hits

Megleren som gikk for langt


Da Nav ga eiendomsmegleren 150.000 kroner i støtte til bil i desember 2013, fikk Odd Kalsnes beskjed om å fortelle om endringer som kan ha betydning for stønaden. (Montasje: Nettavisen).

 

Eiendomsmegler Odd Kalsnes unnlot i nær to år å gjøre Nav oppmerksom på at støtten på 150.000 ble gitt på feil grunnlag.

Nettavisen har flere ganger omtalt hvordan Nav ga offentlig støtte slik at toppmegleren Odd Kalsnes kunne kjøpe seg ny bil.

Megleren, som ga seg selv tittelen «champagnemegleren», fikk bil betalt av offentlige trygdepenger allerede i 2003.

Mens Nav fortsatt skrev ned den støtten, stod den bilentusiastiske megleren frem i 2007 stått som eier av både en ny Ferrari og en Aston Martin i Finansavisen, og avisen konkluderte: «Champagnemegler» Odd Kalsnes kan ikke skylde på transportmiddelet dersom han kommer for sent på visning».

Da Nav-bilen var avskrevet i 2013, fikk Kalsnes støtte til en ny bil fra Nav.

Nå viser det seg at Navs vedtak inneholder feilopplysninger, og at Odd Kalsnes - til tross for at fått beskjed om melde fra om endringer - ikke korrigerte feilen da han fikk vedtaket om støtten til ny bil.

I begrunnelsen for hvorfor Nav gir eiendomsmegleren 147.980 kroner til å kjøpe bil, viser Nav til en legeerklæring Odd Kalsnes har fremlagt om en ryggskade.

«Dette medfører at du kan gå 20 -30 meter på en god dag», skriver Nav, og legger til at Odd Kalsnes «bruker krykker til forflytning».

Dette brevet ble sendt til Odd Kalsnes den 16. desember 2013.

- Det er viktig at du melder fra om endringer som kan ha betydning for stønaden din, skriver saksbehandleren i brevet.

Nå viser det seg at disse opplysningene er feil. Odd Kalsnes har ikke brukt krykker siden 1969. Han har riktignok en krykke i bilen, men bruker den bare helt unntaksvis.

I Oslo tingrett avviste Odd Kalsnes at han har sagt til Nav at han går på krykker «.. noe jeg faktisk aldri har sagt skriftlig, eller gått med krykker - ikke siden 1969..».

Les saken: Toppmegler Odd Kalsnes fikk 150.000 i Nav-støtte til bil - har ikke brukt krykker siden 60-tallet.

Les tilsvaret: Nav har ikke funnet noe klanderverdig

Nav bekrefter at Odd Kalsnes skrev krykke, og ikke krykker, på søknadsskjemaet.

Eiendomsmegleren korrigerte ikke denne feilen før Nettavisen konfronterte ham med de to ulike versjonene.

Nav støtte til bil skjer etter den såkalte bilforskriften, der søkeren «må sannsynliggjøre at han eller hun har et reelt og betydelig behov for transport», ikke kan bruke kollektivtransport eller løse behovet for transport på annen måte.

Les mer: Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel

Nav bruker årlig nær tre milliarder kroner på hjelpemidler for å bedre funksjonsevne.

Nettavisen har omtalt denne konkrete saken fordi den belyser Navs praksis og hva som skal til for å få betydelig økonomisk støtte.

  • Megleren fikk 150.000 kroner fra Nav basert på ligningstall, til tross for at han kontrollerer store verdier.
  • Han fikk trygdestøtte til bil for samme periode som han stod frem som eier av flere luksusbiler.
  • Og Nav-vedtaket begrunnes med feil opplysninger om krykker og problemer med å gå mer enn 20-30 meter.

Foreløpig vet vi ikke hva Nav Bilsenter mener om denne saken, for de har taushetsplikt.


 Jeg har spurt Odd Kalsnes hvorfor han ikke korrigerte feilen i stønadsbrevet fra Nav, og fikk følgende svar:

«Jeg står ikke ansvarlig for NAVs feilaktige formuleringer, og i tillegg påvirker ikke den feilaktige formulering som NAV har tatt selvkritikk for NAVs vedtak. NAV har to ganger konkludert med at jeg var berettighet støtte. Når det gjelder den distanse jeg kan gå uten å få sterke ryggsmerter er dette opplyst fra min lege. Det er trist å se at Nettavisen nå befinner seg i en slags blodtåke, siden dere ikke evner å forstå at det er på grunn av min funksjonshemming jeg er ytet støtte, og ikke på grunn av hvilke hjelpemidler jeg benytter.»

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar