hits

LO-krav rammer unge kvinner


LO-leder Gerd Kristiansen vil avvikle hele au pair-ordningen. (Foto: Trond Isaksen, LO).

 

LOs ønske om å fjerne au pair-ordningen vil ramme 3.000 unge jenter i året. Løsningen er ikke å stenge grensene, men å åpne for arbeidsinnvandring.

Hvorfor ikke bare si det som det er?

  • De rundt 3.000 au pairene som kommer til Norge, er egentlig gjestearbeidere.
  • De tjener skyhøyt bedre enn på Filippinene, og er stort sett fornøyd med tilværelsen.
  • Enkelttilfeller av grov utnyttelse må slåes ned på - uten å ødelegge for hele ordningen.

Formelt er au pair-ordningen kulturutveksling, der norske familier gir kost, losji og lommepenger - mot at gjesten utfører inntil 30 timer i uken med lett husarbeid og barnepass.

I realiteten er det en ordning for gjestearbeid, og slik blir den også behandlet av skattemyndighetene.

Au pairene må skatte for sine lommepenger, samt verdien av kost og losji.

Minstesatsen er 5.400 kroner i måneden i lommepenger, norskkurs til 8.100 kroner, men de fleste får også fri telefon, og reisen tur/retur Norge fra Filippinene.

Her er regelverket: Sats for norskkurs og lommepnger / lønn for au pair

I tillegg mener Skattedirektoratet at verdien av gratis kost og losji kan settes til 116 kroner om dagen, og dette er ytelser au pairene må betale skatt for.

Omregnet til åtte timers arbeidsdag, får de en inntekt på brutto 130.000 kroner i året.

Det er lavt i norsk sammenheng.

Men ordningen med gratis mat og bolig, gjør at de aller fleste au pairene kan legge seg opp betydelig med penger og få en helt ny tilværelse på Filippinene.

Hvis de norske familiene oppfører seg ordentlig og ikke utnytter sin au pair, er det en vinn/vinn-ordning som begge parter er godt fornøyde med.

Dessverre er det mange eksempler på grov utnyttelse av au pairene, og den absurde regelen om at de ikke kan jobbe på si', gjør at svart arbeid florerer - og at au pairene blir mer avhengige av sine vertsfamilier enn de hadde vært med en fri økonomi og rett til å bo hvor de vil.

Siviløkonom Mathilde Fasting i Civita setter bjeller på katten: Au pairer bør bli arbeidsinnvandrere

«Medisinen er ikke forbud mot au pairer, men ordnede arbeidsforhold», skriver Fasting, og det har hun helt rett i.

VG avslørte før helgen arbeidskontrakter: Her er norske familiers krav til sine au pairer

LO-leder Gerd Kristiansen går inn for å fjerne hele ordningen, men det fremgår ikke helt klart om hun vil stenge grensene for de unge kvinnene (stort sett) eller gå inn for å åpne for arbeidsinnvandring som hushjelper.

Mest sannsynlig vil LO-lederen avskaffe ordningen og stenge grensene, og da er det tiltak som rammer kvinnene.

Filippinene har ingen velferdsstat. Blir du syk, får du ikke behandling på sykehus hvis du ikke kan betale. FNs utviklingsprogram mener at gjestearbeid og arbeidsinnvandring er et av de best fungerende tiltak for å hjelpe fattige land ut av fattigdom.

Så det vil være en ulykke om au pair-ordningen avskaffes, uten at kvinnene får tilbud om å arbeide i Norge på normalt vis.

Her er mitt forslag:

  1. Åpne for midlertidig arbeidstillatelse som hushjelp - gjerne på maksimum tre år.
  2. Sett en minimums timelønn, og la det være frivillig for kvinnene om de vil kjøpe kost og losji hos vertsfamiliene.
  3. Ikke knytt oppholdstillatelsen til en spesiell arbeidsgiver - gi kvinnene rett til å bytte arbeidsgiver.
  4. Og ikke minst: La gjestearbeiderne ha flere arbeidsgivere med «hvit» betaling under ordnede former.

I dag er det fri flyt av arbeidskraft innenfor EØS, slik at 550 millioner europeere fritt kan reise til Norge for å arbeide.

I tillegg får rundt 9.000 mennesker utenfra EØS arbeidstillatelse hvert år under en serie særordninger - for eksempel ferievikarer til jordbruk, fiskeindustrien eller turistindustrien.

Tillatelsene er midlertidige og UDI setter krav til minstelønn.

Les mer: Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Det er altså ikke noe i veien for å lage en særordning for lønnet hjelp hos private arbeidsgivere.

Det er tvert imot løsningen for å fjerne utnyttelsen av au pairene.

#Filippinene #Aupair #LO #GerdKristiansen #Civita #Fasting #Stavrum #Nettpåsak

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar