hits

Tåkelegging om eiendomsskatt


Ap-kandidatene går til valg med et forslag om å innføre eiendomsskatt.

 

Venstresiden kan tape Oslo-valget på eiendomsskatt, og forsøker nå å tåkelegge ha den koster og hva pengene skal brukes til.

Arbeiderpartiet har rast på meningsmålingene etter at de lanserte forslaget om å innføre eiendomsskatt i Oslo.

En fersk meningsmåling InFact har laget for VG, viser at forslager er svært upopulært.

Hele 54 prosent av de spurte er imot den nye skatten, mens bare 28 prosent er for.

Les saken: Tommelen ned for Aps skatteplan

Ingen vet hvor høy boligskatten blir hvis de rødgrønne vinner valget.

  • Arbeiderpartiet vil ha 0,3 prosent skatt på boligverdien, med et fradrag på 4,0 millioner kroner.
  • SV og Oslo LO trappe opp til 0,7 prosent skatt på boligverdien, minus et fradrag på 3,0 millioner kroner.

Uansett hva byrådslederkandidat Raymond Johansen sier, så vil han ikke ha rent flertall etter valget. Selv om Arbeiderpartiet står steilt på sitt, så må de forhandle med SV og Miljøpartiet De Grønne. Bunnfradraget og skattesatsen er to ting partene er uenige om, og velgerne må selv vurdere hva de tror blir utfallet.

Uansett hva de rødgrønne ønsker, så setter Eigedomsskattelova grenser for hvor raskt boligskatten kan innføres. I 2016 kan det maksimalt være 0,2 prosent boligskatt. Så kan den trappes opp med maks 0,2 prosent per år, til den eventuelt når maksimalsatsen på 0,7 prosent i 2019.

Arbeiderpartiets forslag
Ap vil ha 0,2 prosent i 2016, og flate ut på 0,3 prosent i 2017 og ut perioden.

En bolig med markedsverdi på 8,0 millioner kroner, eller ligningsverdi på 2,4  millioner kroner, vil maksimalt få 12.000 kroner i boligskatt fra 2017 av.

Dette er vel å merke penger skatteyterne må ta av sin netto inntekt - altså lønnen etter at de har betalt inntektsskatt.

SV og Oslo LO sitt forslag
SV og Oslo LO vil kun ha 3,0 millioner kroner i bunnfradrag, og trappe opp raskt til 0,7 prosent.

Boligen til 8,0 millioner kroner vil i denne modellen få en boligskatt på 35.000 kroner i året mot slutten av perioden.

Om den nye boligskatten blir 12.000 kroner per år eller det tredoble, får vi ikke vite før de rødgrønne blir enige etter en eventuell valgseier.

«Noen hundrelapper i året»
Når Raymond Johansen snakker om boligskatten, så sier han at den for de fleste bare vil utgjøre noen hundrelapper i året.

Men han glemmer å fortelle at regneeksemplene baserer seg på ligningsverdiene i 2013.

Hvis skatten blir innført fra 2016, så vil den bli regnet ut fra allerede økte ligningsverdier for 2014.

Boligskatten øker fra år til år
I Norge har boligprisene økt fra år til år, og hvis det også skjer fremover, vil boligskatten også øke fra år til år.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de 250 kommunene som har skatt på boliger og hytter, økte eiendomsskatten med 13 prosent fra 2013 til 2014. Årsaken til at de tok inn så mye som 4,2 milliarder kroner, er at de fleste kommunene legger seg opp mot maksimal skattesats på 0,7 prosent.

Les statistikken: Eiendomsskatten øker i omfang og verdi

En annen erfaring er at hvis kommunene først blir avhengig av eiendomsskatt, sä er det svært få som fjerner den igjen.

Det er en sannsynlig utvikling i Oslo også: Blir eiendomsskatt innført, er den kommet for å bli.

Og da får velgerne vurdere om de tror på Arbeiderpartiets og Raymond Johansens forsikringer om at den vil forbli moderat i hvert fall ut perioden - eller ta høyde for at den blir enda høyere når SV og De Grønne har sagt sitt, eller når politikerne etterhvert trenger enda mer penger.

Hva krever SV og De Grønne?
Oslo LO har sett på hva venstresidepartiene mener, og har laget en opplysende oversikt på sin hjemmeside.

Her er en lenke: Partiene foreslår forskjellige bunnfradrag og skattesatser

Oslo LO påpeker helt korrekt at Arbeiderpartiet er det eneste av de fire partiene på venstresiden som klart sier 0,3 prosent skatt og et fradrag på 4,0 millioner kroner.

Bäde SV og De Grønne vil begrense fradraget til 3,0 millioner kroner i (mens Rødt sier 4,0 millioner - som Arbeiderpartiet).

SV vil ha en skattesats på 0,7 prosent, mens hverken Rødt eller De Grønne har bundet seg til noen skattesats.

Arbeiderpartiet og Raymond Johansen forsikrer instendig at de vil stå på sin modell, men det er det ingen garanti for så lenge partiet ikke har flertall. Og det er det lite som tyder på.

Hvis Ap får makten i Oslo, så er det med behov for støtte fra SV, Rødt og De Grønne.

Problemet for Arbeiderpartiet er at mange velgere frykter at eiendomsskatten er kommet for å bli, hvis den blir innført. At den blir økt etterhvert, er også sannsynlig i manges øyne. Og de lar seg ikke berolige av tåkeleggingen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar