hits

Har noen sett miljøbyråden?


Foreløpig vet vi ikke hva byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne, mener om forbudet mot elbiler i kollektivfeltet sørøstover fra Oslo frem til juni 2017. (Faksimile: Oslo kommune).
 

 

I tre dager har vi forsøkt å få svar: Vil byråden fra Miljøpartiet De Grønne stenge ute elbiler døgnet rundt på østsiden av Oslo?

Mandag i denne uken slo Statens Vegvesen til og stengte kollektivfeltene på alle hovedveiene ut av Oslo sørover for elbiler. Forbudet gjelder ikke bare rushtiden, men døgnet rundt, og skal vare til 1. juni 2017 hvis ikke politikerne griper inn.


Tomt kollektivfelt, mens elbiler kjører i det vanlige kjørefeltet. Her er det elbilforbud døgnet rundt, uansett trafikk. (Foto: Gunnar Stavrum).

 

Vegvesenet forsøkt seg på det samme vestover, men der grep politikerne inn og tvang dem til å dempe tiltaket.

På E-18 mellom Oslo og Bærum er kollektivfeltet stengt for el-biler i rushtrafikken mellom 07.00 og 09.00 inn mot byen, og tilsvarende utover om ettermiddagen.

Det er et fornuftig tiltak, som sikrer at «matpakkebilister» må kjøre i den vanlige køen i rushet, mens kollektivfeltet forbeholdes busser, drosjer og elbiler med passasjerer.

Av en eller annen grunn forsøker Statens Vegvesen seg på totalforbud østover, noe som foreløpig har tvunget elbilene inn i det vanlige kjørefeltet og økt køen der - mens kollektivfeltet er tomt.

Les også bloggen: Vegvesenet vil fjerne alle elbiler

Jeg avsluttet bloggen med å peke på at Statens Vegvesen åpenbart igjen trosser den politiske viljen til å beholde elbilfordelene, og skrev at «det blir spennende å se om det er Miljøpartiet De Grønne eller Statens Vegvesen som bestemmer».


Byråden så hva som kom, og begynnet sjansen til å anbefale folk å sykle eller bruke kollektivtransport. (Faksimile: Twitter)

 

Elbilforbudet berører tusenvis av arbeidstakere i hovedstaden, og det går rett inn i et tverrpolitisk miljøtiltak. Følgelig ville det ikke vært urimelig å høre hva byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, mener om saken. Og hvis hun er på ferie, så kan kanskje noen andre svare for henne?

Det er for øvrig ikke første gang Lan Marie Nguyen Berg får kritikk for manglende vilje til å svare på konkrete spørsmål.

Vårt Lands mangeårige politiske redaktør, Jon Magne Lund, er normalt en sindig mann som sjeldent bruker store ord.

Men tidligere i februar skrev han følgende på Facebook: «Det er trist for oppslutningen om grønn miljøpolitikk at Lan Marie Berg er den som fronter dette i Oslo (....) Bergs motto og leveregel synes å være å gå utenom og ikke besvare spørsmål, samt hele tiden være på defensiven eller uten svar når relevante spørsmål blir reist - som hva pøolitiet skal gjøre for å håndheve kjøreforbud».

 

 

Lan Marie BergDet er trist for oppslutningen om grønn miljøpolitikk at Lan Marie Berg er den som fronter dette i Oslo....

Posted by Jon Magne Lund on 4. februar 2016

 

Den gang gjaldt det dieselbilforbud,  nå er det elbiler. Og begge sakene gjelder hverdagen til mange arbeidstakere og familier i Oslo.

I tre døgn har Nettavisen forsøkt, foreløpig uten hell, å få svar på enkle spørsmål om elbilforbudet. 

Løfter om intervju er brutt. Så skulle vi få en skriftlig kommentar. Den venter vi fortsatt på. 

Så - hvis noen ser Lan Marie Nguyen Berg - kan dere spørre henne om følgende:

1. Er byråden enig i at elbiler skal stenges ut av kollektivfeltene døgnet rundt på E6 og E18 frem til juni 2017?

2. Hvorfor får elbiler vestover kjøre i kollektivfeltet, men ikke elbilene som kjører sørover?

3. Hvordan ser byråden på forsøksordningen hvor bare elbiler med passasjerer får kjøre i kollektivfeltet i rushet?

For sikkerhets skyld sender jeg en kopi av denne bloggen til byrådens epost-adresse, så får vi se.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar