hits

Dobbeltroller i Filadelfia-banken

kommentarer
kommentarer
Kommentarer
Spareskillingsbankens direktør Kenneth Engedal nekter å opplyse om sin tilknytnnig til Filadelfia-menigheten. (Foto: Spareskillingsbanken/Filadelfia).

 

Spareskillingsbanken i Kristiansand har fått en flom av kritikk for sin medvirkning til å låne Filadelfia-medlemmer penger til å gi gaver på opptil 250.000 kroner til pinsemenigheten.

Planen var å hente inn 25 millioner kroner til inventaret i gaver fra Filadelfia-medlemmene.

De som ikke hadde penger, kunne låne dem i Spareskillingsbanken.

Les Nett på sak: Troende til hva som helst

Men i går valgte banken etter hardt press å trekke ordningen tilbake.

- Banken ønsker ikke å bli oppfattet som om vi gjennom en slik ordning oppfordrer mennesker til å påta seg en økt gjeldsbelastning, selv om hvert enkelt lånetilfelle ville blitt gjenstand for individuell behandling, skriver bankdirektør Kenneth Engedal i en pressemelding.

- Vi har ingen tilsvarende ordninger med hverken menigheter eller andre organisasjoner, sier han til Fædrelandsvennen mandag.

Det er nye toner, for først påstod både Spareskillingsbanken og Filadelfia at banklån til gaver «er fullt lovlige og vanlige i menighetssammenhenger».

Les mer: Banken trekker tilbake lovlig finansieringsordning

Det er ikke riktig. Aktive menighetsmedlemmer Nettavisen har snakket med vet ikke om en eneste slik ordning, og noen mener vi må tilbake til 1970-tallet for å finne noe lignende.

Da gjenstår spørsmålet hvordan Filadelfia og Spareskillingsbanken utarbeidet det helt spesielle lånetilbudet i dette tilfellet.

Ikke bare er Spareskillingsbankens direktør Kenneth Engedal aktiv i Filadelfia. Det er også hans nærmeste familie. (Foto: Spareskillingsbanken).

 

 

 

På direkte spørsmål fra Nettavisen nekter bankdirektør Kenneth Engedal å svare på så tilknytning til Filadelfia.

Les saken: Banksjefen nekter å svare om Filadelfia-tilknytning

- Jeg vil henvise til pressemeldingen og sier ikke noe mer enn det, sier Engedal.

Problemet er at det er tette bånd mellom Spareskillingsbanken og Filadelfia, og det har vært slik i flere tiår.

Fra andre kilder får jeg opplyst at både banksjefen og hans nærmeste familie har vært aktive i Filadelfia.

Det unike lånetilbudet fra Spareskillingsbanken er problematisk av flere grunner som er spesifisert i loven:

a) Finansforetak skal innrette virksomheten slik at det er liten risiko for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder ...

b) Finansforetak skal (..) gi kundene forvarlig rådgiving og veiledning ved valg av produkter ut fra kundens opplysninger og det finansforetaket for øvrig kjenner til om kundens situasjon.

Les lovteksten her: Finansforetaksloven - forholdet til kunder, markedsføring mv.

Her har vi altså en bankdirektør med en familie som har vært aktiv i Filadelfia, som samtidig står ansvarlig for et unikt lånetilbud til kunder som ikke har penger, men som vil gi gaver til Filadelfia. 

Loven pålegger banken å fraråde kunder å ta opp lån de ikke burde ta opp, og unngå situasjoner hvor kunden og banken har ulike interesser.

Men bankdirektøren er altså på begge sider av bordet. Det er en krevende dobbeltrolle i en økonomisk situasjon hvor Filadelfias pastor regner med et Guds under for å få tak i de 25 millionene menigheten trenger for å utstyre storsalen med stoler og teknisk utstyr.

 

SISTE: I formiddag svarte banksjefen på våre spørsmål. Her kan du lese hans versjon: Banksjefen svarer på kritikken

Hva mener du om samrøret mellom Spareskillingsbanken og Filadelfia.

comments powered by Disqus