hits

Tesla utskjelt uten grunn


Gunstige ordninger for Tesla og andre elbiler kan være Norges viktigste miljøtiltak, mener forskere. (Foto: Tesla).

De utskjelte elbilene er vårt beste miljøtiltak, og kan fjerne en fjerdedel av klimagassene fra transport.

Hvis halvparten av bilparken blir elektrisk, vil det ha store positive effekter:

Bilbrukerne sparer 18 milliarder kroner årlig i bensin.

Bilene slipper ut tre millioner tonn CO2 mindre i året.

- Elbilstøtten har størst effekt av alle miljøtiltak, sier forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk Institutt til Dagens Næringsliv.

Les hele rapporten: Vegen mot klimavennlig transport

Forskerne anbefaler at Stortinget forlenger fordelene for utslippfrie biler, og har til sammenligning sett på hva som skjer hvis politikerne innfører bompenger på elbiler (2018), begynner å kreve engangsavgift (2020) og legger på moms (2022), slik noen har foreslått.


(Kilde: Vegen til miljøvennlig transport, Transportøkonomisk Institutt).

 

Kurvene viser at fortsatte økonomiske fordeler for elbiler vil ha en dramatisk effekt på utslippene fra bilparken.

Men enda kraftigere utslippsreduksjoner er mulig: - Om vi tenker oss at ikke-ladbare biler med forbrenningsmotor fases ut allerede i 2030, kan utslippet fra personbiler i 2050 reduseres med 85-90 prosent sammenlignet med 2013. Dette svarer til rundt fem millioner tonn CO2, heter det i rapporten.

Forskerne mener at dagens subsidiering av elbiler ikke er en samfunnsøkonomisk kostnad, men kun en flytting mellom ulike poster i statsbudsjettet.

Derimot vil en halvering av utslippene, bety en stor samfunnsøkonomisk gevinst på nær åtte milliarder kroner. - Dette er sparte ressurskostnader for samfunnet, skriver forskerne Lasse Fridstrøm og Knut H. Alfsen.

- Riktignok vil det i steet påløpe kostnader til strøm. Men disse vil være vesentlig lavere, fordi elektriske motorer i gjennomsnitt er tre ganger så energieffektive som forbrenningsmotorer, er konklusjonen.

Anbefalingen er gradvis å «straffe» utslippsbiler mer og mer, og bruke disse pengene til å subsidiere lavutslippbilene.

Konklusjonen er at lille Norge, ved å gå foran, stimulerer elbilsalget i hele verden.

- Dette kan vise seg å bli et av Norges viktigste bidrag i kampen mot global oppvarming, mener Transportøkonomisk Institutt.

#Tesla #Elbil #TØI #Klimagass #CO2 #Stavrum #Nettpåsak

Hva mener du? Er elbilene løsningen på klimagassutslippene, eller er det bare rikfolks måte å komme seg unna bilkøene på?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar