hits

Kommunal boligspekulasjon


Boligprisene øker også fordi det blir dyrere å bygge boliger (se innfelt grafikk). Det henger sammen med lønninger og krav politikerne stiller til boligene. (Foto: Rødt/SSB).

 

Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror kommunal boligbygging gir lavere boligpriser. Et bedre forslag er at politikerne gjør det de skal gjøre og overlater boligbygging til private.

Norge bygger rundt 28.000 nye boliger i året, samtidig som folkemengden øker med 52.000  - hovedsaklig på grunn av innvandring.


Innvandring og fødselsoverskudd gjør at folkemengden i Norge øker med rundt 14.000 i kvartalet. 

 

Samtidig flytter folk til byene.

Er det rart at boligprisene øker i byer som Oslo og Tromsø?

Her kan du se mer: Folkemengde og endringene i kvartalet

I gårsdagens valgsending på NRK tok Rødts Bjørnar Moxnes til orde for at kommunene skal bygge boliger selv.

Les mer: - Kommunene må bygge rimelige utleieboliger

Problemet med forslaget er at det vil utsette kommunene for stor økonomisk risiko, samtidig som det tildekker det reelle problemet.

Kommunene skriker om svak økonomi, og da er det en dårlig idé å begynne med kommunal boligspekulasjon i milliardklassen.

Det er nemlig ikke private boligbyggere, men politikerne selv, som stikker kjepper i hjulene for boligbygging.

Hvis du flyr over Oslo-området, fremstår det som en vits at det ikke er plass nok.

Problemet er at Oslo og nabokommunene ikke alltid har felles interesser og heller ikke klarer å samle seg om fornuftig utbygging av infrastruktur, kollektivtransport og boligutbygging.

Et godt eksempel er at Arbeiderpartiet i Bærum vil ha E-18-utbygging, mens Arbeiderpartiet i Oslo tviler.

Det er et politisk ansvar å legge til rette for at man enkelt kan komme på jobb.


Bildet fra Google Earth viser at det er plass nok rundt hovedstaden. Problemet er dårlig infrastruktur. Hadde politikerne gjort jobben sin, ville det vært 15 minutters reisevei inn til Oslo fra de fleste stedene på dette kartet.

 

Rekken av unnlatelsessynder er lang:

  • Etter 76 år med flyplass og utbygging har Oslo-politikerne ennå ikke klart å bygge t-bane til Fornebu.
  • Innfartsårene er fulle av kø, og dersom de rødgrønne får flertall, blir det ikke noe E-18-utbygging mot Asker og Bærum.
  • Politikerne tviholder på jordvern nær storbyene, og vil ikke bruke tvang til å få kommunesammenslåing.
  • Til tettsteder som Hakadal og Askim har man ennå ikke klart å bygge rask jernbane for effektiv pendling.
  • Og stadig nye tekniske krav til boligene gjør boligbyggingen stadig dyrere.

Ideelt burde det vært helt annerledes:

  • Storbyene burde vært slått sammen med nabokommunene for å ha helthetlig planlegging.
  • Politikerne må bygge ut kollektivtransport slik at det blir attraktivt å bo utenfor bysentrum.
  • I stedet for å ødelegge Marka, må boligbyggingen skje i Asker, Bærum, Lillestrøm, Nittedal og Ski.

Men dette krever langsiktighet, politisk samhandling og færre ideologiske skylapper.

I Bjørnar Moxnes verden er fortjeneste et skjellsord, og «profitten» fordyrer boligene. Det er noe av grunnen til at han vil at kommunene selv skal bygge boligene.


Det bygges rundt 28.000 nye boligere i året i Norge, og slik har det vært i mange år. (Kilde: SSB).

 

Det er uklart om Bjørnar Moxnes vil etablere store kommunale boligentreprenørselskaper og ansette tusenvis av bygningsarbeidere, eller om han vil kjøpe byggingen på anbud.

Uansett modell vil kommunen pådra seg stor økonomisk risiko som boligeier. 

I det første tilfellet pådrar kommunen seg stor økonomisk risiko for byggevirksomheten, i det andre tilfellet vil utbyggerne selvsagt legge inn fortjeneste i sine anbud.

Det er en god regel at politikerne og det offentlige konsentrerer seg om nøkkeloppgaver og gjør dem godt, i stedet for å ese ut og påta seg enda flere oppgaver.

Bygging av boliger er en typisk oppgave privat næringsliv og de store boligbyggelagene har skjøttet utmerket. Dersom politikerne legger til rette for god infrastruktur og forutsigbarhet, så kommer boligene.

Hovedproblemet er at uansett hvem som bygger ut, så er det en risiko for å få solgt/leid ut boligene til den prisen man må ha for å få regnestykket til å gå i hop. Norge går mot høyere arbeidsledighet, og det tar mange år fra boliger prosjekteres, til byggingen settes i gang og boligen etterhvert står ferdig solgt.

Dessuten er det et problem at boliger bygges der få vil bo, mens de blir for dyre der boligkjøperne helst vil bo.

Dette er en politisk utfordring, og løsningen er å gjøre det mer attraktivt å bo utenfor bykjernen - samtidig som man lemper på kravene til teknisk standard og størrelse på de helt sentrumsnære boligene.

Til nå har politikerne gjort det motsatte.

Denne usikkerheten gjør at private utbyggere er forsiktige, og nølingen blir ikke mindre av at politikerne er helt uforutsigbare.

Hvem vil eksempelvis bygge ut boliger i Asker og Bærum når E-18 er helt i det blå, siden det ligger an til at Aps Raymond Johansen må styre hovedstaden på nåde fra Miljøpartiet De Grønne?

PS: De rødgrønne er enige om å innføre eiendomsskatt som varierer fra 12.000 til 36.000 kroner, avhengig av hvilken modell som blir vedtatt, for en bolig verdt 8,0 millioner kroner eller en ligningstakst på 2,4 millioner kroner. Er det noen som tror at boutgiftene blir lavere av det?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar