hits

Slutt med pinlig asyl-sutring


Da Frp-statsråd Sylvi Listhaug klagde på godhetstyranniet, ble alle tilhengerne av en liberal asylpolitikk forferdelig fornærmet. (Foto: Landbruksdepartementet, Flickr).
 

Stans den pinlige sutringen om det er verst å bli kalt «godhetstyrann» eller «rasist»!

Nordmenn er seg selv nærmest, men det er nærsynt når tilhengere og motstandere av liberal asylpolitikk klager på hva motstandere kaller dem.

La oss legge den ynkelige debatten død:

  • Man kan godt være tilhenger av å ta imot mange flyktninger uten å bli kalt godhetstyranner.
  • Og det er knapt noen som kaller tilhengere av en mer restriktiv flyktningepolitikk for rasister.

Begge parter bør snarest slutte å trekke offerkortet, og bruke engasjementet på hva vi skal gjøre med de enorme utfordringene Norge har fått levert på dørstokken. 

Sannheten er at antallet asylsøkere som kommer til Norge, er overraskende for de fleste av oss. Det er nok å se på den tøffe diskusjonen om vi skulle ta imot 8.000 syriske flyktninger for å forstå at nivået vi nå ser er totalt overraskende for alle partiene på Stortinget.

Selv om SV og Fremskrittspartiet brøt ut av det forliket, så var det bare gradsforskjeller mellom alle partiene. Og nå kommer det altså like mange per måned.

Det er også liten tvil om at den nye situasjonen krever at partiene tar nye posisjoner og standpunkter. Det som var riktig i vår, kan være helt feil nå. Når asylsystemet allerede knaker i sammenføyningene, er det høyst tvilsomt om Norge kan ta imot 35.000 asylsøkere i år - og kanskje like mange, eller enda flere - neste år.

I stedet for å sutre over å bli kalt rasister, bør folk som ønsker en restriktiv flyktningpolitikk tenke over hvordan det skal praktiseres. Skal vi ha strengere regler for å få asyl? Eller skal vi returnere flyktninger som kommer fra trygge tredjeland som Russland og Sverige?

På samme måte må selv de mest liberale innse at asylstrømmen som nå kommer, er uholdbar. Og at det slett ikke er flyktninger rett fra krigen som kommer, men eksempelvis svært mange afghanere som ikke vil få opphold. I stedet for å sutre over å bli kalt landssvikere eller godhetstyranner, bør denne gruppen reflektere over hvordan de vil stramme inn på en måte som gir effekt. Og om det ikke er fornuftig å revurdere synet på forslaget om å øke innsatsen i nærområdene - og begrense antallet som får asyl i Norge.

Verken de asyl-liberale eller de asyl-restriktive er ofre i denne saken. Temperatur og engasjement er naturlig, og det er også naturlig å bruke retoriske virkemidler for å vinne debatten og oppslutning om sitt syn.

Norsk debatt blir ofte en «metadebatt» - altså en debatt om debatten, og ikke om fakta og virkeligheten.

Når det kommer 200 asylsøkere hver dag til Kirkenes er det på tide å bruke tankekraft og engasjement på tiltak - og gi litt blaffen i hva motstanderne kaller deg.

Hva mener du? Er det fortsatt noen som drar «rasismekortet» når noen vil stramme inn på asylpolitikken, eller blir «offerkortet» brukt vel så ofte?

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar