hits

Skattefri hushjelp er en god idé


Frps Line Miriam Sandberg vil ha skattefradrag for hushjelp og barnepass. Erfaringen fra Sverige er at det har gjort slike tjenester hvite. (Foto: Helse Nord)

 

Fremskrittspartiets listetopp i Lenvik ønsker skattefradrag for barnepass og hushjelp. Det har vært en stor suksess i Sverige.

Gårsdagens debatt mot Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne, Marianne Marthinsen, på Dagsnytt18 ble litt rotete for Line Miriam Sandberg - listetopp i Lenvik kommune i Troms, og for øvrig gift med Frps nestleder Per Sandberg.

Du kan høre debatten her: Skattefradrag for hushjelp

Etter mønster fra Sverige ønsker Frp-representanten å innføre skattefradrag for såkalte ROT- og RUT-tjenester.

ROT står for renovering, ombygning og tilbygg.

RUT står for rengjøring, underhåll (barnepass) og tvätt (vask).

I debatten sa Marianne Marthinsen - helt korrekt - at Finansdepartementet har anslått skattetapet for staten for ROT til opp mot ti milliarder kroner i året.


Når Finansdepartementet tar hensyn til at noen tjenester blir «hvite», lander man på et anslag på rundt åtte milliarder.

 

Her er departementets regnestykke: Skattefradrag for håndverkertjenester i private hjem

Det virker logisk at skattefri oppussing vil gi økt etterspørsel - særlig i et land hvor gevinst på kjøp og salg av bolig er skattefritt, der renten er tilnærmet null og til alt overmål gir fradrag på selvangivelsen.

Men det er ingen grunn til å kaste barnet ut med badevannet.

At det vil være dyrt å gi skattefradrag for byggearbeider fra håndverkere, betyr ikke at skattefri barnepass og husvask er et dårlig forslag.

Tvert imot har svenskene gode erfaringer med fradraget for rengjøring og barnepass - og det koster bare en brøkdel av håndverkertjenestene.

Analyser av tallene indikerer at  «svarte» hushjelptjenester har falt fra rundt 70 % av markedet, til rundt 12 %, i årene etter at reformen ble innført i 2007.

Les analysen her: Rut har feid vekk det svarte markedet

I Sverige har privatpersoner kunnet trekke fra 50.000 kroner på skatten ved kjøp av slike tjenester.

Kontrollen ligger i at kjøperen betaler halve kostnaden direkte til den som utfører tjenestene, og så må hushjelpen kreve resten av pengene fra skatteetaten. Dermed sikrer man at den svarte økonomien blir hvit.

I Norge har vi allerede et fradrag på 25.000 kroner til kjøp av barnepass, og det offentlige bruker milliarder av kroner på å subsidiere barnehager. Så noe helt prinsippielt nytt vil ikke et skattefradrag for barnepass og vaskehjelp i hjemmet være. 

I Sverige beløper skattefradraget for hushjelp seg til cirka 235 millioner kroner i måneden.

Omregnet til norsk økonomi, tilsvarer det rundt 1,6 milliarder kroner i året. Det er fullt håndterbart, dersom det er politisk vilje til å gjennomføre en slik reform.

Det er gode argumenter for å gjøre det enkelt å kjøpe vask, barnepass og enkel matlaging i hjemmet med skattefradrag:

  • Ordnede former gir hushjelpene sosiale rettigheter.
  • En slik ordning kan skape nye arbeidsplasser for ufaglærte.

Poenget er nemlig den såkalte skattekilen: Kjøpere av hushjelptjenester vil neppe betale særlig mer per time enn de selv sitter igjen med etter å ha betalt skatt for arbeid de i prinsippet kunne gjort selv.

Men hvorfor skulle vi ønske at yrkesaktive kvinner (som regel er det dem, ja - se grafikken) skal arbeide dobbelt - når vi i stedet kunne skapt et «hvitt» arbeidsmarked i norske hjem?

Her er 118.000 gode grunner for å skape et arbeidsmarked: Krafttak mot arbeidsledighet

At et slikt fradrag kun skulle komme rike og velstående til gode, er ikke selvsagt. Tvert imot er det få som reagerer på at dagens fradrag for barnepass går til alle - uansett om de er skipsredere eller aksjespekulanter.

Det er heller ingen tvil om at mange kjøper både barnepass og vaskehjelp hjemme - uten at det blir oppgitt til ligningsmyndighetene.

Les saken: Stoltenberg betalte dagmamma svart

Poenget må være å lage en universell ordning for alle, og det kan man enkelt gjøre ved å sette et tak på fradraget - for eksempelvis på 50.000 kroner i året, slik satsen var i Sverige før sosialdemokratenes siste statsbudsjett, der ordningen ble beholdt - men halvert.

Et stort problem for Norge er at stadig flere faller utenfor arbeidsmarkedet. Det gjelder spesielt innvandrere og ufaglærte. Skal vi sysselsette flere i denne gruppen, må vi skape arbeidsplasser for ufaglærte.

Derfor er det en god idé å lage ordninger som stimulerer til kjøp av slik arbeidskraft, og sørge for at det skjer hvitt. Men da må vi kaste av oss ideologiske skylapper om at barnepass og husvask er mindreverdig arbeid - og at det kun er de rike som trenger å kjøpe slike tjenester.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar