hits

Slik plyndres norske bilister


Avgifter til finansminister Siv Jensen er noe av svaret på hvorfor bensin er dyrt i Norge. (Foto: Tor Martin Bærum, Finansdepartementet).

Hver gang du kjøper en liter bensin, går nesten 10 kroner rett i statskassen.

Nå settes bensinprisene opp over hele landet, og enkelte forhandlere varsler bensin til 16 kroner literen.

Forbrukerne raser, og mange har store problemer med å forstå at en av verdens største oljeeksportører også har verdens høyeste bensinpriser.

I revidert statsbudsjett begrunner regjeringen og finansminister Siv Jensen de  såkalte veibruksavgiftene slik: - De bruksavhengige avgiftene ilegges drivstoffet og skal prisene kostnadene som bilbruken påfører samfunnet, for eksempel ulykker og utslipp til luft. Avgifter bidrar også med inntekter til staten.

Les mer: Revidert nasjonalbudsjett

Det eneste sikre er at avgiftene betyr milliarder av kroner til staten.

  • Veibruksavgift på bensin:4,87 kr per liter
  • CO2-avgift på bensin:0,95 kr per liter
  • Merverdiavgift på bensin:3.50 kr per liter (ved 16 kr/liter).

I tillegg kommer engangsavgift, årsavgift, firmabilbeskatning og flere andre avgifter.

Et viktig poeng med merverdiavgiften, er at den øker desto dyrere bensinen blir.

- Inntektene fra bilavgiftene var i 2014 på om lag 50 mrd kroner. Inntektene fra bilavgiftene er om lag doblet i perioden 1988 til 2014, heter det i Siv Jensens budsjett.


(Kilde: Revidert nasjonalbudsjett).

 

Kynikerne blant byråkratene i Finansdepartementet har en enkel regel: Skal du innføre en avgift, så kall den grønn. 

Lærdommen til velgerne er at hver gang en politiker sier grønn og avgift i samme setning, så er det sikreste at det er en avgift.

 

Stadig økende bensinavgifter har nemlig liten eller ingen målbar effekt på bilkjøringen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bilkjøringen øker jevnt og trutt og nærmer seg 35 milliarder kilometer i året.

Denne statistikken tyder på at stadig økende bilavgifter ikke påvirker bilkjøringen nevneverdig.

 

Jeg er ikke motstander av å bruke avgifter til å påvirke adferd, men det er pussig at det alltid er straffen som brukes - og ikke belønning.

  • Hvorfor ikke gjøre det skattefritt for arbeidsgiver å gi de ansatte elsykler?
  • Eller: Hvorfor er det ingen fradrag for de som går eller sykler til jobb?
  • Og: I stedet for å straffe bilistene, kan vi belønne busspassasjerer med gratis kollektivtransport.

Poenget er at politikerne og Finansdepartementet ikke bare er ute etter å påvirke oss i miljøvennlig retning - de ønsker også å finne inntektskilder for statskassen.

Velgerne er opptatt av skatt, men svelger lettere unna avgifter.

Spesielt hvis de kalles grønne.

#Bil #Privatbil #Bilavgifter #Finansdepartementet #Kjørelengde #Veibruksavgift #Stavrum #Nettpåsak

Hva mener du? Er bilavgiftene for høye, eller er det til pass for bilistene at de betaler for det bilkjøringen koster samfunnet?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar