hits

Korstog mot asylmottak


Avisen Dagen slo opp UDIs krav om å fjerne kors og Jesus-bilder fra livssynsnøytrale asylmottak. (Faksimile: Dagen)

 

Spar asylsøkere for Jesus-bilder og kristne kors de ikke har bedt om. Det burde være en selvfølge.

Dropp alkohol på julebordet og fjern kristne symboler fra asylmottak, er to nye innspill i integrasjonsdebatten.

Hva med å kreve - og gi -liberalitet og respekt for andres rett til å utøve sin tro eller mangel på religiøs tro?

Det har vakt et ramaskrik at UDI krever at Det Norske Misjonsselskapet fjerner alle kors og Jesus-bilder før Tømmerneset leirsted kan ta imot 45 asylsøkere.

Les saken: Korset må bort før asylantene kommer, krever UDI

Saken er slått opp av den kristne avisen Dagen, og artikkelen er delt mer enn 10.000 ganger. De krasseste mener at det er et knefall for islam, og at muslimene nå er i ferd med å overta Norge.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener at asylsøkerne ikke tar skade av å se kors på kristne leirsteder.Etter min oppfatning er det krisemaksimering, og det burde være en selvfølge at asylsøkere - og alle andre brukere av offentlige tjenester - skal være spart for påtrengende religiøs forkynning.

- UDI er ikke opptatt av at de som tilbyr overnattingsplasser har en verdimessig forankring. Derimot er vi opptatt av at selve overnattingstilbudet er religions- og verdimessig nøytralt, sier presserådgiver i UDI, Vibeke Schjem, til Dagbladet.

Etter de religiøst motiverte terror-aksjonene i Paris brukte millioner av mennesker verden over symbolet «Pray for Paris» for å vise medfølelse.

En av tegnere i Charlie Hebdo satte ord på det mange av innbyggerne i byel følte: «Vi trenger ikke mer religion!»

8

A photo posted by Joann Sfar (@joannsfar) on

 

Å gjøre skepsis til innvandring til et korstog for kristendom, er neppe i takt med folk flests holdning til religion. 

Bloggeren Linn Winsnes Rosenborg tar saken ned på jorden:

«At den kristne tro, som Norge ble påtvunget i sin tid, utryddes ved at religiøse symboler fjernes i asylmottak? For noe tøv! Hvor sterk er egentlig den kristne kultur og våre norske tradisjoner hvis de dør ut om vi ikke har kors hengende på veggene?»

Les bloggen til Linn Winsnes Rosenborg: Kulturhysteri og kors til massene

Det er neppe noe folkekrav at religiøse og ikke-religiøse asylsøkere skal påtvinges kristne kors og Jesus-bilder. 

Stadig færre går i kirken og vi har avviklet statskirken. I et moderne sekulært samfunn er religion er en privatsak. Stadig flere av oss mener at det ikke bør ikke være statens jobb å bidra til religiøs utøvelse - enten det er økonomisk støtte til livssynssamfunn, religion i skolen eller bidrag til bønnerom.

At staten bør være nøytral i religionsspørsmål, er et prinsippielt standpunkt - enten det gjelder kristne eller muslimer. 

Det betyr ikke at nye innvandrere til Norge skal skjermes for at vi har en tung kristen kulturarv, og det betyr heller ikke at islam er fredet for kritikk. Men vi må klare å diskutere asylpolitikk og innvandring uten å gjøre det til religionsdebatt.

Hege Storhaugs nye bok heter «Islam - den 11. landeplage».

Tittelen henspiller direkte på Arnulf Øverlands foredrag «Kristendommen, den tiende landeplage» fra 1933, som var et knallhardt oppgjør med kirkens makt over ikke-troende: - Jeg vet bare, at rett som det er, begynner prestene å skrike og bære seg, fordi en eller annen har krenket dem - eller spottet Gud, det er nesten det samme, heter det i foredraget.

Du kan lese teksten her: Kristendommen - den tiende landeplage

Øverland var i hele sitt liv motstander av totalitære ideologier som fascisme, nazisme og kommunisme.  Han ble fengslet i 1941 og satt i Sachsenhausen til krigens slutt.  Øverland var prinsippiell i sin kamp for liberalisme og personlig frihet til å tro hva man vil.

Egentlig bør det være så enkelt som at skolen og offentlige institusjoner er strengt livssynsnøytrale. Bønnerom finansiert med offentlige midler, er i strid med et slikt prinsipp. Og den norske skolen bør ikke åpne for unntak fra obligatoriske fag som gymnastikk. 

Mange norske bedrifter skal nå gjennomføre julebord. For mange hører både svinekjøtt og alkohol til, mens professor Lars Gule mener at man bør ofre alkohol av hensyn til integrering.

Les saken: Islamekspert: - Dropp alkoholen på julebordet

Gule kan ha rett i at alkoholkonsumet med hell kan dempes, men det blir feil å ofre egne vaner og preferanser fordi andre misliker dem.

At felles fester også skal være positive for folk som ikke drikker alkohol, bør være en selvfølge. 

På samme måte som vi er liberale overfor andre, må vi kreve liberalitet også overfor våre egne skikker.

SISTE: Nå har UDI snudd, og skriver i en pressemelding: «Vi ser at punktet om religionsnøytralitet i noen tilfeller har blitt dratt for langt. Vi vil ikke kreve at de som driver overnattingstilbud for oss fjerner religiøse symboler».

Så mye for prinsippet om religionsnøytralitet.

Hva mener du? Er vi for liberale for andres tro og skikker, eller skulle det bare mangle at vi tar hensyn?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar