hits

Nå kaller han seg «statsminister»

Byrådsleder Raymond Johansen, eller Oslos «statsminister», ifølge kommunens offisielle sider. (Foto: Arbeiderpartiet).

 

Nå er katta ute av sekken: På Oslo kommunes offentlige nettsider blir Raymond Johansen titulert som Oslos «statsminister».

Det rødgrønne byrådet - unnskyld, byregjeringen - skal ha en ting. De gir seg ikke for politisk press eller juridisk påvirkning.

Tvert imot, så står de på sitt - og nå er det offisielt på kommunens hjemmesider.

- Byregjeringen består av byråder, som tilsvarer statsråder i en regjering. Byregjeringslederen er Oslos «statsminister», heter det på hjemmesiden.- Byregjeringslederens kontor er et slags «statsministerens kontor», med ansvar for å forberede, tilrettelegge og følge opp byregjeringens behandling av saker, står det.

Her kan du lese selv: Byregjeringslederens kontor

TILFØYELSE: Det hører med til historien at også forgjengeren brukte begrepet Oslos «statsminister» da han forklarte sin funksjon, men da som byrådsleder. Det nye er tittelen som Byregjeringsleder.

Slik så presentasjonen ut da Stian Berger Røsland var byrådsleder. (Kilde: Oslo kommune).


Det preller av på Oslos «statsminister» at utvalget som nylig så på kommuneloven med klart flertall går inn for at alle kommunene skal følge samme regelverk og bruke samme navn på ulike organer, slik at de kan kjennes igjen fra kommune til kommune.

- Et kommunestyre skal således hete kommunestyre, og et formannskap skal hete formannskap, skriver 10 av medlemmene i utvalget i flertallsinnstillingen. Riktignok kan byer kalle det for bystyre, men de sentrale organene bør hete det samme.

 

 

- Flertallet i utvalget (...) mener at et lovkrav om å bruke bestemte betegnelser bør gjelde for kommunestyre, formannskap, kommuneråd, utvalg og kommunestyrekommiteer, heter det i den ferske utredningen.

Les den her: NOU 2016:4 Ny kommunelov

Oslos ønske om byregjering får bare støtte fra tre personer, som mener at det «er etter mindretallets syn uheldig å ikke kunne bruke betegnelsen regjering, som er kjent og innarbeidet, også for kommuner».

 

 

I dagens kommunelov heter det at kommunene kan innføre parlamentarisme, men også i dagens lov betegnes det som kommuneråd, og lederen kalles for kommunerådleder.

Les loven her: Lov om kommuner og fylkeskommuner

For å oppsummere:

  • Dagens kommunelov tilsier at Raymond Johansen er byrådsleder og at organet han leder skal kalles byrådet.
  • Det klare flertallet for en ny kommunelov sier nøyaktig det samme - byråd og byrådsleder.
  • Men Oslo «statsminister» står på sitt fra «statsministerens kontor» i Rådhuset.

Det er ikke så rart at det går å fylle NRKs Nyttpånytt med morsomt innhold hver uke.

Hva mener du? Er dette storm i et vannglass, eller er det komisk at Oslo tviholder på å kalle seg for byregjering og «statsminister»?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar