hits

Kvinner på flukt ingen adgang


Integreringsminister Sylvi Listhaug forvalter en tverrpolitisk asylpolitikk som i praksis stenger landet for kvinnelige flyktninger. (Foto: Justisdepartementet).

 

Hvorfor får nesten bare menn søke asyl og beskyttelse i Norge?

Over 250.000 mennesker er drept i borgerkrigen i Syria, og krigens herjinger rammer blindt i sivilbefolkningen.

Kvinner og barn rammes av krigen, men når vi ser på asylsøkerne som kommer til Norge, er nær 8.000 av ialt 10.500 syriske asylsøkere gutter og menn.

Slik er statistikken for flyktninger til Norge fra nesten alle land: Av ialt 31.145 asylsøkere som kom til Norge i fjor, var 23.930 menn. 

Se selv på UDI: Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn

Og neste år blir det trolig enda færre kvinner og barn fordi veien frem til den norske grensen blir enda farligere og mer kronglete.


Nesten fire av fem asylsøkere til Norge er menn (orange), mens kvinner (blå) er nesten fraværende fra mange land. 

 

I praksis har Norge en asylpolitikk som beskytter menn, men som lar kvinner og barn i stikken.

Sjefen for Politiets utlendingsenhet ser en fare i utviklingen: - Hvis vi ikke klarer å integrere de enslige mindreårige asylsøkerne raskt, kan vi om noen år sitte igjen med flere tusen sinte, unge menn, sa Kristin Kvigne.

Både blant asylsøkere generelt og blant de enslige asylbarna er menn i klar overvekt. Dette er en følge av politikken det er bredt flertall for på Stortinget.

Torsdag 19. november ble seks av åtte partier enige om tiltak for å møte flyktningkrisen.

Les mer her: Asylforlik

Her er avtalen: Tiltak for å møte flyktningkrisen

Blant tiltakene er raskere saksbehandling, raskere retur ved avslag, mindre kontante ytelser og forventninger om at flyktningene skal komme seg i arbeid og livnære seg selv.

- Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag om å stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger, heter det i avtalen.

Tiltakene er vel og bra, men har den sidevirkningen at kjønnsfordelingen kommer til å bli enda verre. 

Og det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig:

  • Norge kan sette et «tak» på hvor mange flyktninger vi tar sikte på å ta imot.
  • Men sier vi eksempelvis 20.000, bør kvinner og barn prioriteres mye høyere.UDI-direktør Frode Forfang sier noe lignende på sin blogg: - Et alternativ er at Europa etablerer bedre og mer omfattende systemer for å screene og vurdere flyktninger før de reiser inn. Da kan man velge ut de mest sårbare og de med størst og mest akutt beskyttelsesbehov, og så overføre disse til europeiske land, skriver han.

Les bloggen: Et bedre internasjonalt flyktningsystem?

Fallet for Arbeiderpartiet på partimålingene tyder på at partiet straffes av velgere som mener Ap har vært for åpne for innvandring. Spesielt har Jonas Gahr Støre fått kritikk for sitt forslag om å hente 10.000 ekstra syriske flyktninger.

En ny TV 2-måling viser at Arbeiderpartiet går tilbake 9,3 prosentpoeng fra januar i fjor, og er nå på det laveste nivået siden Jonas Gahr Støre overtok som partileder etter Jens Stoltenberg i juni 2014.

I 2015 kom 31.000 asylsøkere til Norge for å søke asyl, mens de syriske kvoteflyktningene kommer i tillegg. Norge skal altså hente inn ytterligere fem-seks tusen syriske kvoteflykninger fra FN de neste to årene, som følge av forslaget Jonas Gahr Støre fikk flertallet i Stortinget med på.

Problemet er asylflommen til Norge kom rett etter utspillet fra Jonas Gahr Støre, og at vi i fjor både fikk asyltilstrømning og vedtak om å hente syriske kvoteflykninger.

Etter min oppfatning er det bra jo flere av flyktningene til Norge som kommer hit via FN-systemet, og som unngår å reise illegalt gjennom Europa og gi stor fortjeneste til kyniske menneskesmuglere.

Det er en mye bedre løsning å øke antallet kvoteflyktninger, og prioritere kvinner og barn, enn å lempe på familiegjenforening for mannlige asylsøkere.

At transitrutene gjennom Europa blir stengt, er bra. Men det må følges opp med en aktiv politikk for flere kvoteflyktninger. Da vil Norge gi asyl til flere kvinner og barn, og ikke fortsette som i 2015, da 76,8 prosent av asylsøkerne var menn.

Hvor mange flyktninger Norge skal ta imot, er et politisk valg.

Men å sørge for at vi velger ut kvinner, barn og de mest sårbare er en human plikt.

Hva mener du? Er det riktig at 80 prosent av asylsøkerne til Norge er menn, mens kvinner og jenter blir latt i stikken?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar