hits

Skatteparadis er et velkjent triks

Fra en anonym gateadresse i Luxembourg rådgir DNB private kunder om investeringer i skatteparadiser. (Foto: Google Streetview).

 

Lekkasjen fra Panama viser noe alle burde visst: Internasjonale banker hjelper kunder å opprette selskaper i skatteparadiser.

Foreløpig er det lite nytt sett med norske øyne i de såkalte Panama-papers, prosjektet der 376 journalister i 76 land har studert 11,5 millioner dokumenter fra advokatkontoret Mossack Fonseca i Panama.

  • At DNBs Luxembourg-kontor har hjulpet klienter med å opprette selskaper i skatteparadiser, har vært kjent i en årrekke.
  • At Nordea har gjort det samme, er også velkjent. Milliardformuen til John Fredriksen er eksempelvis bygget opp i land som Kypros, Liberia og Panama - og der var Kreditkassen/Nordea hovedbanken i mange år.
  • Til alt overmål har både Oljefondet og store norske deleide statsselskaper forbindelser til skatteparadiser - blant annet har Oljefondet investert 640 millioner kroner i Panama og 178 millioner kroner på Bahamas.

Ifølge Aftenposten, som har fått tilgang til dokumentene fra Süddeutche Zeitung, finnes det rundt 200 norske navn på listene.

Det store spørsmålet er om også de norske investorene har unndratt skatt eller om pengene er tjent på kriminell virksomhet. Og om DNB og Nordea bevisst har bidratt til økonomisk kriminalitet eller skatteunndragelser.

Foreløpig er det ikke lagt frem noe slik dokumentasjon, men bankene har selvsagt visst hvorfor klienter ønsker å ha penger i anonyme stråselskaper i skatteparadiser.

Stråselskaper i skatteparadiser er fellesnevneren i de fleste norske økonomisaker.

Bruken av skatteparadiser har vært kjent og omdiskutert i de fleste store økonomiske saker her i landet - fra Anders Jahre, via Reksten, til korrupsjonssakene som knyttes til Telenor, Hydro og Statoil.

Internasjonal shipping, olje og flyindustrien bruker ofte enkeltselskaper i skatteparadiser - ofte for å redusere skatt, andre ganger for å skjule reelle eierforhold.

Begge deler er fullt lovlig. Den største enkeltinvesteringen til Oljefondet er eksempelvis Alphabet (tidligere kjent som Google) - et selskap som har fått mye kritikk for internasjonal skatteplanlegging. 

I snart 30 år har DNB og bankens forgjengere hatt banklisens i det kanskje mest notiriske skatteparadiset i verden - Cayman Islands. Også Nordea er etablert der.

Les listen: Banker på Cayman Islands

Å bruke skatteparadiser er verken nytt eller ukjent: - Størrelsen på lekkasjene er uten sidestykke, men triksene Mossack Fonseca angivelig har brukt for sine klienter er verken nye eller overraskende, sier juridsk direktør Heather Lowe i Global Financial Integrity (GFI) i Washington, en organisasjon som er opprettet for å bekjempe korrupsjon og svarte penger i finansnæringen.

GFIs estimat er at minst 1,1 billion dollar tappes fra utvikingsland i året, mer enn landene får i investeringer og uhjelp tilsammen - og mer enn hele det norske Oljefondet.

- Dette globale finansielle skyggesystemet blodtapper verdens fattigste økonomier, og bidrar til kriminalitet, korrupsjon og skatteundragelser, mener organisasjonen.

At Panama, Bahamas og Cayman Island er det finansielle hjertet i en global skyggeøkonomi, er grundig dokumentert gjennom mange tiår. Norge har samarbeidet med andre land for å tette hullene, men hver gang et skatteparadis er åpnet for innsyn, så har det dukket opp et nytt. Slik har det vist seg nesten umulig å bekjempe uvesenet.

  • Både banker, advokatfirmaer og revisjonsselskaper hjelper kunder å opprette anonyme stråselskaper som frontes av stråmenn, men der de egentlige eierne er skjult for innsyn.
  • Stråselskapene kan eie bankonti, skip, aksjer eller eiendommer uten at noen vet hvem som står bak. Systemet er effektivt og skreddersydd for økonomisk kriminalitet.
  • Dette er et system der norske myndigheter har vært maktesløse, eller man har lukket øynene for hva som pågikk - for eksempel i Anders Jahre-saken.

Lekkasjer har derimot vist seg som en nyttig metode. Wikileaks fikk eksmpelvis kundeopplysninger fra den sveitsiske banken Julius Baer, og kunne avsløre en rekke hemmelige formuer - blant annet fra politikere i India.

Panama-papers er først og fremst interessant på individnivå, når journalistene kan dokumentere at politikere og andre enkeltpersoner har brukt skatteparadiser til å unndra skatt eller gjemme unna utbytte fra kriminalitet og korrpusjon.

At 200 nordmenn har plassert penger via advokatkontoret Mossack Fonseca i Panama, trenger ikke bety at de har gjort noe ulovlig. Virkelig spennende blir det først når kortene kommer på bordet og vi får vite hvor pengene kommer fra, og om de er oppgitt til beskatning.

Hva mener du om Panama-papers? Er du overrasket over omfanget av penger i skatteparadiser, eller er dette noe du allerede visste?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar