hits

Rush-avgift er ikke så dumt


Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, tør å innføre en forhatt rushtidsavgift. Det er faktisk ikke så dumt, samfunnsøkonomisk. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven).

 

Miljøpartiet De Grønne vil innføre en rushtidsavgift på 120 kroner for dieselbiler. Poenget er at det er svært lønnsomt å dempe trafikktoppene.

Når man bygger vei, er det trafikktopppene som koster penger.

Enten så bygger man veiene så brede at alle får plass, eller så kaster bilistene bort verdifull tid i kø.

Se eksempelvis på bildet fra Sandvika: Midt på dagen er det god plass til all trafikk på samme sted som det står kilometerlange køer om morgenen.

Webkameraet til Statens vegvesen viser at det er god plass på E18 midt på formiddagen, mens det er lange køer morgen og kveld.

 

Siden trafikktoppene er dyrest, er forslag som kan få ned trafikken i rushtiden verdifulle for samfunnsøkonomien.

At de er mislikte, er en annen sak: Snart kan det koste 120 kroner dagen å kjøre i Oslo

Jeg er skeptisk til at De Grønne har gjort miljøkampen til nesten utelukkende bruk av pisk (bortsett fra den ulogiske pengestøtten på inntil 5.000 kroner til de rikeste for å kjøpe dyr elsykkel, da).

Sånn sett føyer arbeidet med å innføre en rushtidsavgift seg inn i mønsteret av pisk, ikke gulrot.

Når det er sagt, vil det være samfunnsøkonomisk lurt å heve kostnadene på å passere bomstasjonene når det er mest trafikk - men også gjøre det tilsvarende billigere å kjøre før eller etter. Rushtidsavgift må ikke bli en bortforklaring av en stadig høyere skjult skatt på bilister - den må lages slik at den premierer de som kan og velger å kjøre på andre tidspunkt.

Så kan noen innvende at svært mange ikke har den fleksibiliteten, og at 120 kroner for en passering er usosialt. Og det er korrekt. Sannsynligvis har de med dårligst økonomi også minst mulighet til å påvirke sin arbeidstid. 

Men politikerne kan ikke vedta rushtidsavgift uten å legge til rette for gode kollektive løsninger. Ta for eksempel t-banen til Fornebu. Norge er trolig det eneste landet i Vest-Europa som først hadde en hovedflyplass i femti år uten å bygge de siste par kilometrene toglinje, og som har fortsatt «suksessen» med en evig krangel mellom Bærum, Oslo og Akershus om å bygge t-banen de har lovet.

Kraftfull utbygging av innfartsparkering er et annet tiltak som kan hjelpe bilistene til å velge kollektivt.

Men isolert sett er rushtidsavgift en treffsikker grønn avgift som påvirker bilistene til å velge samfunnsøkonomisk billigere løsninger, eller bedre miljøløsninger.

Hva mener du? Er rushtidsavgift en god idé, eller er det bare et nytt sugerør inn i bilistenes lommebøker?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar