hits

Beklager sin egen beklagelse


Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas angrer ikke på at han ikke fortalte alt han visste til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. (Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix).


Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas beklager sin egen beklagelse og sier han ikke vet om det forekom korrupsjon i Vimpelcom.

Det nærmer seg jul og forhåpentligvis en slutt på høstens virvar rundt Telenor.

Selskapet får en kvinnelig styreleder (Gunn Wærsted), det er avklart at kvinner var med i vurderingen som ny toppsjef, og nå setter Jon Fredrik Baksaas skapet på plass overfor Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité: - Jeg har ikke løyet og jeg har heller ikke hatt noen strategi for å holde tilbake informasjon, skriver han i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv.

I tillegg til det litt spesielle i at Baksaas beklager sin egen beklagelse, så inneholder innlegget en indirekte skarp kritikk av Stortingets høringer mens det pågår politietterforskning.

- I høringen i januar fikk jeg gjentatte ganger spørsmål om jeg kunne bekrefte at det hadde foregått korrupsjon i Vimpelcom. For komiteens leder fremsto dette som så selvsagt at han ga uttrykk for at komiteen ville vært lettet om jeg kunne besvare dette spørsmålet. Etter mitt skjønn tilhører både spørsmålet og svaret politiets etterforskning, og ikke komiteens høring. Mitt svar er nå som da: Jeg vet ikke.

Baksaas angriper kontrollkomitéens leder Martin Kolberg (bildet) og tendensen til at høringene nærmer seg en amatørmessig versjon av politiavhør. 

Stortinget er verken politi eller Telenors kontrollorgan. Og stortingskomitéen kan ikke pålegge Jon Fredrik Baksaas å legge frem konfidensiell informasjon. Når Jon Fredrik Baksaas likevel valgte å møte (han kunne latt være), så måtte han svare så langt han kunne på spørsmålene - men holde tilbake konfidensiell informasjon han hadde fått av politiet og som kunne skade etterforskningen.

Rett etter høringen ble det oppfattet som om Baksaas løy, og den gang beklagde Telenor-sjefen at han ikke fortalte alt. Det er denne beklagelsen han nå beklager.

- Komiteen fikk ingen usannheter fra meg, men jeg kunne ikke svare så fyllestgjørende som komiteen krevde, skriver Baksaas.

Som kjent grep Riksadvokaten inn og fikk stanset den planlagte neste høringen som skulle vært i går, slik at Kolberg & Co. ikke fortsatte å valse inn og ødelegge etterforskningen.

Det prinsippielt interessant i saken er at Stortinget egentlig er ute etter statsråden og om de har feilinformert Stortinget. For Stortinget er det naturlig nok en hastesak å finne ut av.

Men dette hensynet overkjører ikke Telenor og andre private bedrifters rettigheter, eller hensynet til politiets etterforskning. Har Stortinget hastverk, må de nøye seg med å stille statsråden og offentlig ansatte til verks.

Når Jon Fredrik Baksaas nå har beklaget sin beklagelse, kan det være interessant å høre om Martin Kolberg beklager antydningen om løgn.

Hva mener du? Skal Telenor-sjefen fortelle alt til Stortinget, eller har han rett i at han må holde tilbake konfidensielle opplysninger som kan skade politietterforskningen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar