagasser fra all lufttransport i Norge).

SSBs anslag er at lufttransport totalt slipper ut 4,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller rundt syv prosent av alle norske utslipp.

Hvis Norge skal halvere klimagassutslippene, må vi fly mindre. Der det er mulig, bør vi bruke tog. Og så langt som mulig bør næringslivet gå over fra fly og fysiske møter, til videomøter og elektronisk kommunikasjon.

Men også fritidsreisene må ned, og der er pris et effektiv virkemiddel. Så når Gardermoen klager over at de kanskje ikke trenger en tredje rullebane, så er det faktisk hele poenget med en slik avgift.

Nettopp som 88 kroner i avgift per flyreise vil ramme billigselskapene mest, være sosialt urettferdig, men også gi mest fall i flytrafikken per avgiftskrone.

Les bloggen: Skreddersydd for å ramme Ryanair

Enten må man mene at klimagassutslippene ikke er så farlig, eller så må man godta at et grønt skifte er nødvendig og vil føles på kroppen. Det er naivt å tro at man kan få i pose og sekk.

Så la oss slippe krokodilletårer for flytrafikken.

Hva mener du? Tror du at vi kan få 84 prosents vekst i flytrafikken uten at det vil gi økte klimagassutslipp, eller er det ikke så viktig?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar