hits

Uten løsning på flyktningestrøm


Flyktninger og andre immigranter strømmer til Europa. (Foto: Frontex).

 

Til nå i år har nær 200.000 immigranter kommet seg til Europa. Folkestrømmen fra sør til nord er enorm og stadig voksende.

Vi står overfor en folkevandring av historiske dimensjoner, og antallet som kommer vokser sterkt:

  • I 2013 nådde rundt 60.000 flyktninger og andre immigranter Europa.
  • I 2014 ble antallet mer enn tredoblet, til 219.000 flyktninger og immigranter.
  • I 2015 blir rekorden slått klart - vi nærmer oss allerede 200.000 flyktninger og immigranter.


Hovedrutene går fra Afrika og Midt-Østen via Hellas og Italia. (Kilde: Frontex).

 

I dagens Finansavisen blir Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Christian Tybring Gjedde intervjuet, og han sier følgende:

«Migrasjonsstrømmen fra sør til nord er i ferd med å endre nasjonalstatenes kultur og identitet. Samtidig svikter den økonomiske bærekraften. Det er vår tids største utfordring».

Tybring-Gjedde har utvilsomt rett i at migrasjonen fra sør til nord er en av vår tids største utfordringer, men det er langt igjen før den endrer den norske nasjonalstatens kultur og identitet.

En mer akutt bekymring er at tusenvis av mennesker dør på veien mot Europa, og at vi ikke har et apparat for å håndtere dem som kommer frem. 

Spørsmålet er hva vi kan gjøre med den enorme folkevandringen. Europas grense mot øst strekker seg 600 mil fra Norge til Romania, og daglig kommer det immigranter i overlastede båter via Middelhavet. Noen flykter fra krig, andre migrerer mot en bedre økonomisk fremtid. Felles er en desperasjon som driver migrasjonen frem.

 

Det er knapt mulig å stenge grensene effektivt - selv om man skulle ønske det. 

Rundt 200.000 flyktninger høres voldsomt ut, men samtidig er det ikke mer enn en flyktning per 2.250 europere - hvis flyktningene ble fordelt jevnt på hele EØS-området.

Samtidig mister mennesker livet på overfarten nesten daglig. Anslag sier at mer enn 2000 har druknet i Middelhavet til nå i år, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

- Statistikken antyder at den sentrale middelhavsruten er langt farligere enn andre ruter. Mens Italia og Hellas har opplevd omtrent lik immigrasjon (cirka 97.000 og 90.500 respektivt), så er dødsratene svært forskjellig. Rundt 1.930 har mistet livet mens de forsøker å nå Italia, mens bare rundt 60 har omkommet mens de forsøker å nå Hellas, skriver IOM.

Akkurat nå befinner mange tusen immigranter seg i Calais i Frankrike for å komme seg over til Storbritannia. Mange kommer fra krigsherjede land i Afrika, Afghanistan og Syria.

- Det er også et stort antall mennesker som kommer fra afrikanske land sør for Sahara, og som har strandet i en fortvilet situasjon med få alternativer, skrier IOM.

- Europa har et moralsk og historisk ansvar for å svare på en humanitær måte, sier Egenio Ambrosi, som er IOMS reginale direktør for EU, Norge og Sveits.

- Antallet migranter som kommer er absolutt håndterbart for EU, gitt dets enorme størrelse og ressurser, mener Ambrosi, som ønsker at EU-landene skal opprette trygge ruter for folk som vil komme hit.

Offisiell norsk politikk er innvandringsstopp, men å gi asyl til flyktninger som klarer å ta seg til Norge. I tillegg henter vi et par tusen såkalte kvoteflyktninger gjennom FN-systemet hvert år. 

Skjærer vi bort den politiske retorikken, er det tverrpolitisk enighet om å lykke øynene, stikke hodet i sanden, og satse på at flyktningestrømmen ikke ender opp i Norge. 

Dermed blir Hellas og Italia overlatt til seg selv, og disse landene har altså til nå i år fått rundt 100.000 nye flyktninger hver.

Christian Tybring-Gjedde har rett i at migrasjonen fra sør til nord er en stor utfordring - en utfordring hverken Norge eller EU foreløpig har funnet en løsning på.

Hva mener du? Har Europa et historisk og moralsk ansvar for å hjelpe flyktninger?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar