hits

Skjønnmaling om integrering

Arbeiderpartiets innvandringstalsman, Helga Pedersen, mener at integreringen i all hovedsak har lykkes i Noge. Hadde det enda vært så vel. 

Når hver ikke-vestlig innvandrer i snitt koster velferdsstaten 4,2 millioner kroner, er det rett og slett skjønnmaling å hevde at integreringen i Norge i hovedsak har lykkes.

I morgen legger regjeringen frem sin integreringsmelding. Arbeiderpartiet har allerede kvesset klørne, og uttrykker bekymring for at regjeringen tar et hvileskjær i integreringsarbeidet.

Alt var angivelig bedre før:

- Integrering i Norge har i all hovedsak lyktes så langt, men det er ikke en selvfølge at det skal fortsette å gjøre det, sier innvandringspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet (Ap) Helga Pedersen til Nettavisen.

Les saken: Pedersen om parallellsamfunn

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talskvinne mener at altså integrering i all hovedsak har lykkes.

 

 

Det er en oppsiktsvekkende påstand fordi den rett og slett er feil. Det er korrekt at Norge har gjort det vesentlig bedre enn Sverige, men det er en mengde fakta som dokumenterer at også Norge har store problemer med integrering av mange innvandrergrupper.

  • SSBs tall viser at hver ikke-vestlig innvandrer og hans etterkommere i snitt får 4,2 millioner kroner mer fra fellesskapet enn de vil bidra med. (*)
  • I grove tall lever innvandrere på Oslo Øst 10 år kortere enn etnisk norske innbyggere på Oslo Vest (på grunn av levevilkår og livsstil) (*).
  • Sysselsettingen i store innvandrergrupper er svært lav - ikke bare somaliere, men også innvandrere fra Midt-Østen.

 

Når sysselsettingen av både kvinner og menn fra Somalia er under 33 prosent, så er det ikke integrering som i hovedsak har lykkes. 

Oslo en by med fargeskiller, det går igjen i skoleprestasjoner i ulike bydeler. Vi har store grupper som er motstandere av vestlige verdier, og som praktiserer et kvinnesyn fra middelalderen. Og vi har tusenvis av asylsøkere som venter på norske asylmottak - noen av dem har ventet i mange år.

For å nevne noe.

Jeg er altså konkret uenig i at integreringen i Norge i all hovedsak har lykkes. Og det er et ansvar Arbeiderpartiet også må bære. 

Arbeidsinnvandrer gjør det vesentlig bedre enn andre innvandrergrupper. Når det gjelder økonomisk integrering av flyktninger, er det ikke bedring å spore. 

Derimot er jeg enig med Helga Pedersen i at integrering må være en hovedjobb i årene som kommer. 

Hvis nåverdiene av kostnadene med dårlig integrering er mange hundre milliarder kroner, så viser det også hvor lønnsomt det er å få til integrering. 

Det begynner allerede i barnehagen, der barn lærer norsk og får relasjoner til norske barn.

Fortsatt er det høyt frafall i skolen. Det mest oppmuntrende er at barn av innvandrerforeldre scorer bedre enn sine foreldre, og at 3. generasjon nærmer seg gjennomsnittet av befolkningen. 

Det fortsetter i skolen, der det er et grunnleggende bevis på dårlig integrering at frafallet er stort fortsatt - og høyest blant enkelte innvandrergrupper. Det klarte ikke Arbeiderpartiet å løse under sine åtte år med regjeringsmakt, og det er umulig å forlange at dagens regjering skulle ordne det på to år.

Nei, integreringen i Norge funger ikke i all hovedsak.

Og det er i all hovedsak Arbeiderpartiet som har hatt makten de siste ti årene.

Hva mener du? Hva kan gjøres for å forbedre integreringen av innvandrere i Norge, eller fungerer det allerede i dag i all hovedsak?

* PRESISERING: I en tidligere versjon av denne bloggen var det noen unøyaktigheter, som her er rettet opp. Nåverdien av kostnadene ved hver ikke-vestlig innvandrer og vedkommendes etterfølgere ble beregnet til 4,1 millioner 2012-kroner. Levealderforskjellen mellom Oslo øst og Oslo vest er rundt ti år, men det er usikkert om dette kan knyttes til innvandring og integrering generelt, selv om det er utvilsomt at økonomiske forskjeller betyr noe for helsen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar