hits

Formueskatt som svir

Arbeiderpartiet har valgt en farlig strategi i valgkampen ved å satse på enda høyere skattetrykk.

Ap-leder Jonas Gahr Støre satser på et ærlig, men dristig budskap: Norske kommuner må ha høyere skatt for å gjennomføre alt Arbeiderpartiet vil.

Slaget står i første rekke om den kommunale eiendomsskatten, som partiet vil innføre blant annet i Oslo, men i retorikken brukes også borgerlig skattelette som årsak til alt vondt.

Verst av alt er kutt i formueskatten. Arbeiderpartiets budskap er at 10 milliarder i skatteletter går rett ut over offentlige ytelser, og at skatteletter ikke gir noen dynamisk effekt i økonomien.

De borgerlige har slitt med at ingen bedriftsledere har lyst til å være eksempel på hvor uheldig formueskatten slår ut. Ingen ønsker å profilere en ulønnsom bedrift hvor eierne må låne penger for å betale formueskatt.

Nå har Finansavisen funnet et eksempel på hvor vilt formueskatten kan virke.

Den annerkjente offshorerederen Sverre A. Farstad og hans familie har aksjer for 421 millioner kroner i Farstad Shipping AS, og har betalt 320 millioner kroner i formueskatt på denne aksjeformuen - altså rundt 76 prosent.

Familien har i dårlige tider måtte ta ut utbytte fra rederiet for å betale skatt, og nå frykter de at de må flytte til utlandet for å komme unna den særnorske skatten. Ålesund-selskapet mener at formueskatten er en skatt på arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet har bedt om et eksempel - og nå har de fått det.

I Norge betaler vi skatt når vi tjener pengene, når vi har dem og når vi bruker dem. I tillegg kommer et mylder av statlige og kommunale avgifter.

I runde tall betaler skattyterne 400 milliarder kroner i skatt på inntekt og formue, rundt 240 milliarder kroner i merverdiavgift og rundt 100 milliarder til på bensinavgifter og andre mer eller mindre velbegrunnede avgifter.

Det er altså nesten umulig for en rik person å unngå å bidra vesentlig til fellesskapet, men Arbeiderpartiet har sett seg blind på den særnorske formueskatten.

Og får partiet som det vil, skal Oslo innføre kommunal eiendomsskatt. Det føyer seg pent inn i rekken av dobbeltskatter. Staten har fortsatt formueskatt på alt du eier, mens kommunen skal ha noen promille av formuen du har i egen bolig.

Det blir spennende å se om økt skatt vil gi flere velgere.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar