hits

Netthandel har såvidt begynt

kommentarer
kommentarer
Kommentarer

 
Netthandelen vil fortsatt øke sterkt. Vi vil handle oftere og bruke mer penger etterhvert som de tekniske hindringene blir mindre.

 

Handel over internett knuser tradisjonelle kanaler, men barnesykdommer gjør at veksten vil bli enda mye større.

Ny tall fra Statistisk sentralbyrå viser en enorm vekst i netthandel - men også store problemer.

- Kun 39 prosent av dem som har handlet på nett de siste 12 måneder har gjort det uten å støte på problemer av ulik art, skriver SSB.

Les saken her: Bruk av IKT i husholdningene

Det er ingen tvil om at vi er midt i en handelsrevolusjon, der fremtiden er usikker for handlesentra og tradisjonelle butikker.

 

Nær fire av ti har brukt internett til å kjøpe klær og sportsartikler, mens over halvparten har kjøpt reiser og bestilt hotell over internett.


Menn bruker jevnt over internett oftere til handel enn kvinner, men svært mange bransjer har en stor andel netthandlere. Kurvene over viser hvor mange som har bestilt ulike artikler via internett.

Kort oppsummert er «alle» nå på internett via bredbånd. PC-bruken er på vei ned, mens stadig flere bruker mobiltelefonen til å koble seg til internett.

- Her er det en oppgang på fem prosentpoeng fra fjorårets 72 prosent, heter det i rapporten.

Folk kaster ikke ut sin PC, men det blir litt færre som bruker den hver eneste dag. Det interessante er hvilke utviklingstrekk som kan leses ut av historikken. 

Jeg mener følgende fremstår som  klart:

  • Rundt 75 prosent av befolkningen har kjøpt varer til privat bruk via nett siste år. Andelen vil stige til rundt 95 prosent de neste årene.
  • Det blir sterkest vekst i aldersgruppen over 45 år - de vil handle oftere, og bruke mer penger.
  • Netthandel vil utvikle seg fra småhandel til omfattende handel, også med dyrere varer.
  • Og stadig mer av netthandelen vil skje fra mobiltelefon.

Det er et interessant trekk at man handler oftere - og for større beløp - desto høyere inntekt og utdanningsnivå.

Konklusjon: Når så mange som 60 prosent oppgir at de har trøbbel med teknikken ved netthandel, viser det at markedet fortsatt er umodent. Det er et dårlig tegn for de fysiske butikkene fordi netthandelen åpenbart har potensial for enda større vekst.

comments powered by Disqus