hits

Asfaltfabrikk i miljøbyen Oslo


 

Utrolig, men sant: Det rødgrønne byrådet har bestemt seg for å bygge asfaltfabrikk i et idyllisk nabolag i Oslo.

Ormsund er en av perlene på Oslo øst, og noe av det nærmeste Oslo kommer en sørlandsidyll, riktignok forstyrret av kraner og arbeid fra Oslo havn, men slik er det jo på Sørlandet også.

I dette området har byrådet bestemt seg for å bygge en asfaltfabrikk, som skal brenne propan og produsere opp mot 60.000 tonn asfalt på noen få måneder.

Asfaltverk avgir støy og utslipp, og de permanente anleggene har egne bestemmelser i forurensningsloven - blant annet skal de ikke kunne bygges nærmere enn 300 meter fra bolighus. Reglene er mildere hvis anlegget er midlertidig.

Tillatelsen ble gitt med ekspressfart, kun en måned etter en ufullstendig søknad, og uten å varsle naboer og skolen i nærmiljøet ordentlig.

Svaret er hundrevis av underskrifter på en protest og elevene ved naboskolen vil demonstrere mot asfaltfabrikken mandag morgen.

Hvis du ikke tror det, kan du lese mer her:  Ny aktivitet på Ormsund

Når byråd Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne blir konfrontert med planen av Aftenposten, er hun unnvikende.


Byråd Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne har sagt ja til asfaltfabrikk på Ormsund. (Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven).
 

- Asfaltanlegget er jo bare midlertidig. Og ting endrer seg jo etter at reguleringsplaner er vedtatt, sier hun, og viser til at hun må forholde seg til reguleringsplanen fra 2009.

Les hennes kommentarer her:  Nå skal Oslo havn produsere asfalt i Ormsund

En asfaltfabrikk midt i fjordbyen Oslo, altså. Og midlertidigheten innebærer også at man kommer lettere unna normale nabovarsler, miljøkrav og konsekvensutredninger. I mellomtiden skal man altså brenne olje og kjøre lastebiler med fersk asfalt ut og inn gjennom det idylliske nærmiljøet, i nærhet til en barneskole.

Området er regulert for havneformål, men det har Oslo kommune altså funnet å kunne strekke til å omfatte en midlertidig asfaltfabrikk - som altså skal produsere asfalt for veiutbygginger Miljøpartiet De Grønne normalt er imot.

NCC Roads AS som leverte inn en ufullstendig søknad så sent som 18. Mars, men fikk godkjennelse i ekspressfart og grønt lys for asfaltfabrikken allerede 14. April. Godkjennelsen er gitt av kommunens plan- og bygningsetat, altså under det politiske ansvaret til byråden fra Miljøpartiet De Grønne.  

At NCC fikk igjennom søknaden på under en måneds behandlingstid for en asfaltfabrikk, er en saksbehandlingstid de fleste private utbyggere som skal lage en terrasse eller et tilbygg bare må misunne. Asfaltverket skal brenne propan fra en 78 kubikkmeter stor tank, og man regner med inntil 50 lastebillass med ferdig asfalt ut gjennom porten i døgnet - i "asfaltsesongen" som varer fra påske til jul.Nabolaget føler seg dårlig informert, tatt på sengen, og mener at et sjønært område med offentlig badeplass så sentralt i Oslo bør brukes til mer grønne formål enn å bygge asfaltfabrikk for veibygging.

Siden asfaltfabrikken er midlertidig, finnes ikke solide utredninger av støy, utslipp og andre ulemper for nabolaget.

Å trekke havneformål så langt at det også omfatter en asfaltfabrikk, virker ikke åpenbart.

Og når nabolaget - og naboskolen - er i opprør, blir dette en vanskelig sak for byråd Hanna E. Marcussen.

Hva mener du? Er det fornuftig å bygge asfaltfabrikk på Oslo havn for å bringe stein og grus til byen via sjøveien, eller bør slike fabrikker legges langt fra folk?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar