hits

Saken er død, Martin Kolberg


Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite må ha god tid, når de nå skal bruke enda mer krefter på en allerede tapt sak mot samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Arbeiderpartiet/faksimile Dagens Næringsliv).

 

Arbeiderpartiets Martin Kolberg forsøker å gi nytt liv til den «døde» saken om ekspedisjonssjefen som måtte forlate samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tirsdag er det nytt møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, og igjen skal komiteen bruke tid på saken om ekspedisjonssjef Anne Marie Storlis flytting fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet.

- På prinsipielt og konstitusjonelt grunnlag, er det nødvendig at vi finner ut hva som er sannheten, sier Martin Kolberg (Ap) til Dagens Næringsliv.

Og han før følge av Senterpartiets Marit Arnstad: - Jeg er helt enig med Anne Marie Storli når hun i Dagens Næringsliv sier at det er naturlig å diskutere om vi ønsker oss et byråkrati som ikke kan stille et eneste spørsmål i frykt for represalier.

Ja, ja.

Et riktigere utsagn ville vært at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke har gitt opp håpet om å plage Ketil Solvik-Olsen en runde til i Stortinget.

Og det etter at de vesentligste anklagene er tilbakevist:

  • Ekspedisjonssjefen ble ikke presset ut fordi hun nektet å drive propaganda for Fremskrittspartiet.
  • Hun tok frivillig imot en ny stilling på grunn av samarbeidsproblemer med statsråden.

- Jeg understreker veldig tydelig at vi ikke har noe med selve personalsaken å gjøre, sier Martin Kolberg til Dagens Næringsliv.

 Hele saken hvilte på et ustøtt grunnlag fordi det ikke var riktig at byråkraten ble satt til å drive lokal PR for regjeringspartiet.

Dette går klart fram av en e-post Nettavisen publiserte etter at den tidligere riktignok var sitert, men ikke lagt vekt på.

Les saken: Her er e-posten som kan «frikjenne» Solvik-Olsen.

E-posten er viktig fordi den viser at statsråd Ketil Solvik-Olsen selv ville ha kontakten med sine partifeller, og ikke la det være en jobb for byråkratiet, slik det først ble fremstilt.

Dette bekrefter Anne Marie Storli overfor Dagens Næringsliv: «Anne Marie Storli understreker at hun aldri har sagt at hun er blitt presset til å ta kontakt med Frp-lag».

Deretter skal problemet være at hun som byråkrat ikke ville ta kontakt med ordførere, men også det er en spinkel anklage når vi nå vet at Fremskrittspartiet ikke har en eneste ordfører langs hele E6-ruten statsråden kjørte.

Det står altså intet igjen av anklagene om at hun ble presset til å drive Frp-propaganda.

Som redaktør Trygve Hegnar helt korrekt skriver i Finansavisen: - Da begynner det å nærme seg storm i et vannglass.

Så til selve personalsaken, som altså Martin Kolberg ikke vil røre (klokt nok).

  • Det er ingen tvil om at det var samarbeidsproblemer mellom statsråden og informasjonssjefen. 
  • De ble løst ved at Anne Marie Storli beholdt alle rettigheter og flyttet til Vegdirektoratet.

Norge har et meget sterkt stillingsvern, og embedsmenn som henne er det i praksis nesten umulig å bli kvitt. De må avsettes ved dom. Vanligvis løses uenighet og konflikter med at det opprettes stillinger som spesialrådgiver, slik at embedsmenn får fortsette ut arbeidslivet med god lønn.

Det finnes mer enn 70 slike stillinger i norsk byråkrati, og det er et klart uttrykk for en uskikk.

Les også bloggen: Umulig å bli kvitt embedsmennene

Solvik-Olsen fortjener ros for å ha løst konflikten billigere og smidigere, ved å finne egnet arbeid i Vegdirektoratet, og ved å gi henne permisjon fra departementet i tre år.

Løsningen var frivillig, og ingen har hevdet at den er inngått etter uberettiget press eller lignende.

Når ekspedisjonssjefen i tillegg fikk støtte til egen advokat - og hadde juridisk bistand i fem-seks uker før avtalen ble undertegnet - er det vanskelig å forstå at en slik forflytning kaller på Stortingets interesse.

Det som står igjen er en politisk prosess, der Arbeiderpartiet og Senterpartiet forsøker å holde liv i den tapte saken. 

Det hører med til historien at Marit Arnstad har personlig interesse i saken. Som tidligere samferdselsminister arbeidet hun tett med den forflyttede ekspedisjonssjefen i 16 måneder.

«Frp-gate» i Samferdselsdepartementet tegner til å bli en langdryg affære i en komite som burde ha viktigere ting å drive med.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar