hits

Søndagsåpent vil lette vei-presset


Byrådet i Oslo innfører dieselforbud og Sporveien råder folk til å dra på jobb halv syv eller jobbe hjemmefra. 

 

Søndagsåpne butikker vil dempe presset på hverdagene, spare veiutbygginger og gi bedre luft.

Miljøbyråd Lan Marie Ngyuen Berg vil ha et dieselforbud som rammer 120.000 trafikanter, og hun mener det er god plass i kollektivtransporten.

Dette avviser Sporveien, som sier at folk får stå opp tidligere eller begynne på jobb senere.

- Det vil bli trangere for de reisende i rushtiden, og noen må kanskje vente på neste avgang, vedgår miljøbyråd Lan Marie Ngyuen Berg.

Ifølge Finansavisen er 44 prosent av de totalt nær 560.000 privatbilene i Oslo og Akershus dieselbiler.

Det nye dieselforbudet gjelder overraskende nok også nyere dieselbiler, med såkalt Euro IV-teknologi, som tilfredstiller EUs krav til lavere utslipp. 

Sporveiens svar er at folk kan reise i halv syv-tiden eller ta en halv dag på hjemmekontoret...

Det grunnleggende problemet er følgende:

  • Når alle begynner og slutter omtrent samtidig, blir det kortvarig stort press på veier og kollektivtransport.
  • Det er ekstremt dyrt for samfunnet å finansiere trafikktoppene.
  • Milliardinvesteringer i kontorer, maskiner og butikker blir stående ubrukt store deler av uken.

Se bare på de store kjøpesentrene. I storbyene står det sentre til mange milliarder kroner tomme på søndager, mens parkeringsplassene er overfylte rett etter jobb på hverdagene. En miljøvennlig god løsning er å ta sentrene i bruk også på søndag. Det vil lette presset på veiene på hverdagene.

Miljøpartiet De Grønne er i skvis mellom en fornuftig miljøpolitikk som jevner ut samfunnets aktivitet på alle de syv dagene i uken, og gammeldags miljøpolitikk som er negativ til alt forbruk og stress.

Dessverre har de landet på tiltak som gjør hverdagen enda mer hektisk for alle de som må på jobb, og som ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra eller levere barna i barnehagen før halv syv om morgenen.

Hva mener du? Er det fornuftig å skvise all aktivitet inn på hverdagene, slik at søndagen er en fridag - eller er det smartere fjerne forbudet mot søndagsåpne butikker og jevne ut presset på veier og kollektivtransport?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar