hits

For lettvint å gjøre Anundsen til syndebukk


Knut Storberget var justisminister fra 2005 og til november 2011. Da overtok Grete Faremo frem til oktober 2013. Siden har Anders Anundsen vært justisminister.

Å gjøre justisminister Anders Anundsen til syndebukk for skandaløs norsk beredskap, er historieløst og lettvint.

Den 22. juli 2001 ble Norge utsatt for en enmanns terroraksjon, som tok livet av 77 mennesker.

Massedrapsmannen skjøt og drepte ungdommer på AUF-leiren på Utøya i halvannen time før han ble stanset av politiet.

Men svikten i politiet var ikke det eneste som gikk galt.

Rapporten var 22. juli-kommisjonen viser total svikt i norsk beredskap, og et system med uklare ansvarsområder og total mangel på samordning og samhandling.

Du kan lese rapporten her: Rapport fra 22.juli-kommisjonen

Rapporten er rystende lesning selv i dag, og det er ingen tvil om at mange menneskeliv kunne vært spart hvis beredskapen hadde vært bedre.


Kilde: 22. juli-rapporten

 

Dengang styrte Stortinget unna en jakt på syndebukker, selv om det ville vært mange å ta av. 

Statsminister Jens Stoltenberg hadde et formelt ansvar som regjeringssjef de siste seks årene før terroraksjonen, og justisminister Knut Storberget gikk av i tide til å unngå å bli holdt formelt ansvarlig for sviktende beredskap.

- Selv om han ikke bærer ansvaret alene, så er det flott i tråd med europeisk tradisjon, som er at når sinne ting skjer, så må den som sitter med ansvaret ta ansvaret, sa Venstre-leder Trine Skei Grande om avgangen.

Les mer:  Justisminister Knut Storberget går av

Den til enhver tid sittende justisminister har ansvar for norsk samfunnssikkerhet.

  • Knut Storberget var justisminister fra 2005 til 2011.
  • Grete Faremo overtok i 2011 og satt til oktober 2013.
  • Anders Anundsen overtok i oktober 2013.

Til tross for den uhyre sterke kritikken av beredskapen før 22. juli, slakter en fersk rapport fra Riksrevisjonen hva som har skjedd siden.

- Alvorlige svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret svekker samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, konkluderer Riksrevisjonen, og kaller styringen for «mangelfull».

Ressurstilgangen er også for dårlig:


(Kilde: Riksrevisjonen).

 

Riktignok er det justisminister Anders Anundsen som har ansvar for feltet, men han har knapt det reelle ansvaret for at det har skjedd så lite etter 22. juli.

Funnene Riksrevisjonen bygger på er opptil flere år gamle, og altså fra perioden da Grete Faremo var justisminister.

Det er ingen tvil om at terroranslaget 22. juli 2011 avslørte at det norske samfunnet var uforberedt, og at det kostet mange menneskeliv.

Det er heller ingen tvil om at systemfeilene ble grundig påpekt av 22.juli-kommisjonen allerede i 2012.

Likevel er det altså fortsatt store hull i beredskap og samordning - og det formelle ansvaret har justisministeren.

Men det er lettvint og historieløst å forsøke å gjøre Anders Anundsen ansvarlig for en svikt som har pågått i en årrekke, under helt andre justisministre.

#Anundsen #Utøya #Justisdepartementet #Gjørvrapporten #22.juli-kommisjonen #Stavrum #Nettpåsak

Har du tillit til norsk beredskap mot terror? Diskuter saken i debattfeltet under.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar