hits

Hva kan vi lære av årets navn?Det har vært stor debatt om årets prisvinnere etter at VGs kåring vraket Hege Storhaug, mens Aftenpostens kåring valgte Mohsan Raja. (Faksimile: Aftenposten/Nettpåsak).

 

Neste år håper jeg at VGs og Aftenpostens redaksjoner selv utpeker Årets navn og Årets Osloborger.

Fellesnevneren for årets kåringer er at det ikke er avisene selv som har gjort valget.

I VGs tilfelle skjedde kåringen i en underlig prosess der VGs egne lesere på nett fikk stemme i en slags rådgivende leseravstemning, før altså TNS Gallup tok over med en undersøkelse blant et representativt utvalg av Norges befolkning på 1.000 personer - uten at noen fikk se stemmetallene.

Avstemningen ble kritisert fordi de 10 finalekandidatene ble ulikt presentert, noe som kunne leses som en mild føring om å unngå Hege Storhaug.

Les bloggen: Hege Storhaug ikke årets navn

Problemet med VGs kåring er at vi ikke vet hvem som faktisk kåret Årets navn. Det vår åpenbart ikke VGs lesere, og heller ikke VGs redaksjon. Dermed er det heller ingen som står ansvarlig for å begrunne valget.

Noe av det samme ser vi med Aftenpostens kåring av Årets Osloborger. Avisen nominerte og lot leserne velge. Problemet var at leserne valgte uten å få vite hele bakgrunnen til Mohsan Raja. 

Kanskje ville de stemt ham fram uansett for hans store frivillige arbeid blant asylsøkere, kanskje ville holdningene til homofili og islam felt ham i kåringen. Ingen vet, og Aftenposten kan heller ikke begrunne valget utover å peke på at det er lesernes valg.

Les bloggen: Årets Osloborger hater homofili

Personlig synes jeg det ville vært mer interessant om Aftenposten og VG selv gjorde valgene og stod for dem. 

Ingen har kritisert personen som ble Årets navn i VG, men det ville vært interessant og bra for norsk debatt om VG begrunnet hvorfor de eventuelt ikke ville hatt Hege Storhaug. 

På samme måte ville det vært en god debatt om Aftenposten faktisk gikk god for Mohsan Raja og gav ham prisen for hans gjerninger, ikke hans synspunkter. Da ville vi fått en god debatt som lignet på debatten da Trond Ali Linstad fikk Kongens fortjenestemedalje - en pris som først ble utsatt på ubestemt tid, og siden slettet fordi Slottet blant annet mente at hans ytringer fremsto som "stigmatisering av homofile".

Som Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle riktig påpekte den gang: Kritikken mot Kongens fortjenestemedalje til Trond Ali Linstad handlet ikke om hans handlinger, men om hans holdninger.

Hvis det er leserne som skal utpeke prisvinnerne, så må de - og bare de - spørres.

Nettavstemninger er ikke vitenskapelige, og kan i beste fall si noe om oppfatningen til de som er innom akkurat den siden, akkurat da. De kan være underholdende og skape debatt, men ingen mener at de tilfredstiller faglige krav til meningsmålinger.

Meningsmålinger kan utføres nøytralt og med mindre feilmarginer, men da er kravet at spørsmålsstillingen er nøytral og ikke førende. Og de vil si noe om hele folkets oppfatning, ikke avisens egne lesere.

Uansett synes jeg det er mer spennende og interessant å lese hvem VG og Aftenposten mener er årets navn, enn hvem folk i ulike meningsmålinger utpeker.

Det har dessuten den store fordelen at noen står ansvarlig for tildelingene og kan ta debatten om dem.

Hva mener du? Foretrekker du at leserne eller folket peker ut prisvinnere, eller synes du at avisene bør gjøre det selv?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar