hits

Pompøst og uryddig

Martin Kolberg (Ap) nekter å lytte til massiv kritikk mot Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

 

Stortinget bryter lover de selv har laget når kontroll- og konstitusjonskomitéen leker Økokrim-etterforskere.

Kontroll- og konstitusjonskomitéens leder Martin Kolberg (Ap) er i hardt vær om dagen. Årsaken er at han gjentatte ganger har grepet inn i styringen av børsnoterte selskaper - og dermed brutt alle regler for styring i aksjeloven og god selskapsstyring (corporate governance).

Også tidligere har komiteen fått kritikk for denne innblandingen i god selskapsstyring. 

Les Nett på sak fra desember: Hold amatørene unna Telenor!

I denne bloggen skriver jeg at «Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har oppført seg som Hardy-guttene i Vimpelcom-saken ved å innkalle vitner og potensielt mistenkte personer til åpen høring».

I dag rykker den meget erfarne og respekterte tidligere lederen for Statoil og Aker - Inge K. Hansen - ut i Dagens Næringsliv: - Poenget Martin Kolberg ikke tar på alvor, er at han som leder av kontrollkomiteen har institusjonalisert en praksis der komiteen inntar rollene som etterforsker, aktor og dommer, skriver Hansen.

- Det utfordrer ikke bare den alminnelige rettsordenen i samfunnet. Det er også svært problematisk med hensyn til det regelverket som gjelder for styring og kontroll i børsnoterte selskaper, skriver Inge K. Hansen, som også har en lang karriere seg i verdipapirbransjen.

 

 

Den nye bølgen av kritikk startet med Agenda-leder Marte Gerhardsen, som hudflettet Martin Kolberg under tittelen «Pinlig» av kontrollkomiteen.

Siden har hun fått følge av en lang rekke personer - fra Høyres Michael Tetzchner, og i dag fra en serie av landets mest erfarne toppsjefer.

- Det er nesten uforståelig for meg at medlemmer i komiteen som bærer navnet «kontroll- og konstitusjon» ikke aksepterer regler de selv har vært med å fastslå, sier mangeårig generaldirektør i Norsk Hydro, Egil Myklebust, til Dagens Næringsliv.

- På noen områder går komiteen for langt, mener avtroppende toppsjef i Posten, Dag Meidell.

Og Gerhard Heiberg sier at han støtter innspillet 100 prosent: - Jeg har vært litt skremt over at politikerne går for langt inn i beslutningstaking og kontroll av delvis statseide bedrifter. Vi har egne organer som skal ta det og styret har en generalforsamling å stå til ansvar for, sier Heiberg, som har hatt en lang karriere på toppnivå i norsk næringsliv.

Men Martin Kolberg bøyer ikke av, og hevder det ikke er noe nytt at næringslivsledere rykker ut mot komiteen: - Nå som i tidligere innlegg er de mer opptatt av å bekjempe statlig innblanding i statseide selskaper enn de tilsynelatende er av å bekjempe korrupsjon, sier han til Dagens Næringsliv.

Stort klarere kan ikke Martin Kolberg si at han overhodet ikke forstår kritikken.

La oss ta det med teskje:

  • Telenor og DNB er ikke statseide selskaper. De er børsnoterte selskaper med mange eiere, deriblant staten.
  • Kontroll- og konstitusjonskomiteen eier ikke Telenor eller DNB. Den er heller ikke noe kontrollorgan for selskapene.
  • Angivelig korrupsjon i Telenor og DNB skal etterforskes av politiet, og eventuelt dømmes av domstolene.

Dette går klart frem av Aksjeloven, som Stortinget selv har vedtatt for selskapsstyring.

«Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet», heter det i loven

På generalforsamlingene i DNB og Telenor har staten vesentlig innflytelse som største aksjonær, men staten er ikke enerådig fordi også de andre eierne har noe de skal ha sagt. Eierne velger styret, og det er normalt styret som ansatter administrerende direktør.

Ikke noe sted står det at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har noen rolle i styringen av selskaper som DNB og Telenor.

Det er alvorlig at ikke Martin Kolberg forstår dette, for ryddighet om eierskap er ekstremt viktig i et lite land som Norge, hvor staten har så dominerende eierinteresser i næringslivet.

Hvis vi åpner for at Stortinget skal blande seg inn i alt fra valget mellom en mannlig og en kvinnelig kandidat som toppleder eller lønnsnivå, aksepterer vi samtidig at landets viktigste selskaper skal bli ledet etter innfallsmetoden fra Stortinget.

Stortinget har full rett til å vedta retningslinjer for statens eierskap - altså hva staten skal stemme for.

Og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomites jobb er å sørge for at statsråden følger opp denne politikken.

Men å late som man driver med korrupsjonsetterforskning i Telenor og Vimpelcom er ikke bare pompøst.

Det er også svært uryddig. 

Hva mener du om kritikken mot Martin Kolberg og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar