hits

Stakkars Statkraft


Statkraft-direktør Christian Rynning-Tønnesen kan se langt etter de ti milliardene han ble lovet av eierne i fjor. (Foto: Erik Thallaug, Statkraft).

 

Staten oppfører seg av og til som skrekkvisjonen av en eier, som ikke har noen problemer med å forsyne seg av kassen.

Stakkars Statkraft og de andre statsselskapene.

Når regjeringen eller Stortinget trenger penger i en fart, ligger kassabeholdningen deres tynt an.

Nesten to milliarder kroner forsynte regjeringen og støttepartiene seg av fra NSB, Posten, Argentum, Flytoget, Mesta og Statkraft for å få plass den såkalte helhetlige budsjettavtalen for 2016.

Staten blir ikke noe rikere av å ta utbytte, men selskapenes fremtidsplaner blir forandret med et pennestrøk.

Ta Statkraft som eksempel: Selskapet ble i fjor lovet fem milliarder kroner i ny egenkapital og ytterligere fem milliarder kroner i tilbakeholdt utbytte slik at Statkraft kunne ha 10 milliarder kroner til ekspansjon i Norge og utlandet.

Ett år senere trenger Stortinget penger, og dermed var ekspansjon og langsiktighet glemt.

Les mer: Varsel om endring av utbyttepolitikk

Til orientering er Statkraft en gullgruve. I 2014 omsatte seslskapet for 52,3 milliarder kroner, og satt igjen med et driftsresultat på 13,6 milliarder kroner.

Sjekk tallene her: Nøkkeltall Statkraft

Det paradoksale er at staten stadig legger seg opp i driften til deleide selskaper, der det også er private aksjonærer.

Til overmål har staten utarbeidet 10 prinsipper for godt eierskap, der punkt fem sier følgende: «Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon».

Disse prinsippene har vært uforandret siden 2002.

Men som det heter i politikken: «Man har et prinsipp til man tar et annet».

Statkrafts situasjon er neppe forandret i løpet av budsjettinnspurten på Stortinget, selv om regjeringen og støttepartiene hardnakket argumenterer for det. I virkeligheten er det ikke Statkrafts situasjon, men eiernes behov for kjappe penger, som nå bestemmer utbyttepolitikken.

Hva mener du? Er staten en god eier av selskaper som Statkraft?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar