hits

Økonomisk rot i journaliststiftelse

Bare en uke etter årsmøtet, trekker sekretariatslederen seg etter mistanker om økonomiske misligheter.


Gravejournalistenes egen organisasjon er rammet av både økonomiske misligheter og plagiat på under ett år.

Sekretariatslederen i Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (Skup) har sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning.

Årsaken er at revisor har påpekt at han har brukt organisasjonens penger på private kostnader.

Saken er foreløpig ikke politianmeldt, og detaljene i mistanken om økonomiske uregelmessigheter er ikke offentliggjort.

Journalisten skrev først om mistankene om økonomiske misligheter i Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (Skup).

- Foreløpig er dette en personalsak. Vi har ikke hele bildet, og kan ikke gi flere detaljer på det nåværende tidspunkt, sier Skups styreleder Jan Gunnar Furuly.

Selv om saken er i en tidlig fase, er den pinlig for en organisasjon som samler alt som kan krype og gå av undersøkende reportere i Norge.

Revisor har korrigert regnskapet med tilsammen 42.859 kroner, og den tidligere lederen vil tilbakebetale beløpet.

Revisor Kåre Uppstrøm skriver, ifølge Journalisten, at «en faktura var av privat karakter og skulle aldri vært belastet stiftelsens regnskap».

- Skup-styret beklager at stiftelsen har havnet i denne situasjonen, skriver styreleder Jan Gunnar Furuly.

Skup-rotet begynte på årsmøtet 8. april, da årsmøtepapirene ble endret i siste øyeblikk. et overskudd på 187.000 kroner ble rettet til et underskudd på 107.000 kroner. Kontrollutvalget påpekte at økonomistyringen ikke har vært så god som forventet, og retter kritikk mot styret.

- Utvalget ser med bekymring på at oppmøteprosenten blant styremedlem på styremøta går ned. I 2014/2015 var frammøteprosenten 84, medan det i inneverandre arbeidsår er eit frammøte på 75 prosent, skriver kontrollutvalget.

- Det medfører i sin tur også større ansvar og arbeidspress på sekretariatet, heter det i rapporten.

Økonomisaken kommer under ett år etter at styremedlem Daniel Butenschøn trakk seg fra Skup-styret med øyeblikkelig virkning, etter å ha innrømmet plagiering i saker han skrev for Dagens Næringsliv.

- Det jeg har gjort er uforenlig med norsk journalistikk og Skups idealer. Følgelig trekker jeg meg fra vervet i Skup, sier Butenschøn.

Les mer: Butenschøn trekker seg fra Skup-styret

Skup har i en årrekke organisert de undersøkende journalistene i Norge, og deler årlig ut priser for gravearbeid - ofte rettet mot ledere som har beriket seg selv eller brutt lover og regler for økonomisk vinning.

At organisasjonen selv blir rammet av kritikkverdige forhold, er negativt - ikke minst for virksomheten medlemmene driver. Derfor er det viktig at man kommer til bunns i hva som har skjedd og skjerper økonomikontrollen for fremtiden. 

Når man driver med kritisk journalistikk mot andre, er det et absolutt krav å ha orden i egen økonomi. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar