hits

Mer pappaperm, mindre til mor


Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim vil omgjøre kuttet i fedrepermisjonen. (Foto: Høyre).
 

 

Høyre tok feil da de reduserte pappapermisjonen, men nå har de sjansen til å gjøre det enda bedre enn før.

Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim angrer på at han og partiet gikk inn for å redusere pappapermisjonen.

Det er lov å erkjenne feil, men vi må også huske at Høyre trosset en rekke advarsler da de kuttet pappepermen fra 12 til 10 uker. Og erfaringene har gitt kritikerne rett: Fedre tar ut det de har lovfestet rett til. Sannsynligvis fordi arbeidsgiverne aksepterer det uten vesentlig motstand.

Her er reglene: Fedrekvote (pappaperm), mødrekvote og fellesperiode

Nå skal Høyres programkomite utmeisle en ny politikk på området, og det er sterke krefter som vil erkjenne feilen - og gå tilbake til utgangspunktet.

Etter min mening er det helt feil.

Nå er tiden inne for et atskillig mer radikalt forslag - nemlig mer pappapermisjon, og mindre mammapermisjon.

 

Dagens regler gir mor tre uker permisjon før termin, så har både mor og far 10 uker hver øremerket. I tillegg kommer 26 uker foreldrene kan ta ut valgfritt (36 uker med 80 prosents lønn).

Mange arbeidsgiver dekker mellomlegget mellom det NAV betaler og full lønn. Sånn sett er foreldrepermisjon et spleiselag mellom offentlig trygd og arbeidsgiverne, og det skjeve uttaket av permisjon mellom far og mor "premierer" arbeidsgivere med mange menn - og "straffer" arbeidsgivere med mange kvinner.

Dessuten viser mye forskning at kvinner sakker akterut i yrkeslivet ved fødsler og permisjon. 

Løsningen er å øremerke mer av permisjonen til far uten å utvide den totale permisjonstiden. La oss eksempelvis si 15 uker øremerket til mor, 15 uker øremerket til far, og 15 uker felles som foreldrene kan bruke som de vil.

Hva oppnår man da?

  • Den totale permisjonsperioden er redusert med en uke, noe som sparer samfunnet og arbeidsgiverne for milliardbeløp.
  • Fars andel av permisjonen vil gå opp (det viser erfaringen) - og det er bra fra et likestillingsperspektiv.
  • Dersom far ikke bruker alle 15 ukene, gir det en besparelse for samfunnet og arbeidsgiverne.

Kutt kontantstøtten i samme omgang, og man har finansiering til å innføre løpende opptak til barnehagene hele året.

Hva mener du? Vil du ha lengre fedrepermisjon enn i dag, og bør det komme i tillegg til mors permisjon?

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar