hits

Rune Bjerke må rydde opp selv


En kampvillig Rune Bjerke får jobben med å rydde opp av DNBs styreleder Anne Carine Tanum. (Foto: Heidi Schei Lilleaas, Nettavisen).
 

DNBs konsernsjef Rune Bjerke går ikke av: - Jeg fighter så lenge det er noe å fighte for, svarte han pressen.

Etter en uke med ekstern kritikk, kom endelig DNB-ledelsen på banen. DNB-sjefen var åpenbart engasjert og sint, og signaliserte klart at han føler seg urettferdig behandlet for forhold han ikke var klar over.

Noen har sett for seg at DNB-sjefen må gå av, men spenningen varte ikke lenge.

Noe av det første styreleder Anne Carine Tanum sa var at ansvaret for å rydde opp var gitt til konsernsjefen.

Altså ingen oppsigelse, slik de største dramatikerne hadde sett for seg.

Les saken: DNB: - Hjelper ikke kundene med å unndra skatt

DNB-styret har engasjert interne og eksterne jurister til å gjennomgå saken. Undersøkelsene viser at tilbudet om å opprette selskaper for kundene i lavskatteland kom som en del av strategiplanen for DNB Luxembourg i 2005.

Det pikante er at planen ble utarbeidet av bankens internrevisor, som for øvrig nå er ute av banken. 

- Undersøkelsene gir et klart bilde av at internrevisjonen i DNB Luxembourg ikke fungerte i perioden 2005 til 2008, heter det i redegjørelsen.

Men lavskatte-planen ble behandlet i styret i DNB Luxembourg, og altså ikke informert om videre til DNB-ledelsen i Oslo, ifølge granskingen. Det er i strid med de interne retningslinjene i banken at ikke slike nye tjenester ble sendt på høring til ledelsen og skattejuristene.

De første selskapene ble opprettet via Mossack Fonceca i 2006, og det kostet rundt 1.500 dollar. DNB har ikke funnet holdepunkter for at det ble opprettet selskaper i andre lavskatteland enn Seychellene.

- Det å legge til rette for denne typen tjenester ble ikke ansett som kontroversielt av den lokale ledelsen i DNB Luxembourg på det aktuelle tidspunktet, heter det i DNBs redegjørelse til næringsminister Monica Mæland.

Les den her: DNB Luxembourg - Redegjørelse fra styret

DNB har gjennomgått materiale i flere land og epostmateriale med flere millioner dokumenter: - I materialet som er gjennomgått, har vi ikke funnet spor av at informasjon om etablering av selskaper i lavskatteland har vært løftet opp til konsernsjef, konsernledermøter eller styremøter i DNB Bank eller DNB ASA, heter det i redegjørelsen.

DNB slo ned på en ansatt som aktivt medvirket til at en kunde kunne holde pengene unna norske myndigheter, ifølge rapporten.

Det er lite konkret nytt i DNBs pressekonferanse eller redegjørelse, og inntrykket er at DNBs medvirkning i den store internasjonale Panama-skandalen er liten og gammel. Både banken og bankens ledelse har fått en skrape i lakken, men det er lite som tyder på at DNB-sjef Rune Bjerke visste om hva som foregikk.

Hvis ikke noe nytt fremkommer, er lærdommen enkel: Av skade blir man klok, men ikke rik.

Hva mener du? Er dette en fjær som ble til ti høns, eller har du mindre tillit til DNB enn tidligere?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar