hits

Slå sammen Oslo og Akershus fylke

Byrådet i Oslo. (Foto: Oslo kommune)


 

Skatt, innfartsveier og t-bane - kranglene står i kø mellom Oslo og nabokommunene. Det er på tide med politisk handling.

Landets hovedstad er i endeløse krangler med nabokommunene, og det er ikke så rart:

  • Nabokommunene drar nytte av hovedstadens arbeidsmarked, mens innbyggerne betaler skatt i sin hjemkommune.
  • Og hva er viktigst med E-18 fra Asker og Bærum - rask samferdsel i regionen eller miljøproblemene i Oslo?

Sannheten er at Norge er inndelt som et lappeteppe, totalt frikoblet fra logikk.

Selv statlige etater har totalt forskjellige oppdelinger av landet.
  • Statens vegvesen og en rekke andre etater har delt Norge inn i fem regioner.
  • Jernbaneverket har derimot delt Norge inn i seks områder.
  • Forskningsrådet har 13 regioner, Innovasjon Norge har 15 distriktskontorer.
  • Vi har 17 fylkesmenn, men 19 fylker.

Er det rart at det ene hånden ikke vet hva den andre gjør?

Nylig fikk Stortinget et forslag om å starte arbeidet med å gjøre om fylkene til rundt 10 regioner med folkevalgte representanter. Tanken er at de nye regionene kan overta statlige oppgaver, og samtidig ha størrelse nok til å lage gode tjenestetilbud. Men ikke hold pusten - en slik reform kan tidligst skje fra 1. januar 2020.

 

 

I mellomtiden har kommunalminister Jan Tore Sanner gitt økonomiske støtte til utredninger om så sammen fylker. Noen ligger helt oppe i dagen, som forslaget om å slå sammen Vest-Agder og Aust-Agder til et nytt fylke med rundt 300.000 innbyggere og Kristiansand som naturlig regionsenter.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag er også i gang med prosessen som kan ende med Trøndelag og nær 450.000 innbyggere.

I Nord-Norge stritter Finnmark imot å bli slått sammen med Troms, og de 75.000 finnmarkingene ønsker selvstendighet. Den motstanden blir trolig overkjørt i et nytt regioninndelt Norge, der Nord-Norge vil ha under 500.000 innbyggere totalt (summen av Nordland, Troms og Finnmark).

Telemark, Vestfold og Buskerud har drøftet samarbeid og eventuell sammenslåing, og det blir i så fall en region på rundt 700.000 innbyggere.

Og så kan det tenkes at innbyggerne på hver sin side av Mjøsa får en fremtid i Innlandet, basert på sammenslåing av dagens Oppland og Hedmark, og snaut 500.000 innbyggere.

Vestlandsfylkene er et kapittel for seg, der alt fra en sammenslåing av alle de fire fylkene, til en ny oppdeling har vært nevnt.

Hvis det går mot 10 regioner, vil nok Rogaland og Hordaland bestå, siden de er store, kraftfulle regioner med sterke regionsentre.

Men hva med Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal? Nordvestlandet mangler et sterkt regionsenter, men Ålesund ligger nærmest. 

Helse-Norge er inndelt i fire regioner, og der er Sogn og Fjordane en del av Vestlandet, mens Møre og Romsdal «tilhører» Midt-Norge.

Hvordan et regionkart over Norge til slutt vil se ut, er det ingen som vet. Og regjeringen har lurt nok latt være å foreslå noe konkret. Da ville piggene kommet ut før man hadde begynt på prosessen.

Tilbake til Oslo. Stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap) mener at tiden er moden for å slå sammen Oslo og Akerhus fylke, og peker på den langvarige tautrekkingen som har hindret utbygging av t-bane til Fornebu.

Les saken hos Dagens Næringsliv (bak betalingsmur): - Kan ikke frede Oslo

Hun har helt rett. Oslo er regionsenter, og ligger midt inne i Akershus fylke - omtrent som Vatikanstaten i Roma. Men selv om følelsene er dype, så er det tross alt mindre hellighet involvert.

Anette M. Solli (H) har vært fylkesordfører i Akershus siden 2013. 

Tilflyttingen til Oslo-regionen vil fortsette å øke, og da trengs gode kollektivtilbud og god infrastruktur mellom storbyen og nabokommunene. Mange av disse spørsmålene er større enn Oslo - og bør avgjøres på et fylkesnivå.Hvis det går mot en sammenslåing av Oslo og Akershus, så må Byrådet i Oslo forholde seg nærmere til fylkesordfører Anette M. Solli (H) i Akershus.

Hun har vært fylkesordfører siden 2013.

For eksempel hele Oslopakke 3 og ikke minst t-bane og lokaltog mellom Oslo og nabokommunene. 

Slå sammen Oslo og Akershus!

Hva mener du? Er det naturlig at Oslo er et eget fylke eller støtter du tanken om en større region som også omfatter nabokommunene og Akershus fylke?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar