hits

Lavere skatter og færre bønder

 
Finansminister Siv Jensen (Frp) får støtte fra OECD i å sette ned skattene, men rapporten har også bitter medisin for høyresiden. (Foto: Tor Martin Bærum, Finansdepartementet).

Nedturen for norsk økonomi skyldes at Norge aldri har tatt de gode rådene fra OECD på alvor. Men nå er det alvor.

Norske politikere behandler de årlige rådene fra OECD omtrent som gode råd fra en gammel onkel: Vi vet at han har rett, men lar det skure og gå likevel.

I går kom OECDs landrapport for 2016, og rådene er entydige:

 • Tilpass dere til lavere oljeinntekter og følg med på eiendomsboomen.
 • Styrk konkurransekraften på svært mange fronter.
 • Forbedre kompetansen for øke produktivitet og inkludering.

Jeg har til gode å se noen økonomer eller politikere som er grunnleggende uenig i dette. Så hvorfor nekter vi å ta medisinen?

Kurven til venstre viser hvordan norsk arbeidkraft har blitt vesentlig dyrere enn europeisk de siste 15 årene.

Nå skal det nevnes at kronekursen har forbedret bildet mye det siste året uten at det er fanget opp i OECD-rapporten, men uansett er langtidstrenden at vi priser oss ut.

Les rapporten: OECD Economic Surveys: Norway 2016

- Norge har tapt konkurransekraft de siste 10-15 årene og produktivitetsveksten faller, fastslår OECD.

Dette er medisinen:

 • Sett ned skattene
 • Reformer offentlig sektor
 • Reduser offentlig byråkrati
 • Fjern importvern for landbruket

Det er ingen tvil om at OECDs medisin smaker vondt, spesielt på venstresiden. Men dagens regjeringen har heller ikke handlekraft og handlerom til å gjennomføre store offentlige reformer, kutte byråkratiet eller fjerne importvernet i landbruket uten å få støtte fra eksempelvis Arbeiderpartiet.

En årlig gjenganger fra OECD er at Norge må gjøre noe med sykelønnsordningen og uføretrygden, fordi de gode ordningene gjør det mindre økonomisk attraktivt å jobbe. Dette er ordninger nesten ingen på Stortinget tør å røre, selv om de fleste innser at det er gode økonomiske argumenter for det. 

Det er ingen tvil om at OECDs landrapport er mer velkommen på høyresiden enn på venstresiden.

Når det er sagt, er det bitter medisin nok for alle:

 • Fortsetter boligprisveksten, stram inn
 • Hold dere langt under handlingsregelen i oljepengebruk
 • Lavere skatt på lønn, mer på forbruk
 • Fjern rentefradraget og/eller øk eiendomsskatten
 • Privatiser flere av tjenestene i offentlig sektor
 • Fortsett presset for å slå sammen småkommuner

Det som trolig sitter lengst inne er å gjøre noe med norsk landbruk, der Norge er i særklasse verst i klassen, ifølge OECD.

Ingen andre land subsidierer landbruket mer enn Norge, og med et lite unntak for sukkervarer - ingen land har høyere toll på import av landbruksvarer.OECD spår at internasjonalt press og lavere oljepriser vil tvinge Norge til å gjøre noe med landbrukspolitikken. Rådet er å forberede bøndene på en fremtid som er mer bærekraftig og konkurransedyktig.

Det er neppe et godt råd å holde pusten mens vi venter på en ny landbrukspolitikk.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar