hits

Sylvi Listhaug bør beklage utsagn


Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har en ordbruk som skaper mer avstand enn nødvendig.

 

Innvandringsminister Sylvi Listhaug er en yndet målskive for kritikk. Men er det så urimelig å stå på at flyktninger over tid må forventes å yte til fellesskapet?

I virkeligheten er det først og fremst ordbruken som skiller Fremskrittspartiets innvandringspolitikk fra flertallet på Stortinget. 

For det er særlig ordbruken som skaper misnøye i samarbeidspartiene Kristelig folkeparti og Venstre.

Sånn sett er VG ganske typisk for reaksjonene når de på lederplass skriver: «Godt innhold, dårlig stil fra Listhaug».

Bare de siste ukene har Sylvi Listhaug blitt sitert på to utsagn:

  • «En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge».
  • «De må yte, ikke bare nyte».

Jeg er faktisk enig med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, når han sier at betegnelsen gullstol «er i dyp kontrast til hva flyktninger opplever, og hva alle kan se».

Det samme gjelder nyte. Å betegne en tilværelse på midlertidige eller permanente asylmottak som en nytelse, er helt hinsides.

 

Sånn sett står Sylvi Listhaugs ordbruk i veien for hennes budskap, men siden hun er en intelligent og handlekraftig statssråd, får vi anta at det er bevisst. Hun ønsker å bruke harde ord for å fremstå som tøffere enn hun egentlig er i sammenligning med flertallet på Stortinget, som nylig var sammen om et tverrpolitisk forlik for å stramme inn på asylflommen.

Gullstol-utsagnet står Sylvi Listhaug fast på: Listhaug vil aldri beklage gullstol-utsagn

Derimot er det uklart hva hun faktisk sa om nytelse. I intervjuet med Dagbladet som er kilden for saken (bak betalingsmur), sier hun følgende om å få flyktninger i jobb så raskt som mulig:

- Om vi ikke lykkes med det, men får mange som lever på offentlige velferdsgoder, vil det på lengre sikt ha stor effekt på vår velferdsmodell. Det finnes en maksimal bæreevne her: Hvor mange som kan nyte, er avhengig av hvor mange som kan yte.

Utsagnet er økonomisk korrekt og dekkende, og det setter pekefingeren på et ømt punkt. 

Spesielt høyreradikalt er det heller ikke. Selv i Karl Marx idealsamfunn var prinsippet at borgerne skulle yte etter evne og motta etter behov.

Eller som den kjente SV-politikeren Hanna Kvanmo sa det på SVs landsmøte: - Ordet sosialisme har for meg alltid hatt en spesielt god og lys klang. Det har visjoner i seg om et annerledes samfunn - et samfunn der alle yter etter evne og får etter behov - eller sagt på en annen måte - et samfunn der man deler goder, men også byrder.

Altså nøyaktig det Sylvi Listhaug mener. 

Men hvis hun er enig i at det er grovt misvisende å fremstille tilværelsen på asylmottak som en nytelse, bør hun korrigere gjengivelsen av uttalelsene.

Ordbruken står i veien for et budskap de fleste bør være enige i:

  • Flyktninger som kommer til Norge og får asyl, må få bistand til å komme igang med sitt nye liv.
  • Men så er det en klar forventing om at de skal jobbe, forsørge seg selv og yte til fellesskapet.

Problemet med Sylvi Listhaugs ordbruk er at den ikke er konstruktiv, men skaper inntrykk av større motsetninger mellom de politiske partiene et det faktisk er. 

Blant de 33.000 asylsøkerne som kom til Norge i fjor, er det trolig et sted mellom 10.000 og 20.000 som ikke vil få asyl - og som alle vil returnere.

Men jeg har ennå ikke sett eksempler på at de har kommet på gullstol. Tvert imot er hovedbildet at de er fattige folk som har brukt det de eier og får lånt til å betale for en farefull og illegal vei gjennom Europa til Norges grenser. Begrepet gullstol er meningsløst og lite empatisk, og det burde Sylvi Listhaug beklage.

Derimot har hun rett i at for mange flyktninger ender opp på trygdebudsjettene, og mottar vesentlig høyere ytelser fra samfunnet enn de bidrar økonomisk. Det er ikke bærekraftig, og det er kanskje integreringsmininster Sylvi Listhaugs vanskeligste oppgave å få flere flyktninger ut i arbeidsmarkedet.

Det klarer hun ikke ved moralisering og misvisende utsagn.

Hva mener du? Hvilken hensikt har Sylvi Listhaug med å bruke ord som «gullstol» og «nyte» når hun snakker om asylsøkere?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar