hits

Transocean truer hele Økokrim


Førstestatsadvokat Morten Eriksen og Økokrim-sjef Trond Schea har ansvaret for det største nederlaget i Økokrims historie. (Foto: Økokrim).

 

Transocean-skandalen bør true hele Økokrims eksistens når etaten ikke klarer å gjennomføre en skattestraffesak om 11 milliarder kroner.

 En halvhjertet beklagelse er foreløpig eneste tegn til selvkritikk i det som kaller seg «Norges kraftsentrum for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet».

- Jeg beklager den uleiligheten de anklagede er påført i straffesaken. De er frifunnet ved tingrettens dom og skal anses som uskyldige, sier Økokrim-sjef Trond Erik Schea til Dagens Næringsliv.

Siden Økokrim-sjefen er presis i ordvalg, får vi anta at han mener at «uleilighet» dekker 11 år med siktelser, tiltaler og trussel om søksmål på 1,8 milliarder kroner. Og «skal anses som uskyldige» er ikke akkurat noen overveldende beklagelse som erkjenner at de ikke bare skal anses som uskyldige - de er uskyldige, når Økokrim har trukket saken og frikjennelsene er rettskraftige.

Du kan lese hele saken her: Dom i Oslo tingrett


Pressemeldingen fra Økokrim, hvor etaten trekker anken i Transocean-saken.

 

Uansett hvordan man ser på Transocean-saken, så er den ødeleggende for Økokrim - også om man tror på Økokrims teorier:

  • Enten er det interne salget av rigger for 11 milliarder kroner straffbar skattesnyteri - eller så har Økokrim sett spøkelser på høylys dag.
  • Enten evnet ikke Økokrim å føre tidenes mest alvorlige skattesak til dommer, eller så har Økokrim opptrådt egenrådig og retthaversk.

Begge versjoner er ødeleggende for Økokrims opphevete posisjon, og ansvaret ligger hos den nåværende lederen Trond Schea og førstestatsadvokat Morten Eriksen, som har stått på sitt i 11 år, før han ble tatt av saken.

I den omfattende straffesaken tok Økokrim ut tiltale mot Transocean, Transocean Offshore og Arcade Drilling - i tillegg til rådgiverne, revisorene Klaus Klausen og Einar Brask fra Ernst & Young, og skatteadvokat Sverre E. Koch i Advokatfirmaet Thommessen. Påtalemyndigheten mente at de tre skulle straffes med fengsel i henholdsvis 4, 6 og 3 år.

Kjernen i saken er at Transocean solgte borerigger internt i konsernet fra Norge et Cayman Island-selskap på en måte som sparte Transocean for hundrevis av millioner kroner i skatt i Norge.

 

Da Økokrim ble opprettet i 1989, var det et helt nødvendig grep. Det vanlige politiet hadde lav kompetanse på økonomisk kriminalitet, og det var ikke lett å rekruttere gode jurister, økonomer og revisorer som kunne matche næringslivets høytlønte rådgivere. 

Økokrim klarte å bygge opp kompetanse og en intern bedriftskultur basert på idealisme og fagkunnskap. Denne interne kulturen er nå Økokrims største fiende. Inntrykket av Transocean-saken er at Økokrim har gått rett frem, samme hva de støter på. I andre saker har vi sett unødvendig brutale pågripelser og mangel på sosiale antenner. I forsvarermiljøet går Økokrim under betegnelsen «de siste dagers hellige».

Når Økokrim nå har brukt over 100 millioner kroner og garantert får et sviende erstatningskrav fra mennesker som har fått livet ødelagt i opptil 11 år, så må det lede til en evaluering. Og den bør gjøres av Riksadvokaten, ikke Økokrim selv.

To spørsmål er spesielt påtrengende:

  • Hvordan kunne Økokrim kjøre på i 11 år uten å lytte på innspill og signaler?
  • Finnes kontrollmekanismer som hindrer at Økokrim utvikler en usunn intern bedriftskultur?

Da Økokrim ble opprettet, var Politiet uten kompetanse på økonomisk kriminalitet. Siden er miljøkriminalitet også overført til Økokrim.


Politireformen gir Norge 12 nye og store politidistrikt. Det bør vurderes om Økokrim skal splittes opp, og ressursene overføres til de nye politidistriktene. 

 

Men nå gjennomfører Politiet en refom som ender opp i 12 politidistrikt over hele landet. Disse distriktene blir så store og ressurssterke at økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet må være en del av den ordinære virksomheten. Transocean-saken må føre til en vurdering om Økokrim skal splittes opp, og ressursene overføres til de 12 nye politidistriktene.

Økokrim har seg selv å takke etter en av historiens største politiskandaler her i landet.

Hva mener du? Trenger vi Økokrim, eller bør de 12 nye politidistriktene etterforske økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar