hits

Skreddersydd for å ramme Ryanair

Den nye flypassasjeravgiften er nærmest skreddersydd for å ramme Ryanair og den kontroversielle toppsjefen Michael O'Leary.

 

En avgift på 88  kroner per flybillett truer 1.000 arbeidsplasser i Østfold og er skreddersydd for å ramme Ryanair og Moss Rygge flyplass.

I budsjettinnspurten før jul vedtok Stortinget med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti å innføre flyavgiften.

Regjeringspartiene trengte pengene, mens støttepartiene vil gjøre det dyrere å fly for å verne miljøet.

Løsningen ble en såkalt grønn avgift.

- Om antall flyavganger blir noe redusert som følge av avgiften, viser det at den fungerer etter hensikten, mener Venstre.

Den faste avgiften på 88 kroner per flybillett er som skreddersydd for å ramme lavprisselskaper som Ryanair og Moss Rygge flyplass.

Effekten er at de som har dårlig råd og bruker billigbilletter, også vil ta de største miljøkuttene.

  • Flyr du med to selskaper som samarbeider, slipper du med å betale en gang.
  • Siden Ryanair ikke samarbeider med andre, må alle deres passasjerer betale.
  • Dessuten slår en fast avgift på 88 kroner hardest ut på lavprisbilletter.

- Prisøkningen per billett vil, dersom den overføres fullt ut i prisen til passasjerene, prosentvis være størst for lavprisbilletter, sier Konkurransetilsynet.

Sett med litt kyniske øyne: Hvis man gir blaffen i de sosiale effektene, så gir det flest sparte flyreiser per avgiftsmilliard.

Undersøkelser viser at prisfølsomheten på flyreiser er rundt - 1. Hvis avgiftene går rett over til økte billettpriser, viser undersøkelser av den såkalte priselastisiteten at 10 % økning i billettprisene gir rundt 10 % reduksjon i etterspørselen etter flyreiser.

Det regnestykket kan få smilet til å stivne hos Ryanair-sjef Michael O'Leary:

  • En Ryanair-billett til 440 kroner vil bli 20 % dyrere med den nye avgiften - noe som vil redusere etterspørselen med 20 %, ifølge tommelfingerregelen.
  • En SAS-billett til 4.400 kroner vil derimot bare bli to prosent dyrere - og oppleve helt marginalt fall i etterspørselen.

 

 

 

På direkte spørsmål svarer Avinor at de «venter en viss reduksjon i flytrafikken dersom avgiften blir innført».

Konsekvens: Avgiften er skreddersydd for å «ta» billigselskaper som Ryanair og en flyplass som Moss Rygge - mens et høyprisselskap som SAS og en flyplass som Gardermoen slipper billigere.

Les mer: Reduserte CO2-utslipp som følge av flyseteavgiften

- Avgiften vil derfor gi lavere etterspørsel etter flyreiser fra norske lufthavner. Avgiften vil dermed gi utslippsreduksjoner i Norge, svarte finansminister Siv Jensen da hun forsvarte avgiften i Stortinget.

Nå skriker Senterpartiet og Arbeiderpartiet opp mot følgene av avgiften - at Ryanair legger ned på Rygge, at flyplassen risikerer å bli nedlagt, og at rundt 1.000 arbeidsplasser i Østfold kan gå tapt, eller bli flyttet til Gardermoen.

Men er ikke akkurat det meningen med grønne avgifter?

For bare to dager siden fikk regjeringen skarp kritikk for at utslipp av klimagasser stiger i Norge, til tross for målsetningen om at de skal ned.

SVs Heikki Holmås kalte statsminister Erna Solberg for «en klimafiasko».

I Moss støtter Rødt og SV regjeringens forslag til flypassasjeravgift, til tross for mulige store tap av arbeidsplasser lokalt. 

- For å begrense de miljøbelastningene dagens luftfart bidrar med, så vil jeg støtte regjeringen i denne saken, sa Rødts Eirik Tveiten i Moss formannskap - og fikk støtte fra SVs representant.

Luftfart og sjøfart er en av våre største kilder for klimagassutslipp, og har økt med 14 prosent siden 1990. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Miljøpartiet De Grønne mener det er trist at Senterpartiet og Arbeiderpartiet gir etter for Ryanairs utpressing: - Vi er for avgiften, var tidlig ute med å ta til orde for det og har forslag om høyere avgift i vårt alternative budsjett, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson til Nettavisen.

Les saken: - Trist at de feiger ut for Ryanairs utpressing

Også i Arbeiderpartiet er det delte meninger om saken. Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske er kritisk til avgiften fordi den kanskje vil ramme 4-5.000 arbeidsplasser og mener at avgiften er politikk etter innfallsmetoden.

Les mer: Trond Giske ut mot Erna Solbergs Ryanair-refs

Det er ikke hans tidligere nærmeste politiske rådgiver i Kulturdepartementet, Trine Lie Larsen, enig i.

På Facebook skriver hun i en debatt at «Ryan er vel ikke et selskap man vanligvis applauderer (...) flyseteavgift er en ekte miljøavgift».

Trine Lie Larsen var politisk rådgiver for Trond Giskes da han var kulturminister.

 

En annen Ap-sympatisør, Jon Evang i Miljøstiftelsen Zero, skriver at flypassasjeravgiften her klimaeffekt - og at Arbeiderpartiet må gå i seg selv.

Det er ingen tvil om at luftfart er en stor kilde for klimagassutslipp, så rent miljømessig vil færre flyreiser være et tiltak som monner.

Den foreslåtte avgiften gir rundt en milliard kroner i året til statskassen.

Problemet er at miljøeffektene er usikre.

Færre flyvninger til Europa vil trolig ikke ha miljøeffekt overhodet fordi europeisk flytransport er i et felles kvotesystem. Reduserte CO2-utslipp på grunn av mindre flyreiser fra eksempelvis Rygge, kan gi økte utslipp fra flere flyreiser fra andre land innen kvotesystemet.

Det paradoksale er da at avgiften kan gi nedleggelse av Rygge - hvor miljøeffekten blir minimal,og der motstykket vil gi mer utslipp andre steder i Europa - eksempelvis der Ryanair flytter flyene sine.

Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde Moss Rygge flyplass 120.525 passasjerer i mars.

Flyplassen er mindre enn Bodø, rundt 1/3 av Sola i Stavanger og 1/4 av Flesland i Bergen, og stod for 2,8 prosent av all kommersiell luftfart.

I går vedtok styret ved Moss Lufthavn Rygge å legge ned flyplassen. Årsaken er at Ryanair flytter som følge av flyseteavgiften.

- Moss Lufthavn Rygge konkurrerer først og fremst om Ryanairs flykapasitet mot 70 andre europeiske lufthavner. En særnorsk passasjeravgift på kr 80 vil forverre vår konkurranse-evne med mer enn to ganger, skriver Rygge-direktør Pål F. Tandberg på flyplassens hjemmesider.

Les mer: Hvorfor er det viktig å protestere mot avgiften?

- Konsekvensen av dette er at Ryanair vil flytte sine basefly på Moss lufthavn Rygge til mere konkurransedyktige lufthavner i Europa. Vi har frem til nå, tross norsk høyt kostnadsnivå, klart å konkurrere med de internasjonale lufthavnene og blitt en effektiv Ryanair base som i år vil levere 1,5 mill passasjerer, og som har sikret lufthavnen et overskudd, skriver Tandberg.

Hvis Rygge legges ned, står Gardermoen klare til å ta over, og vurderer å tilby en billigterminal skreddersydd for selskaper som Ryanair. I praksis vil det flytte 500 arbeidsplasser fra krisefylket Østfold til vekstregionen i Akershus - eller 1.000 arbeidsplasser, hvis man regner inn ringvirkninger.

Her er alle miljøavgiftene regjeringen har innført og fjernet.

Men: Hvis Stortinget absolutt vil ha ned klimagassutslipp, så er grønne avgifter og dermed høyere priser på flyreiser en mulighet.

Det skal bety nedgang i flyreiser og dermed tapte arbeidsplasser, noe Miljøpartiet De Grønne og Rasmus Hansson ikke legger skjul på: - Selvsagt blir det kostnader når slike bransjer må ansvarliggjøres, og det må settes inn tiltak for å skaffe folk annet arbeid.

Sånn sett er flyplassavgiften og en mulig nedleggelse av Rygge en avveining mellom arbeidsplasser og klimagasser. Men det går an å utforme grønne avgifter slik at de rammer alle likt - og ikke bare de som kanskje har dårlig råd og kjøper billigbilletter.

En tur/returbillett til 1.548 kroner, inneholder avgifter på 361 kroner. Avgiftene til staten gjør altså flybilletten 33 prosent dyrere for passasjerene.

Vi har allerede flyplassavgifter og merverdiavgift, slik at en billigbillett tur/retur Oslo-Bergen til 1.548 kroner inneholder en flyplassavgift på 242 kroner og merverdiavgift på 119 kroner. Flyplassavgiften er fast, mens merverdiavgiften blir høyere, desto dyrere billetten er.

Også her er det billigbillettene som rammes relativt hardest av statlige avgifter.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar