hits

Staten gir dem 500 kroner per medlem


Staten betaler nesten 500 kroner per medlem hos Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen og imam Nehmat Ali Shah, som her er på støttemarkering for den henrettede terroristen Mumtaz Qadri i Pakistand. (Foto: Facebook).

Staten gir 270 millioner kroner i støtte til moskeer og andre trossamfunn uten nevneverdig kontroll med hva som predikeres.

Det muslimske trossamfunnet Central Jamaat Ahle-Sunnat, og den omdiskuterte imamen Mehmat Ali Shah, får eksempelvis støtte for 6.000 medlemmer - eller rundt tre millioner kroner i året - fra den norske stat.

Imanen som nylig deltok på en støttemarkering for en terrorist i Pakistan, er tidligere kjent for følgende utsagn: - Det er jøder som står bak mediene, det er det som ødelegger. Jøder har stor forretningsmakt i verden.

Rundt 750 trossamfunn får pengestøtte fra norske skattebetalere, og samfunnene kan få opp til 100.000 kroner i støtte uten å levere revisorgodkjent regnskap.

Her er reglene: Tilskudd til tros- opg livssynssamfunn utenom Den norske kirke 2016

Dette er et sugerør rett i statskassen.

Trossamfunnene får rundt 500 kroner per medlem som de oppgir å ha på en minnepinne eller et papirark.
Barn blir automatisk medlem av foreldrenes trossamfunn, og det er foreldrene som bestemmer til barnet blir 15 år.

Sugerøret blir stadig større: Fra 2010 til i år har antallet som man får støtte for økt fra 450.000 til over 550.000 medlemmer.

I 2015 var hvert eneste medlem verdt 486 kroner, cash betalt fra staten. I tillegg kan samfunnene søke om kommunal støtte, og ingen har oversikt over hvor mange skattekroner som går til å støtte trossamfunn.

Trossamfunnene har levert «regning» for 558.977 medlemmer, og bare den statlige støtten er på 272 millioner kroner - i året.

Støtte fra kommunene kommer altså i tillegg.

Se listen over trossamfunn og antall medlemmer her: Tilskuddstellende medlemmer 2015

De aller største mottakerne er kristne frikirker, Human-Etisk Forbund og Den katolske kirke.

Men det er også mange islamske støttemottakere:

Marokkansk trossamfunn får støtte for 3.154 medlemmer, Det islamske fellesskapet Bosnia og Herzegovina har 9.339 medlemmer, flere allbanske islamske sentre har rundt 6.500 medlemmer, Central Jam-E-moskeen har 4.661 medlemmer, og Central Jamaat Sunnat har 6.009 medlemmer - for å nevne et lite knippe.

I tillegg finnes en rekke islamske sentre på listen.

Dette er noen av de islamske samfunnene som får pengestøtte fra Norge.

I sin tid ble støtten utformet slik at trossamfunn utenfor Den norske kirke skulle få like mye støtte per medlem som Den norske kirke. Det ingen tenkte på var følgende:

Antallet medlemmer i Den norske kirke synker, mens statsstøtten øker. Dermed øker også pengestøtten til hvert medlem.

Her kan du se hvor mye hvert trossamfunn får i støtte.

Bare fra 2014 til 2015 økte støtten per medlem fra 449 kroner til 486 kroner, eller 8,2 prosent - tre ganger mer enn prisstigningen. Året før var taksten 419 kroner per medlem, mens det i 2012 var 404 kroner. 

I fjor var hvert medlem verdt 486 kroner. Det fremkommer ved å dele støtten til Den norske kirke (Dnk) på antallet medlemmer.

Effekten er slik: I takt med at flere melder seg ut av Den norske kirke, mens vi får innvandrere som melder seg inn i islamske og andre trossamfunn, går stadig flere av skattebetalernes penger til å holde liv i trossamfunn på tvers av tradisjonelle kristne norske verdier.

Norge har avskaffet statskirken, og neste skritt bør være å avskaffe den økonomiske støtten til alle trossamfunn.

Hvorfor skattebetalerne skal betale godt over to milliarder kroner i året til Den norske kirke og andre trossamfunn, er ubegripelig.

Medlemmene får betale regningen selv.

Hva mener du? Bør staten betale 500 kroner i året i statsstøtte til islamske moskeer og kristne frikirker, eller bør medlemmen av trossamfunn betale dette selv?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar