hits

Folk flest vil handle på søndag

Inntil videre har kulturminister Linda Helleland fortsatt i forgjengerens spor når det gjelder søndagsåpne butikker. Så lenge det gjør vondt å ta en beslutning som provoserer Krf, er det enklest å utsette. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

 

Folk flest vil ha søndagsåpne dagligvarebutikker.

I en fersk meningsmåling for Vårt Land svarer 80 prosent av at de ønsker søndagshandel som i dag, eller betydelige lettelser. Det er bare et lite mindretall som ønsker innstramminger.

Spørsmålet var: «I dag har dagligvarebutikker på mindre enn 100 kvadratmeter lov til å holde åpent på søndager. Det samme gjelder butikker som selger blomster, planter og andre hageartikler. Det finnes også unntak for turiststeder, gallerier, flyplasser, campingplasser og noen andre typer utsalg. Hvordan ønsker du at lovgivningen om søndagshandel skal være?»

Svarfordelingen er helt klar:

  • 22 prosent svarte at lovgivingen bør strammes inn.
  • 41 prosent svarte at den bør være som i dag.
  • 19 prosent svarte at de ønsket å fjerne 100 kvadratmeter-grensen.
  • 17 prosent ønsker ikke noen begrensninger på søndagshandel.
  • 2 prosent svarte vet ikke.

Vårt Lands oppsummering er totalt misvisende. Avisen skriver: Sier nei til søndagshandel, men handler likevel

Tittelen i Vårt Land er misvisende. I realiteten ønsker nesten 80 prosent enten dagens Brustad-buer, eller en betydelig liberalisering av søndagshandelen. (Faksimile: Vårt Land).

Det er fantasifull matematikk, så lenge det bare er 22 prosent - eller drøyt 1/5 av de spurte - som ønsker innstramming.

I realiteten er resultatene en solid støtte for mer liberale regler. 

 

 

Utgangspunktet er dagens regler, hvor dagligvarebutikker på under 100 kvadratmeter er åpne på søndager over hele landet. I tillegg kommer en rekke butikker i såkalte turistkommuner, der det ikke er begrensninger.

Hele 77 prosent vil beholde dagens regler, eller tillate betydelige lettelser som å fjerne 100 kvadratmeter-grensen (Brustad-bua) eller fjerne hele loven.

Til nå har det vært et stort sprang mellom hva folk svarer på meningsmålinger, og hva de faktisk gjør. I praksis bruker folk søndagsåpne butikker hvis de finnes.

- Vi gjør det som er bekvemt for oss, og de som er imot søndagshandel vil likevel bruke søndagene til suppleringshandel. Mange tenker nok at det ikke er handling, men en nødvendighet dersom de mangler noe til middagen, sier forsker Randi Lavik ved Statens institutt for forbruksforskning til Vårt Land.

I denne ferske meningsmålingen er det ingen motsetning mellom det folk svarer og det de gjør. Nesten åtte av ti ønsker dagens søndagshandel eller enda mer liberale regler. Jeg tror det er fordi lovgivingen er bakpå i forhold til livet folk flest lever, og de reelle holdningene deres.

Når nordmenn drar på ferieturer til utlandet, er shopping en del av underholdningen. Sannsynligvis vil åpne handlesentre på søndager bidra til mer underholdningsshopping - uansett om man liker det eller ei.

Stadig færre holder hviledagen hellig av religiøse årsaker. Deltakelsen på gudstjenester på søndager og helligdager har sunket jevnt og trutt de siste ti årene.

I 2005 samlet gudstjenestene 6,7 millioner besøkende i sum - i fjor var tallet 5,8 millioner. I snitt går vi altså i kirken rundt en gang i året.

Ennå ligger spørsmålet om søndagsåpne butikker på hyllen hos regjeringen. Både Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet ønsker mindre statlig dirigering av søndagshandelen - mens Kristelig folkeparti er sterkt imot mer søndagshandel. 

Og til nå har kulturminister Linda Helleland fortsatt den enkleste løsningen hun arvet fra forgjengeren: Så lenge det gjør vondt å ta en beslutning, er det lettest å utsette.

Selv om altså et stort flertall av velgerne både handler på søndag - og svarer at de vil ha dagens liberale regler eller ytterligere liberalisering.

Hva mener du? Er det bare et tidsspørsmål får dagligvarebutikkene får holde åpent på søndager, eller er det en viktig skanse mot søndagshandel som vi bør beholde?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar