hits

Rasmus på loffen


Når Rasmus Hansson er ute og flyr, koker det på sosiale medier. Men Miljøpartiet De Grønne har da aldri sagt at nordmenn skal leve som Amish-folket. (Foto: SnapChat/Ted Van Pelt, Flickr Creative Commons). 
 

 

Må stortingsrepresentant Rasmus Hansson (Miljøpartiet De Grønne) reise med hest og kjerre til Trondheim for å være troverdig i miljøpolitikken?

Forskjell på liv og lære er en gjenganger i politikken, men jeg mener at det er grovt usaklig om Rasmus Hansson må stå til rette hver eneste gang han bruker fly i jobben. Miljøpartiet De Grønne ønsker et grønt skifte, men de har aldri tatt til orde for en norsk variant av Amish-folket. 

Likevel er det ingen tvil om at mange velgere oppfatter De Grønne som utopiske og moralistiske, og at det fremstår som dobbeltmoral når partiets ledere kjører SUV, tar taxi hjem, flyr når det går tog og buss, og har millionlønn som heltidspolitikere.

- Når skal Miljøpartiet De Grønne forstå seg på dobbeltmoral, spår Fremskrittspartiets Ungdom i en Facebook-kampanje.

 

 

Når skal Miljøpartiet De Grønne forstå seg på dobbeltmoral? #MDG

Posted by Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) on 29. februar 2016

Men de får også svar på tiltale av Halvard Sutterud, som er aktiv i Mijøpartiet De Grønne: - Har aldri hørt MDG henge ut folk for å ta dårlige valg; klimafornekterne i FrP, derimot, de har blitt rene klimapolitiet.

Det beste med denne diskusjonen er at den viser at politikere er omtrent som folk flest. Vi slites mellom praktiske løsninger (bilkjøring og fly) og mer miljøvennlige valg (sykkel og tog). Miljøpolitikken kan aldri vinnes hvis den er moralistisk. Tvert imot bør Miljøpartiet De Grønne måles på om de lykkes i å gi folk flest gode alternativer.

 

 

Som Rasmus Hansson er det mange norske arbeidstakere som må bevege seg mellom Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. For disse er ikke tog og buss et realistisk alternativ. Inntil miljøvennlige alternativer som tar under tre timer fra bysentrum til bysentrum foreligger, må vi velge fly.

For svært mange arbeidstakere er privatbilen en nødvendighet for å få dagen til å gå opp. Sykkel er ikke et alternativ når barnehagen ligger langt unna, og familien skal få en dag med arbeid og barnas aktiviteter til å gå opp.

Det er her Miljøpartiet De Grønne bør måles - altså evnen til å omsette valgkampløfter til politikk som gjør det mulig for skoleelever og arbeidstakere å komme seg raskt og effektivt rundt i byen uten bil.

Hva mener du? Må Miljøpartiet De Grønne bruke hest og kjerre for å være troverdige i miljøpolitikken, eller er det uansett en forskjell mellom liv og lære?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar