hits

Asfalt-skandalen må granskes

Plan- og bygningsetaten, som ledes politisk av byråd Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne, sa ja til en asfaltfabrikk på idylliske Ormsund. Bildet viser utslipp fra en annen asfaltfabrikk som allerede er i drift. (Foto: Sturlason/Håkon Kristian Stavrum). 

Byråd Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne har medarbeidere som tillater en asfaltfabrikk nær et idyllisk boligområde uten å informere henne.

Den nye asfaltfabrikken på Ormsund er opprettet bak ryggen på byrådet i Oslo, men det er uansett byråden fra Miljøpartiet De Grønne som har ansvaret for at tillatelsen ble gitt av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Derfor blir det litt halvhjertet hvis byrådene Hanna E. Marcussen og Geir Lippestad lar saken henge i luften, og viser til at ting nærmest har skjedd bak deres rygg - og uten å informere den politiske ledelsen.

Problemet er at de to byrådene ikke bare har ansvar for saker de selv har behandlet og avgjort, men også for saker de ikke har gjort seg kjent med.

Det er en utrolig historie som er har kommet frem i Nettavisen og Aftenposten.

Jeg bor et par kilometer unna, men sykler og løper gjennom området nesten daglig. Ormsund er noe av det nærmeste Oslo kommer en sørlandsidyll, med badeplass, småbåtbrygger og rekreasjonsmuligheter. I tillegg har området barneskole, barnehage og mange boliger.

Her valgte Oslo Havn å leie bort område til asfaltentreprenøren NCC Roads med sikte på å bygge asfaltfabrikk, under dekke av at det er «havnedrift».

Ognder en måned etter at NCC Roads AS leverte fra seg en ufullstendig søknad, ble tillatelsen gitt.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ga tillatelsen om å opprette en asfaltfabrikk på Ormsund. Etaten sorterer under byråd Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne.

Les bloggen: Asfaltfabrikk i miljøbyen Oslo

«Horribelt og ufattelig», mener lokalpolitikeren Nicolai Øyen Langfeldt (Høyre), mens naboene føler seg tatt på sengen.

Langfeldt viser til at asfaltfabrikken skal brenne 6.000 liter fyringsolje i døgnet, og gi store utslipp av CO2, NOX og støv - i tillegg til støy.

 

 

Og nå viser det seg at ingen naboer, bortsett fra institusjoner knyttet til Oslo Havn og Oslo kommune, ble varslet om planene for fabrikken.

Les saken: Bare kommunale «naboer» ble varslet om asfaltfabrikken

- Vi ble først informert om asfaltfabrikken av Oslo Havn på et møte 24. mai. Da var det under to uker til anlegget skulle starte, og vi ble tatt helt på senga, sier nabo Kristin Sandby til Nettavisen.

Saksbehandlingen som rulles opp er helt utrolig. Området er regulert til havneformål, men Oslo Havn forsøker seg med en frekkis og hevder at en asfaltfabrikk er å regne som havneformål.

I neste omgang ble søknaden lynbehandlet av Plan- og bygningsetaten uten at den politiske lederen ble informert om den kontroversielle saken - som altså ble godkjent uten å varsle naboene.

Nå har byråd Hanna E. Marcussen bestilt en gjennomgåelse av hvorfor tillatelsen ble gitt: - MDG hadde jo ikke tenkt at man skal ha et asfaltanlegg her. Vi må nå gjøre en vurdering av om dette området skal omreguleres fra havnedrift til andre formål, som for eksempel bolig, næring og reakreasjon, sier Marcussen til Aftenposten.

- Samtidig vil vi nå få gjort en vurdering av om asfaltproduksjon går innunder kategorien havnedrift, legger hun til.

Oslo Havn mener at en asfaltfabrikk er vanlig havnedrift, men det vil byråden nå få vurdert. (Foto: Paul Weaver, Nettavisen). 

Også for byråd Geir Lippestad (Ap) er saken ukomfortabel. Han har ansvar for den politiske styringen av Oslo Havn, og blir nå spurt i bystyret om asfaltfabrikk på Ormsund er i tråd med Oslos klimaambisjoner.

Overfor Nettavisen tar han noe kritikk på vegne av Oslo Havn: - Informasjon til naboene burde vært gitt tidligere. Jeg oppfatter det slik at Oslo Havn også har erkjent at informasjon rundt asfaltverket burde vært bedre, sier han i en epost til Nettavisen, og legger til at han «ble nylig orientert om denne saken og har nå bedt om innspill og informasjon fra Oslo Havn».

Det er grunn til å minne begge byrådene om at de er politiske ansvarlige for det byråkratiet utfører, også i saker som er behandlet bak deres rygg.

Å si at man ikke visste om saken, er en forklaring. Men det blir en bortforklaring hvis ikke byrådene nå tar grep og viser både Oslo Havn og Plan- og bygningsetaten at opprettelse av en asfaltfabrikk nær et idyllisk boligområde er en klart politisk beslutning.

Med lynrask saksbehandling i skjul for naboene har det i praktisk vært umulig for naboskolen, barnehagen og beboerne å reise innsigelser. Spørsmålet er om saksbehandlingen holder vann juridisk. For ikke å snakke om det håpløse i å hevde at en asfaltfabrikk er et havneformål fordi sand og grus kommer sjøveien. Den er så tynn at byråd Hanna E. Marcussen ikke bare bør nøye seg med å stille spørsmålet - men slå klart fast - at en asfaltfabrikk ikke er det vi normalt legger i ordet havnedrift.

Hva mener du? Viser denne saken at Byrådet ikke har styring, eller kan slike saker oppstå overalt?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar