hits

Mye å lære av svensk asylpolitikk

Den svenske politikeren Ali Esbati (Vänsterpartiet) mener at Sylvi Listhaug må gå av for å hindre at vi får svenske tilstander i Norge. (Faksimile fra Dagbladet innfelt).

 

Den svenske politikeren Ali Esbati (Vänstrepartiet) mener at Sylvi Listhaug må gå av for å hindre svenske tilstander i norsk innvandringspolitikk. 

Det er en pussig analyse. I mange tiår har Norge «lånt» politiske løsninger fra Sverige, men hvis det er et punkt vi skal holde oss unna, så er det svensk innvandrings- og integreringspolitikk.

Den har vært en katastrofe.

Sverige har ikke kontroll på innvandringen, og mangel på integrasjon har skapt et hundretalls parallelle samfunn hvor lovløsheten regjerer, og hvor svensk politi nesten ikke tør å gå inn.

Dette har fått pågå fordi svenske politikere, spesielt på venstresiden, har nektet å forholde seg til virkeligheten alle kan se. Det toppet seg da vidåpne svenske grenser gjorde at landet fikk over 160.000 flyktninger og migranter i fjor, før alt brøt sammen.

Siden 2014 har Stefan Löfven vært statsminister i Sverige, i en regjering av Socialdemokraterna og Miljöpartiet De Gröna - og med uformell støtte fra Ali Esbatis parti Vänsterpartiet. 

Asyltilstrømningen til Sverige er doblet fra i fjor til i forfjor, og firedobleet siden 2012. (Kilde; Migrationsverket).

Sett fra Norge har svensk innvandrings- og integreringspolitikk vært naiv, moralistisk og lite faktabasert. Svenskene mangler tall på økonomiske langtidskonsekvenser, og rasismekortet har sittet løst overfor alle som har vært kritiske til konsekvenser av innvandringen.

Men tross gode intensjoner har utviklingen vært skremmende i mange forsteder.

Men dette er ikke en beskrivelse Ali Esbati deler: - Jeg har opplevd segregeringen som langt verre i Norge enn i Sverige. Det er for eksempel helt påfallende hvor får med mørk hud som er på norsk tv, bortsett fra å snakke om innvandring da, sier Esbati, som har bodd syv år i Norge, til Dagbladet.

 

 

Esbati er valgt inn i Riksdagen fra Vänsterpartiet, som tidligere het Vänstrepartiet Kommunisterna (VPK) og som karakteriseres som et svenskt sosialistisk og feministisk parti, på økologisk grunn.

I asylspolitikken vil partiet oppheve Dublin-forordningen (som gjør at asylsøkere kan sendes til EU-landet der de først søkte asyl) og ta bort visakrav for mennesker fra land som er i krig eller i konflikt - samt åpne for flere kvoteflykninger.

Les mer: Rätt til asyl

- Det finnes i dag ingenting som tyder på at Sveriges segregerte områder kommer til å forbedres markant, men utviklingen har lenge gått i feil retning. Ifølge kriterier (hvor mange som jobber, skoleresultateter etc.) som brukes for å beregne omfanget av segregerte områder i Sverige, så har de vokst i antall fra tre i 1990 til 186 i 2012, skriver islamistforsker Peder Hyllengren ved Försvarshögskolan i en kronikk i Aftenposten.

Les den her: Ingenting tyder på forbedring i Sveriges segregerte områder

For å bli regnet som et utenforskapsområde gjelder følgende:

  • Færre enn 60 prosent i arbeidsfør alder er i arbeid
  • Under 70 prosent fullfører grunnskolen
  • Under 70 prosent stemmer ved kommunevalg

I 2006 levde 5,4 prosent av Sveriges befolkning i «utenforområder» - seks år senere var andelen økt til 5,9 prosent, eller rundt 566.000 mennesker.

Les rapporten: Utenförskapets karta

Disse tallene inkluderer ikke virkningen av den siste migransjonsbølgen i fjor.

Antallet asylsøkere økte fra 81.000 i 2014, til 163.000 i 2015. Under en tredjedel av flyktningene oppga å komme fra Syria, og av fjorårets asylsøkere, var 115.000 menn.

Les statistikken her: Asylsökande til Sverige

Effekten av fjorårets tilstrømming har ennå ikke slått ut i de innvandrerdominerte forstedene i Gøteborg, Malmø og Stockholm - men det vil åpenbart komme på toppen av integreringsproblemene Sverige allerede har.

Den siste som fikk oppleve tilstanden i forsteder som Rynkeby, Rosenholm og Husby, var NRK-reporter Anders Magnus, som ble steinet da han var på jobb.

- Det er lovløshet i deler av Stockholms-regionen nå, sier politiinspektør Lars Alvarsjø i Stockholms politiregion til NRK.

Utviklingen er ikke ny, og den er vel dokumentert. Svensk politikk har slått alarm i mange år, men svenske politikere har ikke funnet mottiltak som virker, eller satt inn tilstrekkelig med ressurser for å få kontroll over volden og utviklingen i riktig retning.

En av årsakene til at det har gått så galt i Sverige, er at innvandring og integrering lenge var et tabuemne i svensk politikk. Innvandringen gikk fort, mens de andre partiene behandlet Sverigedemokratene som spedalske. Så sent som i 2014 kalte den svenske statsministeren Stefan Løfven dem for «et nyfascistisk parti».

Les mer: - Debatt om innvandring er tabu i Sverige

Nå er alt snudd på hodet. I en meningsmåling gjort for Dagens Nyheter svarer 46 prosent av svenske velgere at de mener at innvandringspolitikk er det viktigste temaet - ingen andre temaer er i nærheten.

Les mer: Svenska folket om politiska prioriteringar

Men partiet Ali Esbati tilhørerer er svært innvandringsvennlige. Så sent som i september 2015 svarte 60 prosent av partiets velgere at Sverige må ta imot enda flere flyktninger.

Les mer: Svenska folket om flyktningar

Sverige har enorme problemer med sin integreringspolitikk, og de førte en flyktningepolitikk som møtte veggen i fjor sommer. Resultatet er ghettoer vi må til Frankrike for å finne noe lignende. 

Til sammenligning har Norge null - 0 - parallelle samfunn. Vi har riktignok bydeler med svært høy andel innvandrere også i Oslo, men likevel er Oslo-skolen i gjennomsnitt bedre enn resten av landet. Alt tyder på at Norge har taklet innvandring og integrering langt bedre enn Sverige.

Men Ali Esbati ser det annerledes - hans beste råd er at Sylvi Listhaug går av: - Skal Norge løse problemene som kommer med høy innvandring, så burde man nesten gå gjennom Høyre og Frps program og punkt for punkt gjøre det stikk motsatte. Bygg flere boliger. Skap en inkuderende skole, ikke en skole som forsterker forskjellene - ta sats på en offensiv politikk mot arbeidsledigheten, ikke bare tro at den gårt bort av seg selv, sier han til Dagbladet.

Det er ingen automatikk i at vi vil unngå svenske tilstander, men rådet om at Sylvi Listhaug skal gå av, og at vi skal føre en innvandringspolitikk som er stikk motsatt av Høyre og Fremskrittspartiet er dårlig, fordumsfull og lite faktabasert.

I Høyres partiprogram heter det eksempelvis om migrasjon og inkludering at partiet vil at alle som søker norsk statsborgerskap skal gjennomføre en språk-og kunnskapstest, styrke mottaksskolene og sikre at alle elever raskest mulig får tilpasset opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk.

Les mer: Migrasjon og inkludering

Fremskrittspartiet mener at «norsk innvandringspolitikk må bygge på at man stiller krav til innvandrere som bosetter seg i landet. Arbeidsdeltakelse, språkopplæring og respekt for norske lover er sentrale elementer i en vellykket intgreringspolitikk».

Les mer: Fremskrittspartiets prinsipprogram

Ali Esbati mener altså at vi skal gjøre det motsatte?

Sverige har 7,7 prosent arbeidsledighet - langt høyere enn Norges - og den har økt sterkt i Sverige det siste året under Sosialdemokratisk styre.

Sjekk selv: Sverige - arbeidsledighet

Den norske veksten i ledighet skyldes oljeprisfallet, og det kan ingen norske politikere gjør stort med. Men nå har oljeprisen steget 45 prosent fra bunnivået, og ledigheten synker måned for måned.

Norge har mye å lære av svensk innvandrings- og asylpolitikk. For eksempel at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

Hva mener du? Er det et godt forslag at Sylvi Listhaug går av, eller er det Sverige som bør legge om kursen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar